Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

                                 

КАЇРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ГОРНОСТАЇВСЬКОГО  РАЙОНУ

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я

від  27.01.17                                        № 02

с. Каїри

Про розподіл обов’язків між

працівниками апарату сільської

ради та її виконкому

         Керуючись ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком сільської ради

В И Р І Ш И В :

         Затвердити розподіл функціональних обов’язків між працівниками апарату сільської ради,  її виконавчого комітету,  архівіста – реєстратора «Трудового архіву Каїрської сільської ради Горностаївського району Херсонської області» та голови ГО «Щит"  (додаються).

Голова  сільської ради                       А.І.Тарасенко

Секретар                                              Г.О.Заболонкова

                                                                                     Додаток

                                                                                                           до рішення виконкому

                                                                                                          № 02  від  27.01.2017

Функціональні обов’язки сільського голови

        

         1. Забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади.

         2. Організує в межах, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» роботу ради та її виконавчого комітету.

         3. Підписує рішення ради та її виконавчого комітету.

         4. Вносить на розгляд ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря ради.

         5. Вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний  склад  виконавчого комітету відповідної ради.

         6. Вносить на розгляд сільської ради пропозиції  щодо штату апарату сільської ради.

         7. Здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету.

         8. Скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесії ради і головує на пленарних засіданнях ради. Повідомляє  депутатів і доводить до відома населення про час і місце проведення сесій ради, питання, які передбачається винести на розгляд ради, веде засідання ради, підписує її рішення.

         9. Забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально – економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, рішень ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання.

         10. Призначає на посади та звільняє з посад  керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, крім керівників  дошкільних,  загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів.

         11.  Видає розпорядження в межах своїх повноважень та інформує раду на черговій сесії про видані розпорядження.

         12. Скликає загальні збори громадян за місцем проживання.

         13. Забезпечує виконання  рішень місцевого референдуму, відповідної ради, її виконавчого комітету.

         14. Є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою.

         15.  Представляє  територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет  у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форм власності, громадянами,  а також у міжнародних відносинах, відповідно до законодавства.

         16. Звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її органів.

         17. Укладає від імені територіальної громади,  ради та її виконавчого комітету договори, відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції

Ради, подає їх на затвердження відповідної ради.

         18. Веде особистий  прийом громадян та забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об’єднань.

         19.   Забезпечує гласність в роботі ради та її органів, організовує обговорення громадянами проектів рішень ради, важливих питань місцевого життя, вивчення громадської думки.

         20. Організовує, відповідно до рішень ради, проведення виборів депутатів сільської ради, які достроково припинили свої повноваження,  місцевих референдумів.

         21. Здійснює підготовку і вносить на розгляд сесії пропозиції із питань адміністративно – територіального поділу.

         22. Регулярно інформує раду про стан справ на її території і з інших питань, не рідше як один раз на рік,  звітує  про свою роботу  перед територіальною громадою  на відкритій зустрічі з громадянами. 

         Голова ради організовує роботу ради разом з головами постійних комісій.

         23. Організовує  підготовку об’єктів комунальної власності  до роботи в зимовий період.

         До функціональних обов’язків  працівників апарату сільської ради та працівників за контрактом входить:

         - здійснення прибирання території на закріпленій території біля адміністративної будівлі сільської ради, обеліску Слави, сільського будинку культури;

         - приймати участь у спланованих заходах з благоустрою території сільської ради за окремим розпорядженням сільського голови;

         - участь в організації проведення святкових мітингів, державних та професійних свят, інших культурно – мистецьких заходів на території сільської ради;

         - участь в організації проведення інформаційних зустрічей з жителями територіальної громади.

Секретар                                         Г.О.Заболонкова

Ознайомлений:                                  Сільський голова Тарасенко А.І.

                                                                                                        Додаток

                                                                                                           до рішення виконкому

                                                                                                           № 02  від  27.01.2017

                                               Функціональні обов’язки

заступника голови сільської ради з питань діяльності виконавчого органу

1. Відповідає за організацію виконання затверджених сесією та виконавчим комітетом Каїрської сільської ради  (надалі - виконком) заходів з благоустрою та санітарної очистки території, які належать до комунальної власності, на виконання яких виділено кошти з сільського бюджету.  Координує роботу комунальної служби сільської ради.

         2. Очолює комісію з питань санітарії, благоустрою  та культуроутримання села, здійснює повноваження заступника голови адміністративної комісії по  сільській раді.

         3. Відповідає за утримання в належному стані кладовищ, пам’ятників, обелісків, інших місць поховання. Здійснює контроль за закритими кладовищами щодо заборони поховань.

         4. Здійснює контроль за утриманням в належному стані об’єктів ТПВ та оформленням правовстановлюючих документів на них.

         5. Планує заходи по підготовці   до осінньо – зимового періоду комунального господарства та об’єктів соціальної сфери, здійснює контроль за їх виконанням.

         6. Відповідає за підготовку звітів з виконання програм  економічного, соціального та культурного розвитку сільської ради, інших  програм та готує заходи із вказаних на поточний рік.

         7. Відповідає за виконання розпорядчих документів сільської ради та виконкому, дотримання термінів їх виконання, готує проекти розпоряджень сільського голови, рішень виконкомів і сесій, згідно своїх функціональних обов’язків.

         8. Здійснює особистий прийом громадян в разі відсутності сільського голови.

         9. Розглядає заяви, скарги, пропозиції громадян з питань комунальної діяльності, санітарії, благоустрою, охорони навколишнього середовища та надає висновки відповідальному за звернення громадян.

         10. Проводить організаційні заходи по створенню спілок, кооперативів.

         11. Приймає участь, при необхідності, у вирішенні інших питань організації роботи ради, виконує доручення сільського голови.

         12. Розробляє особистий щомісячний план роботи.

         13. Готує  на розгляд виконкому та сесій сільської ради  проекти містобудівних програм, містобудівної документації, дозволів на спорудження об’єктів містобудування.

         14. Розробляє  маршрути  та графіки  руху місцевого пасажирського автотранспорту, контролює транспортне забезпечення жителів села.

         15. Здійснює контроль за виконанням функціональних обов’язків працівників апарату ради та бюджетних установ комунальної власності територіальної громади.

         16. Організовує та контролює хід громадських робіт на території сільської ради, веде відповідні журнали обліку.

         17. Відповідає за дотримання техніки безпеки та протипожежної безпеки по апарату управління сільської ради.

18. Погоджує надані Каїрським БГПОСН «Промінь» акти виконаних робіт згідно фінансування заходів сільських програм та відповідно до сільського бюджету на поточний рік.  Відповідає за підготовку проектно – кошторисної документації  на об’єкти, які потребують фінансування з бюджетів різних рівнів.

19. Приймає участь у чергуванні по сільській раді, згідно розпорядження сільського голови.

         20. До функціональних обов’язків  працівників апарату сільської ради та працівників за контрактом входить:

         - здійснення прибирання території на закріпленій території біля адміністративної будівлі сільської ради, обеліску Слави, сільського будинку культури;

         - приймати участь у спланованих заходах з благоустрою території сільської ради за окремим розпорядженням сільського голови;

         - участь в організації проведення святкових мітингів, державних та професійних свят, інших культурно – мистецьких заходів на території сільської ради;

         - участь в організації проведення інформаційних зустрічей з жителями територіальної громади.

Секретар                                                   Г.О.Заболонкова

Ознайомлена:

Заступник голови сільської ради

з питань діяльності виконавчого органу                           __________________

Додаток

                                                                                                           до рішення виконкому

                                                                                                          № 02  від  27.01.2017

Функціональні обов’язки секретаря  ради та

виконкому сільської ради

         1. Організовує роботу апарату виконавчого комітету.

         2. Забезпечує реалізацію розпоряджень голови виконкому сільської ради підприємствами, організаціями та установами.

         3. Забезпечує підготовку матеріалів на розгляд виконавчого комітету.

         4. Здійснює контроль і облік за проведенням сходів громадян. Складає графіки проведення на території сільської ради.

         5. Підписує рішення і протоколи засідань виконавчого комітету.

         6. Забезпечує друкування і розмноження рішень, розпоряджень та інших документів ради та виконкому. Видає громадянам та службовим особам  на руки оригіналів рішень органів місцевого самоврядування.

         7. Відповідає за стан діловодства. Забезпечує оформлення, облік, протягом відповідного строку документів, передає їх на державне збереження в зв’язку з  діючими правилами.

         8.  Організовує постійний контроль за виконанням розпоряджень голови обласної ради, районної ради, голів обласної та районної державних адміністрацій, а також контроль за виконанням рішень сільської ради та  виконавчого комітету, розпоряджень голови сільської ради та виконкому, інших актів законодавчої та виконавчої влади.

         9. Забезпечує контроль за строками зняття документів з контролю.

         10. Здійснює прийом громадян,  реєстрацію листів, скарг, заяв громадян; в день надходження передає їх на розгляд сільському голові. Контролює своєчасність подання відповідей виконавцями резолюцій сільського голови.

         11. Забезпечує підготовку документів виконкому для здачі в державний архів.

         12. Організовує навчання виконкому.

         13. Координує роботу постійних комісій, сприяє організації виконання їх рекомендацій.

         14. Організовує навчання депутатів, активу і постійних комісій.

         15. Організовує підготовку сесій ради і питань, які виносяться на розгляд ради,  організовує контроль за їх виконанням.

         16. Координує і веде облік роботи громадських формувань.

         17. Контролює роботу депутатських груп і постів.

         18. Здійснює нотаріальні дії

         19. Реєструє народження, шлюб, смерті, складає звіти по ДРАЦСу, несе відповідальність за зберігання бланків свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану

         20. Аналізує роботу постійних комісій та протоколи сесій та виконкому.

         21. Надає депутатам допомогу у здійсненні своїх повноважень, забезпечує їх необхідною інформацією, сприяє депутатам в організації прийому громадян, у проведенні звітів перед виборцями, вживає заходів до реалізації зауважень і пропозицій виборців, висловлених під час звітів, а також пропозицій і зауважень, внесених депутатами  на сесіях ради.

         22. Організовує узагальнення наказів виборців, попередньо розглядає і подає раді, підготовлені виконавчим комітетом заходи по їх виконанню, сприяє депутатам у реалізації даних їм наказів.

23. Є уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції в сільській  раді. Уповноважена особа відповідно до покладених на нього завдань:

         1) розробляє та проводить заходи щодо запобігання корупційним правопорушенням, а також здійснює контроль за їх проведенням;

         2) надає працівникам виконавчого апарату сільської ради, а також закладам, установам та підприємствам, що належать до комунальної власності територіальної громади села роз’яснення щодо застосування корупційного  законодавства;

         3) вживає заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяє  його усуненню, контролює дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявляє сприятливі  для вчинення  корупційних правопорушень ризики в діяльності посадових осіб місцевого самоврядування, пропозиції щодо усунення таких ризиків;

         4) надає допомогу в заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання  фінансового характеру, проводить у встановленому законодавством порядку перевірку фактів своєчасності подання зазначених декларацій, їх перевірку на наявність конфлікту інтересів, а також здійснює логічний та арифметичний контроль декларацій;

         5) у разі виявлення під час перевірки декларації арифметичних або логічних помилок невідкладно письмово повідомляє про це відповідному суб’єкту декларування для подання ним письмового пояснення та / або виправленої декларації;

         6) у разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень посадовими чи службовими особами сільської ради, а також ознак правопорушення за результатами перевірок декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, інформує в установленому порядку про такі факти сільського голову, а також правоохоронні органи відповідно до їх компетенції;

         7) веде облік працівників сільської ради, посадових осіб місцевого самоврядування сільської ради та керівників закладів, установ, підприємств, що належать до комунальної власності територіальної громади села притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;

         8) взаємодіє з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції;

         9) розглядає в межах повноважень повідомлення щодо причетності працівників сільської ради до вчинення корупційних правопорушень.

         До функціональних обов’язків  працівників апарату сільської ради та працівників за контрактом входить:

         - здійснення прибирання території на закріпленій території біля адміністративної будівлі сільської ради, обеліску Слави, сільського будинку культури;

         - приймати участь у спланованих заходах з благоустрою території сільської ради за окремим розпорядженням сільського голови;

         - участь в організації проведення святкових мітингів, державних та професійних свят, інших культурно – мистецьких заходів на території сільської ради;

         - участь в організації проведення інформаційних зустрічей з жителями територіальної громади.

         Виконує  інші обов’язки, покладені на неї виконавчим комітетом.

Секретар                                                   Г.О.Заболонкова

Ознайомлена:                                                Заболонкова Г.О.

Додаток

                                                                                                           до рішення виконкому

                                                                                                          № 02  від  27.01.2017

                                                                           

Функціональні обов’язки

секретар - друкарки  сільської ради

         1. Разом з секретарем виконкому сільської ради організовує навчання депутатів та постійних комісій.

         2. Контролює роботу депутатських груп та постів.

         3. Відповідає за прописку, виписку громадян.

         4. Веде погосподарські книги сільської ради, відповідає за  своєчасне та правильне внесення змін до  погосподарських книг. Веде облік нежилих приміщень, облік та реєстрацію об’єктів нерухомого майна. Обліковує громадян,  що потребують поліпшення житлових умов.

         4.1. Відповідає за стан обліку і звітності в ЦСУ.

         5. Веде облік явки депутатів на сесії.

         6. Забезпечує якісне та своєчасне друкування матеріалів ради та виконкому, вчасне доведення документів до виконавців і населення, надає щомісячну письмову інформацію сільському голові про виконання рішень та доручень.

         7. Займається видачею довідок громадянам сільської ради.

         В разі відсутності секретаря виконкому має право підпису та становлення штампу, печатки на документах сільської ради.

         8. Приймає та передає необхідні телефонограми, передає їх на розгляд сільському голові, після розгляду головою передає виконавцям.  Запрошує учасників нарад, засідань, реєструє відвідування депутатами сесій сільської ради, масових заходів.

         9. Забезпечує реєстрацію прийнятих рішень виконкому, сесії, веде розносну книгу.

         10. Здійснює реєстрацію керівників підприємств, організацій на нарадах, апаратних засіданнях.

         11. Забезпечує робоче місце сільського голови всім необхідним для роботи.

         12. Контролює  доведення необхідної інформації, рішень ради та виконкому до відома жителів села через інформаційні стенди і пресу та оновлення інформації на стендах, дошках оголошень.

         13.Забезпечує якісне і вчасне виконання доручень сільського голови.

         14. Повідомляє районну раду та райдержадміністрацію про проведення заходів сільською радою.

         15. Вносить    зміни   та  доповнення  до списків виборців.

         16. Приймає участь у чергуванні по сільській раді, згідно розпорядження сільського голови.

         До функціональних обов’язків  працівників апарату сільської ради та працівників за контрактом входить:

         - здійснення прибирання території на закріпленій території біля адміністративної будівлі сільської ради, обеліску Слави, сільського будинку культури;

         - приймати участь у спланованих заходах з благоустрою території сільської ради за окремим розпорядженням сільського голови;

         - участь в організації проведення святкових мітингів, державних та професійних свят, інших культурно – мистецьких заходів на території сільської ради;

         - участь в організації проведення інформаційних зустрічей з жителями територіальної громади.

Секретар                                                   Г.О.Заболонкова

Ознайомлена:                                            секретар – друкарка Козир Є.В.

Додаток

                                                                                                           до рішення виконкому

                                                                                                          № 02  від  27.01.2017

Функціональні обов’язки

інспектора з військового обліку  сільської ради

         1. Ведення  обліку солдатів, сержантів, офіцерів запасу призовної, допризовної молоді, що проживають в селі Каїри.

         2. Проводити звірку карточок первинного обліку з Горностаївський РВК, організаціями.

            3. Проводити звірку карточок первинного обліку з погосподарськими книгами        4. Вносити карточки первинного обліку зміни місця роботи, навчання, сімейного стану військовозобов’язаних.

            5. Проводити щомісячну перевірку наявності призовників, перебуваючих на обліку і доповідати в РВК.

            6. Щомісячно доповідати в Горностаївський РВК про зміни в складі військовозобов’язаних.

            7. Виявити призовників, які ухиляються від призову до лав УНА. Доповідати в Горностаївський РВК перед кожним призовом.

            8. Виявляти допризовників, які не пройшли приписну комісію і направляти до РВК.

            9. Виявляти військовозобов’язаних, що не стоять на військовому обліку, доповідати в РВК.

            10. Викликати  військовозобов’язаних на перемедобстеження.

            11.Виписувати  та вручати повістки призовникам.

            12.Вести  документи з питань цивільної оборони.

            13. Організація обліку неблагополучних сімей. Ведення та оформлення протоколів засідань комісії у справах дітей. Організація  та проведення рейдів – перевірок умов проживання дітей в неблагополучних сім’ях.          

            14. Веде облік пільгових категорій населення (ІВ, УБД, УВ, СЗ, ДВ, МВ, тощо), багатодітних сімей,  пенсіонерів, одиноких та одиноко – проживаючих громадян похилого віку, малозабезпечених громадян.

            15. Приймає участь у чергуванні по сільській раді, згідно розпорядження сільського голови.

            16. Готує до друку газету територіальної громади «Вісник села Каїри».

            До функціональних обов’язків  працівників апарату сільської ради та працівників за контрактом входить:

            - здійснення прибирання території на закріпленій території біля адміністративної будівлі сільської ради, обеліску Слави, сільського будинку культури;

            - приймати участь у спланованих заходах з благоустрою території сільської ради за окремим розпорядженням сільського голови;

            - участь в організації проведення святкових мітингів, державних та професійних свят, інших культурно – мистецьких заходів на території сільської ради;      - участь в організації проведення інформаційних зустрічей з жителями територіальної громади.

Секретар                                                                  Г.О.Заболонкова

Ознайомлена:                                                      інспектор ВОС Демянко О.В..

Додаток

                                                                                                           до рішення виконкому

                                                                                                          № 02  від  27.01.2017

Функціональні обов’язки

головного бухгалтера  сільської ради

         1. Контроль за дотриманням фінансової дисципліни і режиму економії, забезпечення покращення фінансового стану бюджету сільської ради.

            2. Складання проекту кошторисів доходів і видатків сільського бюджету по загальному і спеціальному фонду.

            3. Підготовка проекту рішення  по сільському бюджету та проектів рішень, що стосуються фінансів, матеріальних цінностей, платежів і т.п.

            4. Складання кошторисів доходів і видатків  в розрізі установ,  загального і спеціального фондів.

            5. Ведення рахунків бухгалтерського обліку згідно інструкції, наказу Державного  Казначейства України від 14.02.2005 № 28, з відображенням в книзі журнал – головна.

            6. Ведення книг бухгалтерського обліку:

            - книга журнал – головна;

            - книга асигнувань;

            - книга розрахунків з організаціями, проведення звірок.

            7. Ведення оборотних відомостей по рахунках бухгалтерського обліку, ведення обліку основних засобів, матеріалів та їх списання.

            8. Складання місячних та квартальних звітів затверджених інструкцією ДК від 14.02.2005  № 28, по загальному і спеціальному фонду.

            9. Складання «балансу» на підставі звірених даних аналітичного та статистичного обліку на кінець кварталу, року.  Прийняття  балансів за всіма коштами загального і спеціального фонду, від підпорядкованих установ.

            10. Забезпечення своєчасної здачі податкової та іншої  звітності.

            11. Керівництво  працівниками бухгалтерії сільської ради, контроль за їх роботою.

            12. Здійснення контролю за законністю, своєчасністю та правильністю оформлення документів; використання фонду оплати праці,  встановленням посадових окладів та доплат, дотриманням фінансової дисципліни, правильністю нарахування та перерахування встановлених платежів, дотриманням встановлених правил проведення інвентаризації грошових, товаро – матеріальних цінностей, основних фондів, оприбуткування безхазяйних речей, розрахунків і платіжних зобов’язань, стягнення у встановлений термін дебіторської та сплачення кредиторської заборгованості.

            13. Візування документів (в т.ч. довідок, рішень, проектів рішень, розпоряджень), що стосуються фінансів, обліку, платежів, матеріальних цінностей і т.п.).

            14. Робота  з підприємцями по сплаті встановлених податків і платежів та контроль за виконанням дохідної частини бюджету.

            15. Підготовка та ведення обліку  договорів на придбання  товаро – матеріальних цінностей, основних засобів, догорів підряду, договорів оренди комунального майна та землі, договорів на розміщення реклами,  договорів на інвестиційну діяльність, благочинні діяльність і т.п.

            16. Відповідає за проведення тендерів, готує  пропозиції на тендерний комітет та сесію сільської ради щодо здійснення закупівель робіт, товарів та послуг за  бюджетні кошти.

            17. Щомісячний аналіз надходжень та видатків місцевого бюджету, підготовка пропозицій щодо наповнення та ефективного використання  бюджетних коштів.

            18. Підготовка пропозицій виконкому та  сесії сільської ради щодо встановлення місцевих податків і зборів, ставок земельного податку, встановлення розміру плати з прибутку комунального підприємства, розмірів орендної плати.

            19. Підготовка пропозицій щодо утворення позабюджетних цільових коштів та положень про ці кошти.

            20. Підготовка пропозицій до програм соціально – економічного  та культурного розвитку території.

            21. Забезпечення впровадження нових комп’ютерних програм щодо ведення бухгалтерського  обліку,  звітності та аналізу фінансово – господарської діяльності сільської ради.

            22. Підготовка положення про преміювання працівників сільської ради.

            23. Нарахування заробітної плати, премій, матеріальної допомоги та встановлених нарахувань працівникам апарату та бюджетних  установ Каїрської сільської ради.

            24. Ведення меморіального ордеру № 1-10.

            25. Ведення журналу, книги поточних рахунків і розрахунків по заробітній платі.

            26. Підготовка інформацій про виконання бюджету сільської ради для розгляду на засіданні виконкому та сесій  ради. Контроль за надходженням коштів до бюджету сільської ради та їх раціональним використанням. Участь в семінарах, нарадах, пленарних засіданнях сесії сільської ради

            27. Приймає участь у чергуванні по сільській раді, згідно розпорядження сільського голови.

            До функціональних обов’язків  працівників апарату сільської ради та працівників за контрактом входить:

            - здійснення прибирання території на закріпленій території біля адміністративної будівлі сільської ради, обеліску Слави, сільського будинку культури;

            - приймати участь у спланованих заходах з благоустрою території сільської ради за окремим розпорядженням сільського голови;

            - участь в організації проведення святкових мітингів, державних та професійних свят, інших культурно – мистецьких заходів на території сільської ради;

            - участь в організації проведення інформаційних зустрічей з жителями територіальної громади.

Секретар                                                      Г.О.Заболонкова   

Ознайомлена :                                 головний бухгалтер  Горстка О.В.

Додаток

                                                                                                           до рішення виконкому

                                                                                                          № 02  від  27.01.2017

Функціональні обов’язки

архівіста – реєстратора  Каїрського трудового архіву

         1.  Організує  діяльність Каїрського трудового архіву, персонально відповідає за виконання покладених на трудовий архів завдань:

         1.1. Виявляє та вносить до джерел комплектування документи, за погодженням з відповідним архівним відділом  районної державної адміністрації, підприємств, установ, організацій, що розташовані на території сільської ради, незалежно від форми власності.

         1.2. Зберігає, відповідно до умов, визначених Держкомархівом, документи з особового складу та документи тимчасового зберігання підприємств, установ, організацій, що розташовані на території сільської ради, незалежно від форми власності, або ліквідованих підприємств, що діяли (були зареєстровані) на цій території.

         1.3. Приймає від підприємств, установ і організацій – джерел комплектування архівних документів з особового складу, фінансово – господарської діяльності  та інших документів, строки зберігання яких не закінчилися.

         1.4. Науково – технічно опрацьовує документи, що надійшли на зберігання, згідно з правилами Держкомархіву, створення необхідного довідкового апарату до них;

         1.5. Обліковує документи, що зберігаються, у тому числі шляхом створення  та підтримання облікових даних.

         1.6. Організовує користування документами у службових, соціально – правових,  наукових та інших цілях, видає юридичним особам і громадянам, у встановленому Держкомархівом порядку  архівних довідок, копій та витягів з  документів, що знаходяться на зберіганні.

         1.7. Проводить експертизу цінностей документів, що знаходяться на зберіганні, веде описи справ  тимчасового зберігання, документів з особового складу підприємств, установ і організацій – джерел комплектування

         1.8. Приймає участь у заходах з підвищення кваліфікації працівників служб діловодства, архівних підрозділів та експертних комісій  підприємств, установ, організацій – джерел комплектування.

         2.  Вирішує відповідно до законодавства питання щодо доступу представників підприємств, установ і організацій – джерел комплектування, інших користувачів до документів,  що знаходяться на зберіганні.

         3. Проводить прийом громадян,  розглядає звернення, що належать до компетенції Трудового архіву.

         4. Представляє трудовий архів з усіх питань, пов’язаних з його діяльністю.

         5. Організує  діяльність Каїрського трудового архіву відповідно до річного плану, який затверджує голова виконавчого комітету сільської ради.  Звітує перед зазначеною посадовою особою про проведену роботу.

         6. Повідомляє сільського голову про ювілейні дати, свята, дні народження депутатів, членів виконкому, керівників установ, працівників сільської ради, готує привітання.

         7. Приймає участь у чергуванні по сільській раді, згідно розпорядження сільського голови.

8. Є відповідальною особою за прийом та передачу документів  на призначення жителям сільської ради всіх видів державної допомоги, у тому числі житлових субсидій.

9. Щотижня передає документи  на призначення субсидій до  управління праці та соціального захисту населення.

         10.   Розміщує інформаційні матеріали  для ознайомлення жителів  на стендах сільської ради, Каїрського БГПОСН «Промінь», у громадських місцях.

11. Є відповідальною за  правильністю ведення Журналу обліку документів і використання відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру суб’єктів декларування у сільській раді.

12. Відповідає за роботу з кадрових питань.

         До функціональних обов’язків  працівників апарату сільської ради та працівників за контрактом входить:

         - здійснення прибирання території на закріпленій території біля адміністративної будівлі сільської ради, обеліску Слави, сільського будинку культури;

         - приймати участь у спланованих заходах з благоустрою території сільської ради за окремим розпорядженням сільського голови;

         - участь в організації проведення святкових мітингів, державних та професійних свят, інших культурно – мистецьких заходів на території сільської ради;

         - участь в організації проведення інформаційних зустрічей з жителями територіальної громади.

Секретар                                         Г.О.Заболонкова

Ознайомлена:                                 

                                                                                     Додаток

                                                                                                           до рішення виконкому

                                                                                                          № 02  від  27.01.2017

Функціональні обов’язки

спеціалістів 1 категорії з землевпорядних питань

1.Загальні положення

1.1.Спеціаліст 1 категорії з землевпорядних питань  відноситься до категорії  спеціалістів та є посадовою особою місцевого самоврядування.

1.2. Спеціаліст 1 категорії з землевпорядних питань сільської ради входить до складну єдиної системи державних органів земельних ресурсів, яка утворена з метою проведення єдиної державної земельної політики та забезпечення раціонального використання і охорони земель.

1.3. Спеціаліст 1 категорії з землевпорядних питань сільської ради призначається на посаду та звільняється з посади сільським головою за погодження з начальником районного відділу земельних ресурсів відповідно до Кзпп України, Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування та Закону України «Про місцеве самоврядування в України». Посада відноситься до сьомої категорії посадової особи місцевого самоврядування. Призначення на посаду здійснюється на конкурсній основі. При проведенні конкурсу на заміщення вакантної посади спеціаліста-землевпорядника сільської ради, до складу конкурсної комісії включається начальник районного відділу земельних ресурсів або, за його дорученням, інший представник цього управління.

1.4. Спеціаліст 1 категорії з землевпорядних питань сільської ради підпорядкований безпосередньо сільському голови та підзвітний та підконтрольний начальнику районного відділу земельних ресурсів.. Виконує рішення сільської ради та виконавчого комітету, службові доручення сільського голови та начальника районного відділу земельних ресурсів в межах їх повноважень, що регулюють питання земельних відносин.

1.5. Спеціаліст 1 категорії з землевпорядних питань  сільської ради в своїй діяльності керується Конституцією України, земельним Кодексом України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами та розпорядженням Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями органів місцевого самоврядування, наказами та вказівками районного відділу земельних ресурсів, які прийняті у межах їх повноважень, що регулюють питання земельних відносин  та цієї інструкцією.

2. Обов’язки спеціаліста 1 категорії з землевпорядних питань  

  сільської ради

2.1.Виконує основні обов’язки, передбачені ст.8 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

2.2.Дотримується вимог та обмежень, обмовлених Законами України «Про боротьбу з корупцію» та  «Про службу в органах місцевого самоврядування».

2.3.Забезпечує проведення на території сільської ради земельної реформи, спрямованої на роздержавлення і приватизацію земель, створення умов для рівноправного розвитку різних форм власності на землю.

2.4.Бере участь у реалізації державних програм, раціонального використання та охорони земель, підвищення родючості ґрунтів, поліпшення навколишнього природного середовища.

2.5.Реалізує на території сільської ради державну політику у використанні та охороні земель, проведенні земельної реформи, готує і подає управлінню земельних ресурсів Держкомзему України пропозиції щодо удосконалення з питань регулювання земельних відносин.

2.6.Готує та вносить на розгляд ради пропозиції та  проекти рішень щодо;

-  встановлення ставки земельного податку;

-  передачі земельних ділянок у власність громадянам та юридичним особам;

- надання земельних ділянок у власність або тимчасове користування із земель комунальної власності відповідно до Земельного кодексу України;

- викупу земельних ділянок для суспільних потреб сільської ради.

- готує та вносить на розгляд ради проекти висновків щодо вилучення (викупу) та надання земельних ділянок відповідно Земельного кодексу України.

         2.7. За дорученням сільського голови інформує населення щодо вилучення (викуп), надання земельних ділянок.

2.8. Здійснює контроль за використанням та охороною земель, додержанням землевласниками та землекористувачами земельного законодавства, встановленого режиму використання земельних  ділянок відповідно до цільового призначення та умов надання.

2.9. Здійснює контроль за сплатою власниками земельних ділянок та землекористувачами плати за землю.

2.10. Здійснює на території сільської ради моніторинг земель, організовує здійснення заходів щодо відновлення корисних властивостей земельних ділянок.

2.11. Приймає участь в підготовці матеріалів для оформлення договорів на право тимчасового користування землею, в тому числі на умовах оренди.

2.12. Здійснює на території сільської ради облік і звітність, як державну так і відомчу, у сфері регулювання земельних відносин, використання та охорони земель та подає її в установлені терміни до районного відділу земельних ресурсів.

2.13. Бере участь у складні планово-картографічних матеріалів для ведення державного земельного кадастру, моніторингу земель, здійснення землеустрою та проведення робіт з охорони земель.

2.14. Здійснює на території сільської ради нагляд за освоєнням проектів землеустрою, будівництвом протиерозійних та інших об’єктів, що споруджуються з метою раціонального використання та охорони земель.

2.15. Надає довідки фізичним та юридичними особам про наявність земельних ділянок та їх розмір.

2.16. За дорученням сільського голови розглядає земельні спори, готує проекти висновків згідно з вимогами Закону України «Про звернення громадян».

2.17. Подає районному відділу земельних ресурсів, виконкому сільської ради інформацію про хід здійснення земельної реформи на території сільської ради.

2.18. Вносить сільському голові  і начальнику районного відділу земельних ресурсів пропозиції щодо покращення організації робіт, пов’язаних з регулюванням земельних відносин на території ради.

2.19. Здійснює інші функції, що випливають з  покладених на нього сільською радою завдань.

2.20. Несе відповідальність за  зберігання в належному стані та використання в  практичній роботі  картографічних  матеріалів села Каїри.

2.21. Несе відповідальність і здійснює контроль за узгодженням та проведення  робіт з охорони зон кабельних ліній  електрозв’язку.

2.22. Щорічно складає списки механізаторів, які  працюють на  землерийних машинах та проводить з  ними роз’яснювальну роботу  та  інструктаж з питання охорони зон кабельних ліній  електрозв’язку.

2.23. Бере участь у роботи комісій з приймання в експлуатацію меліорованих і рекультивованих земель, захисних лісонасаджень, протиерозійних гідротехнічних споруд та інших об’єктів, що будують на території сільської ради з метою раціонального використання та охорони земель.

2.24. Проводить зміни в У розділі  погосподарського  обліку, складає звіти в  управління статистики  по даному  розділу.

2.25. Веде облік та контроль за розглядом листів, скарг та заяв громадян по земельним питанням, веде особистий прийом громадян.

2.26. Вирішує за дорученням сільського голови або сільської ради інші питання пов’язані з діяльністю ради та її органів.

3. Права спеціаліста  1 категорії з землевпорядних питань    сільської ради

Відповідно до вимог статті 9 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» землевпорядник сільської ради має право;

3.1.Перевіряти на підприємствах, в установах і організаціях, всіх форм власності,  незалежно від їх підпорядкування, розташованих на території  Каїрської сільської ради, додержання вимог земельного законодавства.

3.2.Складати відповідно до законодавства протоколи про адміністративних правопорушення.

3.3.Вносити на розгляд сесій сільської ради подання про зупинення рішень, їх дій або бездіяльності з питань регулювання відносин, що суперечать законодавству, пропозиції про припинення права власності або права користування землею комунальної власності у випадках, передбачених Земельним кодексом України, а також про вжиття заходів щодо поліпшення якості земель.

3.4. Одержувати безкоштовно від місцевих органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання покладених на цього завдань.

3.5. Вносити пропозиції сільському голови щодо обмеження, тимчасової заборони (зупинення) чи припинення промислового, цивільного та інших видів будівництва, освоєння земельних ділянок, проведення геологорозвідувальних, пошукових агротехнічних та інших робіт, які проводяться з порушенням законодавства або можуть негативно впливати на стан земельних ресурсів.

3.6 Брати участь нарадах, на яких розглядаються питання, що відноситься до його компетенції.

3.7. На оплату праці, залежно від посади, яку займає, присвоєного рангу, стажу роботи, а також досвіту, обсягу та якості виконання службових завдань.

3.8. На просування по службі з урахування кваліфікації, здібностей, сумлінного виконання своїх обов’язків, участі у конкурсах на заміщення посад більш високої категорії, проходження стажування.

3.9. На здорові, безпечні та належні для високо продуктивної роботи умови праці.

3.10. На соціальний і правовий захист відповідно до його статусу.

3.11. Вимагати службового розслідування з метою зняття безпідставних, на думку службовця, звинувачень або підозр.

4. Спеціаліст 1 категорії з землевпорядних питань   повинен знати:

4.1. Основні Закони та нормативні акти України, які стосуються роботи місцевих органів влади у сфері земельних відносин, уміти застосувати норми чинного земельного законодавства та основні нормативно-правові акти, що регулюють земельні відносини, добре володіти питаннями державної політики в цій галузі.

4.2. Загальнотеоретичні основи управлінської діяльності та правничих дисциплін в обсязі, необхідному для бездоганного виконання своїх службових обов’язків у сфері місцевого самоврядування;

4.3. Загальні, конкретні та практичні проблеми в галузі  земельних відносин;

4.4. Етику та культуру ділового і політичного спілкування;

4.5. Зміст основних економічних процесів на рівні територіальних громад в умовах реформування економіки та становлення ринкових відносин;

4.6. Основи раціонального природокористування та охорони довкілля;

4.7.Основи організаційно-правової роботи;

4.8.Основні вимоги до діловодства та забезпечення схоронності документів сільських, селищних рад та їх виконавчих комітетів;

4.9.Основи експлуатації сучасної комп’ютерної техніки.

4.10.Правила внутрішнього розпорядку роботи

    4.11.Норми правила та норми охорони праці та протипожежного захисту.

            5. Кваліфікаційні  вимоги

5.1. Освіта вища, середньо спеціальна, знання комп’ютерної справи  без вимог до стажу роботи.

6. Відповідальність спеціаліста  1 категорії  землевпорядних питань  сільської ради

         6.1.Спеціаліст – землевпорядник  сільської ради несе відповідальність за неналежне виконання службових обов’язків, перевищення своїх повноважень, порушення спеціальних обмежень щодо посадових осіб місцевого самоврядування згідно статей 12, 13, 23, Закону України, «Про службу в органах місцевого самоврядування», чинного законодавства України про працю та статей 7, 8, 9, Закону України «Про боротьбу з корупцією.

         До функціональних обов’язків  працівників апарату сільської ради та працівників за контрактом входить:

         - здійснення прибирання території на закріпленій території біля адміністративної будівлі сільської ради, обеліску Слави, сільського будинку культури;

         - приймати участь у спланованих заходах з благоустрою території сільської ради за окремим розпорядженням сільського голови;

         - участь в організації проведення святкових мітингів, державних та професійних свят, інших культурно – мистецьких заходів на території сільської ради;

         - участь в організації проведення інформаційних зустрічей з жителями територіальної громади.

Секретар                                         Г.О.Заболонкова

Ознайомлені :                                 _________________________________

Додаток

                                                                                                           до рішення виконкому

                                                                                                          № 02  від  27.01.2017

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
ПРИБИРАЛЬНИКА СЛУЖБОВИХ ПРИМІЩЕНЬ

І. Загальні положення

 1. Прибиральник службових приміщень приймається на роботу і звільняється від виконуваної роботи розпорядженням голови сільської ради.
 2. Прибиральник службових приміщень безпосередньо підпорядковується
заступнику голови сільської ради з питань діяльності виконавчого органу.
 3. У своїй роботі прибиральник службових приміщень керується Конституцією України, цією посадовою інструкцією.

II. Завдання та обов'язки

 Прибиральник службових приміщень зобов'язаний:
- здійснювати прибирання службових приміщень, східців і коридорів на закріпленій території;
- витирати пил з меблів, килимових доріжок і покриття, підмітати та мити підлогу вручну або із застосуванням миючих електроприладів, мити стіни, сходові поручні, вікна тощо;
- здійснювати прибирання сміття зі сміттєвих урн і ставити урни на свої місця;
- отримувати обтиральний матеріал, миючі та дезінфікуючі засоби;
- збирати сміття і харчові відходи, транспортувати їх до сміттєзбиральника в установлені місця;
- дотримуватися санітарно-гігієнічних вимог при прибиранні приміщень, застосовувати миючі, чистячі та дезінфікуючі засоби;
- утеплювати вікна та двері, підготовлювати приміщення до зимового періоду.

ІІІ.  Права

 Прибиральник службових приміщень має право:
- доповідати
заступнику голови сільської ради з питань діяльності виконавчого органу про всі виявлені недоліки у межах своєї компетенції;
- вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими цією посадовою інструкцією обов'язками.

IV.  Відповідальність

 Прибиральник службових приміщень відповідає за:
- якість і своєчасність виконання покладених на нього цією посадовою інструкцією обов'язків;
- дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку установи;
- дотримання інструкцій з охорони праці, протипожежної безпеки та виробничої санітарії.

V. Повинен знати

 Прибиральник службових приміщень повинен знати:
- існуючі норми щодо прибирання площ службових приміщень на одного працівника і закріплені за ним для прибирання приміщення;
- будову, призначення і правила експлуатації пристроїв та електрообладнання, що застосовується для прибирання службових приміщень;
- вимоги щодо вологого і сухого прибирання службових приміщень;
- правила експлуатації санітарно-технічного обладнання;
- призначення і концентрацію миючих та дезінфікуючих засобів;
- санітарно-гігієнічні вимоги щодо прибирання службових приміщень;
- правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства;
- норми і вимоги з охорони праці, протипожежної безпеки та виробничої санітарії.

VI. Кваліфікаційні вимоги

На посаду прибиральника службових приміщень може бути прийнятий працівник із середньою загальною освітою або неповною середньою освітою без пред'явлення вимог до стажу роботи.

VIІ.Взаємовідносини (зв’язки) за посадою

Прибиральник у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими працівниками апарату сільської ради.

До функціональних обов’язків  працівників апарату сільської ради та працівників за контрактом входить:

         - здійснення прибирання території на закріпленій території біля адміністративної будівлі сільської ради, обеліску Слави, сільського будинку культури;

         - приймати участь у спланованих заходах з благоустрою території сільської ради за окремим розпорядженням сільського голови;

         - участь в організації проведення святкових мітингів, державних та професійних свят, інших культурно – мистецьких заходів на території сільської ради;

         - участь в організації проведення інформаційних зустрічей з жителями територіальної громади.

Секретар                                         Г.О.Заболонкова

Ознайомлені :                                 _________________________________

Додаток

                                                                                                           до рішення виконкому

                                                                                                          № 02  від  27.01.2017

Функціональні обов’язки

голови громадського формування з охорони громадського правопорядку «Щит»

I. Загальні положення

1. Голова  громадського формування з охорони громадського правопорядку «Щит»  безпосередньо підпорядковується  голові сільської ради.

         2. Голова громадського формування з охорони громадського правопорядку «Щит повинен організувати роботу по забезпеченню:

         1) у сфері охорони громадського порядку:

надання допомоги органам внутрішніх справ у забезпеченні громадського порядку і громадської безпеки, запобіганні адміністративним проступкам і злочинам;

інформування органів та підрозділів внутрішніх справ про вчинені або ті, що готуються, злочини, місця концентрації злочинних угруповань;

сприяння органам внутрішніх справ у виявленні і розкритті злочинів, розшуку осіб, які їх вчинили, захисті інтересів держави, підприємств,  установ,  організацій,  громадян  від злочинних посягань; участь у забезпеченні безпеки дорожнього руху та боротьбі з дитячою бездоглядністю і правопорушеннями неповнолітніх.

2) у разі виникнення надзвичайних ситуацій:

надання невідкладної допомоги особам, які потерпіли від нещасних випадків чи правопорушень;

участь у рятуванні людей і майна, підтриманні громадського порядку у разі стихійного лиха та інших надзвичайних обставин.

Кваліфікаційні вимоги:

         Повна або базова загальна середня освіта без вимог до стажу роботи.
        

II. Завдання та обов'язки

1) брати активну участь в охороні громадського порядку, припиненні адміністративних правопорушень і злочинів та запобіганні їм;

2) під час виконання обов'язків з охорони громадського порядку мати особисте посвідчення члена громадського формування та нарукавну пов'язку;

3) доставляти в органи внутрішніх справ, штаб громадського формування з охорони громадського порядку або  громадський пункт охорони порядку, приміщення виконавчого органу селищної, сільської ради осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, з метою його припинення, якщо вичерпано інші заходи виливу, встановлення особи порушника, складення протоколу про адміністративне правопорушення у разі неможливості скласти його на місті вчинення правопорушення, якщо складення протоколу є обов'язковим;

4) надавати у межах наданих їм прав допомогу народним депутатам України, представникам органів державної влади та органів місцевого самоврядування у їх законній діяльності, якщо в цьому їм чиниться протидія або загрожує небезпека з боку правопорушників.

Голова та члени формування під час виконання своїх обов'язків з охорони громадського порядку після обов'язкового пред'явлення посвідчення члена формування мають право:

1) вимагати від громадян додержання правопорядку, припинення адміністративних правопорушень і злочинів;

2) у разі підозри у вчиненні адміністративних правопорушень і злочинів перевіряти у громадян документи, що посвідчують їх особу;

3) спільно з працівниками органів внутрішніх справ затримувати і доставляти до органу внутрішніх справ, підрозділу,  штабу громадського формування з охорони громадського порядку або громадського пункту охорони порядку осіб, які виявили злісну непокору законним вимогам члена громадського формування з охорони громадського порядку і не виконують вимог щодо припинення адміністративного правопорушення;

4) спільно з працівниками органів внутрішніх справ складати протоколи про адміністративні правопорушення згідно чинного законодавства;

5) спільно з працівниками органів внутрішніх справ входити до клубів, кінотеатрів, стадіонів, інших громадських місць і приміщень за згодою власника чи уповноваженого ним органу для переслідування правопорушника, який переховується, або припинення адміністративних правопорушень чи злочинів;

6) у разі  пошуку порушників правопорядку за згодою громадян або власника підприємства, установи, організації чи уповноваженого ним органу та в присутності їх представників входити у будь-який час доби до житлових приміщень, на територію і в приміщення підприємств, установ, організацій, та оглядати транспортні засоби;

7) у невідкладних випадках використовувати транспортні засоби, що належать підприємствам, установам, організаціям або громадянам (за їх згодою), крім транспортних засобів дипломатичних, консульських та інших представництв іноземних держав, міжнародних організацій, транспортних засобів спеціального призначення, для доставляння до лікувальних закладів осіб, що перебувають у безпорадному стані, а також осіб, які потерпіли від нещасних випадків або правопорушень і потребують термінової допомоги;

8) у разі порушення водіями Правил дорожнього руху, створення реальної загрози життю або здоров’ю громадян вживати заходів до припинення цього правопорушення, за участю  працівників ДАІ здійснювати перевірку документів у водіїв на право користування та керування транспортними засобами, а також не допускати осіб, які не мають документів або перебувають у стані сп’яніння, до подальшого керування транспортними засобами;

9) під час виконання обов’язків члена громадського формування використовувати за власним бажанням свій або інший приватний автотранспорт за згодою власника або особи, у володінні якої він перебуває. Відшкодування витрат на його використання у таких випадках провадитися за рахунок коштів формування у порядку, визначеному його положенням (статутом);

10) застосовувати в установленому порядку заходи фізичного впливу, спеціальні засоби індивідуального захисту та самооборони.

III. Права


Для виконання своїх завдань голова формування та його члени мають право:

1) брати участь у забезпеченні охорони громадського порядку разом з працівниками органів внутрішніх справ, самостійно шляхом виконання конкретних доручень керівника відповідного органу внутрішніх справ та керівника органу місцевого самоврядування;

2) вживати спільно з працівниками органів внутрішніх справ заходів до припинення адміністративних правопорушень і злочинів;

3) представляти і захищати інтереси своїх членів у державних органах та підприємствах, установах, організаціях, навчальних закладах;

4) взаємодіяти з іншими органами громадської самодіяльності, що беруть участь у заходах, спрямованих на:

ведення індивідуально-профілактичної роботи з особами, схильними до вчинення адміністративних правопорушень і злочинів;

надання допомоги у боротьбі із злочинами у сфері економіки, податкового законодавства, а також пияцтвом, самогоноварінням,  наркоманією, порушеннями правил торгівлі та у сфері благоустрою території міст, інших населених пунктів;

охорону природи і пам'яток історії та культури;

забезпечення безпеки дорожнього руху;

5) вносити до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності пропозиції щодо запобігання адміністративним правопорушенням і злочинам, виникненню причин і умов, що сприяють їх вчиненню;

6) підтримувати зв'язки з відповідними громадськими організаціями інших країн з метою обміну досвідом роботи.

7. Формування проводить свою діяльність під контролем органу місцевого самоврядування та органів  внутрішніх справ України шляхом:

1) спільного з працівниками органів внутрішніх справ патрулювання і виставлення постів на вулицях, майданах, у місцях компактного проживання громадян, розташування підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, участі в забезпеченні охорони громадського порядку під час проведення масових заходів, погоджених у випадках, передбачених законом, з виконавчими органами місцевого самоврядування;

2) участі у заходах правоохоронних органів, спрямованих на боротьбу з окремими видами правопорушень.

         До функціональних обов’язків  голови громадського формування з охорони громадського правопорядку «Щит»  входить:

         - здійснення прибирання території на закріпленій території біля адміністративної будівлі сільської ради, обеліску Слави, сільського будинку культури;

         - приймати участь у спланованих заходах з благоустрою території сільської ради за окремим розпорядженням сільського голови;

         - участь в організації проведення святкових мітингів, державних та професійних свят, інших культурно – мистецьких заходів на території сільської ради;

         - участь в організації проведення інформаційних зустрічей з жителями територіальної громади.

Секретар                                         Г.О.Заболонкова

Ознайомлені :                                 _________________________________

                                                      _________________________________

                                     

Додаток

                                                                                                           до рішення виконкому

                                                                                                          № 02  від  27.01.2017

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ДИРЕКТОРА БУДИНКУ КУЛЬТУРИ

Ця посадова інструкція розроблена і затверджена на підставі трудового договору та у відповідності до положень Трудового кодексу та інших нормативних актів, що регулюють трудові правовідносини.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Директор будинку культури (далі - директор) відноситься до категорії керівників.

1.2. На посаду директора призначається особа, що має вищу професійну освіту та стаж роботи за профілем не менше 3-х років або середню професійну освіту і стаж роботи за профілем не менше 5-ти років.

1.3. Призначення на посаду директора та звільнення з неї здійснюється у порядку, встановленому

установчими документами будинку культури, та за поданням  виконавчого комітету Каїрської сільської ради, або сільського голови.

1.4. Директор повинен знати:

1.4.1. накази, вказівки, розпорядження, інструкції та інші нормативно-розпорядчі документи, що регламентують його роботу;

1.4.2. нормативні правові акти, що регламентують господарську і фінансово-економічну діяльність установ культури, а саме постанови федеральних, регіональних і місцевих органів державної влади і управління, що визначають пріоритетні напрямки розвитку культури і мистецтва, методичні і нормативні матеріали інших органів, що стосуються діяльності закладів культури;

1.4.3. форми та методи організації роботи з населенням з урахуванням демографічних, вікових та національних особливостей;

1.4.4. основи цивільного, податкового, трудового законодавства, законодавства про культуру, про захист прав споживачів, про освіту, про рекламу;

1.4.5. основи фінансово-господарської діяльності та ділового адміністрування;

1.4.6. профіль, спеціалізацію та особливості структури будинку культури;

1.4.7. основи ринкової економіки, організації праці та управління;

1.4.8. вітчизняний та зарубіжний досвід у галузі розвитку культури і мистецтва, надання населенню платних освітніх та інших послуг, проведення розважальних заходів;

1.4.9. засоби обчислювальної техніки, комунікації та зв'язку;

1.4.10. основи психології та соціології;

1.4.11. етику ділового спілкування;

1.4.12. основні принципи планування роботи;

1.4.13. вимоги до складання та укладення різних господарських договорів та оформлення документації (облікової, звітної та ін);

1.4.14. правила внутрішнього трудового розпорядку;

1.4.15. правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.5. Директор підпорядковується безпосередньо голові Каїрської сільської ради.

1.6. У підпорядкуванні директора знаходиться весь персонал будинку культури.

1.7. На час відсутності директора (відрядження, відпустка, хвороба) його обов'язки виконує особа, призначена у встановленому порядку. Дана особа набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. ПОСАДОВІ ОБОВ'ЯЗКИ

Директор будинку культури:

2.1. Здійснює загальне керівництво адміністративно-господарською і економічною діяльністю будинку культури.

2.2. Розробляє і контролює виконання основних напрямків культурно-освітньої та дозвіллєвої діяльності серед населення.

2.3. Складає плани творчо-виробничої і фінансово-господарської діяльності будинку культури з застосуванням соціально-економічних умов.

2.4. Організовує діяльність будинку культури і роботу всього персоналу, а саме:

2.4.1. проведення фестивалів, оглядів, конкурсів, виставок та інших форм творчої діяльності;

2.4.2. проведення спектаклів, концертів, театрально-видовищних та виставкових заходів, як силами власного творчого колективу, так і запрошених виконавців;

2.4.3. демонстрацію кінофільмів, і т.п.;

2.4.4. проведення консультацій і лекторіїв, народних університетів, курсів прикладних знань та навичок, проведення тематичних вечорів, творчих зустрічей, екскурсій та інших форм просвітницької діяльності, в тому числі і на абонементної основі;

2.4.5. проведення масових театралізованих свят та вистав, народних гулянь, обрядів і ритуалів, у відповідності з місцевими звичаями і традиціями;

2.4.6. організацію дозвілля різних груп населення, в тому числі проведення вечорів відпочинку та танців, дискотек, молодіжних балів, карнавалів, дитячих свят, ігрових і культурно-розважальних програм;

2.4.7. організацію роботи кафе, салонів, куточків живої природи, ігротек, читальних залів, більярдних залів, кегельбану тощо;

2.4.8. роботу спортивно-оздоровчих клубів та секцій, груп туризму та здоров'я, проведення спортивних виступів, фізкультурно-масових змагань;

2.4.9. роботу студій звукозапису, видавничу діяльність, тиражування і створення фонотеки, роботу бібліотеки, інформаційно-комп'ютерних центрів;

2.4.10. надання в рамках можливостей будинку культури різноманітних платних послуг соціально-культурного характеру населенню, з урахуванням запитів і потреб;

2.4.11. надання сценічних майданчиків для проведення гастрольних та виїздних заходів театрів, концертних організацій, для здійснення спільних проектів і програм відповідно до укладених договорів.

2.5. Забезпечує будинок культури кваліфікованими кадрами з найкращим використанням знань і досвіду працівників, а саме:

2.5.1. укладає трудові договори (контракти) з творчим і технічним персоналом;

2.5.2. здійснює контроль за суворим додержанням персоналом правил техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки;

2.5.3. приймає рішення за поданнями про накладення адміністративних стягнень, застосування заходів заохочення до працівників будинку культури.

2.6. У межах наданих йому повноважень вирішує фінансові та матеріальні питання діяльності будинку культури, а саме:

2.6.1. забезпечує оснащення установи необхідним технологічним, інженерним обладнанням, інвентарем, матеріалами та здійснює контроль за їх використанням;

2.6.2. організовує своєчасний капітальний і поточний ремонт будівель, споруд, приміщень будинку культури та устаткування;

2.6.3. визначає умови і укладає різні цивільно-правові договори, які необхідні для забезпечення нормального функціонування будинку культури, здійснює контроль за їх виконанням.

2.7. Вирішує всі питання, пов'язані з наданням послуг клієнтам і відвідувачам будинку культури, в тому числі розглядає претензії та скарги, пов'язані з якістю наданих послуг.

2.8. Займається питаннями розміщення реклами послуг, що надаються будинком культури, в засобах масової інформації з метою залучення клієнтів.

2.9. Керує іншими, передбаченими установчими документами будинку культури, видами діяльності.

2.10. Директор зобов'язаний:

2.10.1. своєчасно відповідати на запити інших співробітників по напрямку професійної діяльності, надавати необхідну інформацію в повному обсязі;

2.10.2. безперервно підвищувати свій професійний рівень;

2.10.3. чесно і сумлінно виконувати покладені на нього обов'язки;

2.10.4. об'єктивно ставитися до інших співробітників, оцінювати їх внесок у досягнення цілей будинку культури за результатами їх роботи незалежно від особистого ставлення;

2.10.5. утримувати майно, що належить установі, в цілості й схоронності;

2.10.6. всебічно сприяти формуванню та зміцненню сприятливого морально-психологічного клімату в колективі;

2.10.7. зберігати службову і комерційну таємниці;

2.10.8. дотримуватися правил конфіденційності при роботі з особистою інформацією співробітників

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ДИРЕКТОРА БУДИНКУ КУЛЬТУРИ

Ця посадова інструкція розроблена і затверджена на підставі трудового договору та у відповідності до положень Трудового кодексу та інших нормативних актів, що регулюють трудові правовідносини.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Директор будинку культури (далі - директор) відноситься до категорії керівників.

1.2. На посаду директора призначається особа, що має вищу професійну освіту та стаж роботи за профілем не менше 3-х років або середню професійну освіту і стаж роботи за профілем не менше 5-ти років.

1.3. Призначення на посаду директора та звільнення з неї здійснюється у порядку, встановленому

установчими документами будинку культури, та за поданням  виконавчого комітету Каїрської сільської ради, або сільського голови.

1.4. Директор повинен знати:

1.4.1. накази, вказівки, розпорядження, інструкції та інші нормативно-розпорядчі документи, що регламентують його роботу;

1.4.2. нормативні правові акти, що регламентують господарську і фінансово-економічну діяльність установ культури, а саме постанови федеральних, регіональних і місцевих органів державної влади і управління, що визначають пріоритетні напрямки розвитку культури і мистецтва, методичні і нормативні матеріали інших органів, що стосуються діяльності закладів культури;

1.4.3. форми та методи організації роботи з населенням з урахуванням демографічних, вікових та національних особливостей;

1.4.4. основи цивільного, податкового, трудового законодавства, законодавства про культуру, про захист прав споживачів, про освіту, про рекламу;

1.4.5. основи фінансово-господарської діяльності та ділового адміністрування;

1.4.6. профіль, спеціалізацію та особливості структури будинку культури;

1.4.7. основи ринкової економіки, організації праці та управління;

1.4.8. вітчизняний та зарубіжний досвід у галузі розвитку культури і мистецтва, надання населенню платних освітніх та інших послуг, проведення розважальних заходів;

1.4.9. засоби обчислювальної техніки, комунікації та зв'язку;

1.4.10. основи психології та соціології;

1.4.11. етику ділового спілкування;

1.4.12. основні принципи планування роботи;

1.4.13. вимоги до складання та укладення різних господарських договорів та оформлення документації (облікової, звітної та ін);

1.4.14. правила внутрішнього трудового розпорядку;

1.4.15. правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.5. Директор підпорядковується безпосередньо голові Каїрської сільської ради.

1.6. У підпорядкуванні директора знаходиться весь персонал будинку культури.

1.7. На час відсутності директора (відрядження, відпустка, хвороба) його обов'язки виконує особа, призначена у встановленому порядку. Дана особа набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. ПОСАДОВІ ОБОВ'ЯЗКИ

Директор будинку культури:

2.1. Здійснює загальне керівництво адміністративно-господарською і економічною діяльністю будинку культури.

2.2. Розробляє і контролює виконання основних напрямків культурно-освітньої та дозвіллєвої діяльності серед населення.

2.3. Складає плани творчо-виробничої і фінансово-господарської діяльності будинку культури з застосуванням соціально-економічних умов.

2.4. Організовує діяльність будинку культури і роботу всього персоналу, а саме:

2.4.1. проведення фестивалів, оглядів, конкурсів, виставок та інших форм творчої діяльності;

2.4.2. проведення спектаклів, концертів, театрально-видовищних та виставкових заходів, як силами власного творчого колективу, так і запрошених виконавців;

2.4.3. демонстрацію кінофільмів, і т.п.;

2.4.4. проведення консультацій і лекторіїв, народних університетів, курсів прикладних знань та навичок, проведення тематичних вечорів, творчих зустрічей, екскурсій та інших форм просвітницької діяльності, в тому числі і на абонементної основі;

2.4.5. проведення масових театралізованих свят та вистав, народних гулянь, обрядів і ритуалів, у відповідності з місцевими звичаями і традиціями;

2.4.6. організацію дозвілля різних груп населення, в тому числі проведення вечорів відпочинку та танців, дискотеки, молодіжних балів, карнавалів, дитячих свят, ігрових і культурно-розважальних програм;

2.4.7. організацію роботи кафе, салонів, куточків живої природи, ігротеки, читальних залів, більярдних залів, кегельбану тощо;

2.4.8. роботу спортивно-оздоровчих клубів та секцій, груп туризму та здоров'я, проведення спортивних виступів, фізкультурно-масових змагань;

2.4.9. роботу студій звукозапису, видавничу діяльність, тиражування і створення фонотеки, роботу бібліотеки, інформаційно-комп'ютерних центрів;

2.4.10. надання в рамках можливостей будинку культури різноманітних платних послуг соціально-культурного характеру населенню, з урахуванням запитів і потреб;

2.4.11. надання сценічних майданчиків для проведення гастрольних та виїзних заходів театрів, концертних організацій, для здійснення спільних проектів і програм відповідно до укладених договорів.

2.5. Забезпечує будинок культури кваліфікованими кадрами з найкращим використанням знань і досвіду працівників, а саме:

2.5.1. укладає трудові договори (контракти) з творчим і технічним персоналом;

2.5.2. здійснює контроль за суворим додержанням персоналом правил техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки;

2.5.3. приймає рішення за поданнями про накладення адміністративних стягнень, застосування заходів заохочення до працівників будинку культури.

2.6. У межах наданих йому повноважень вирішує фінансові та матеріальні питання діяльності будинку культури, а саме:

2.6.1. забезпечує оснащення установи необхідним технологічним, інженерним обладнанням, інвентарем, матеріалами та здійснює контроль за їх використанням;

2.6.2. організовує своєчасний капітальний і поточний ремонт будівель, споруд, приміщень будинку культури та устаткування;

2.6.3. визначає умови і укладає різні цивільно-правові договори, які необхідні для забезпечення нормального функціонування будинку культури, здійснює контроль за їх виконанням.

2.7. Вирішує всі питання, пов'язані з наданням послуг клієнтам і відвідувачам будинку культури, в тому числі розглядає претензії та скарги, пов'язані з якістю наданих послуг.

2.8. Займається питаннями розміщення реклами послуг, що надаються будинком культури, в засобах масової інформації з метою залучення клієнтів.

2.9. Керує іншими, передбаченими установчими документами будинку культури, видами діяльності.

2.10. Директор зобов'язаний:

2.10.1. своєчасно відповідати на запити інших співробітників по напрямку професійної діяльності, надавати необхідну інформацію в повному обсязі;

2.10.2. безперервно підвищувати свій професійний рівень;

2.10.3. чесно і сумлінно виконувати покладені на нього обов'язки;

2.10.4. об'єктивно ставитися до інших співробітників, оцінювати їх внесок у досягнення цілей будинку культури за результатами їх роботи незалежно від особистого ставлення;

2.10.5. утримувати майно, що належить установі, в цілості й схоронності;

2.10.6. всебічно сприяти формуванню та зміцненню сприятливого морально-психологічного клімату в колективі;

2.10.7. зберігати службову і комерційну таємниці;

2.10.8. дотримуватися правил конфіденційності при роботі з особистою інформацією співробітників будинку культури, правила внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

3. ПРАВА

Директор будинку культури має право:

3.1. Представляти інтереси будинку культури у взаємовідносинах з громадянами, юридичними особами, органами державної влади та управління.

3.2. Розпоряджатися майном та коштами будинку культури з дотриманням вимог, визначених законодавством, установчими документами, рішеннями засновників.

3.3. У межах, встановлених законодавством, визначати склад і обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю, порядок її захисту.

3.4. Вимагати від засновників будинку культури сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і прав.

3.5. Відкривати в банківських установах розрахунковий та інші рахунки.

3.6. Приймати рішення за поданнями: про притягнення працівників, що порушили трудову дисципліну, винних у заподіянні матеріальних збитків установі, до матеріальної та дисциплінарної відповідальності; про моральне та матеріальне заохочення особливо героїв працівників.

3.7. Видавати довіреності на вчинення цивільно-правових угод, представництво, пр.

3.8. Укладати трудові договори (контракти).

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

4.1. Директор будинку культури несе відповідальність:

4.1.1. за неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених трудовим законодавством.

4.1.2. за правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.1.3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством.

4.2. Директор будинку культури несе персональну відповідальність за наслідки прийнятих ним рішень, що виходять за межі його повноважень, встановлених законодавством, статутом, іншими нормативними правовими актами. Він не звільняється від відповідальності, якщо дії, що тягнуть відповідальність, були здійснені особами, яким він делегував свої права.

Секретар                                                   Г.О.Заболонкова

       
       

З інструкцією ознайомлений:

_________________

(підпис)

______________________

(ПІБ)

___________________ р.

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Останні новини

Створено форум...

12.12.2017 | Актуально
55555 Перегляди : 24
З метою спрощення збору інформації про настрої та думки людей з різних питань та їх конструктивне обговорення - на сайті Каїрської громади створено ФОРУМ, який є незалежним ресурсом. Він не є проектом якоїсь політсили або якогось чиновника. Ми сподіваюмось, що наше...
Шановні односельці! Хочу поділитися з Вами своїми думками, пересторогами та щодо процесів,у яких ми всі будемо задіяні як під час виборчого процесу, виборів голови та депутатів ,так і після них. Хочу подякувати усім, хто вірить в мене. Ви даєте мені можливості працювати. Ми з вами...
Газета територіальної громади Єднання зусиль громади для процвітання громади! Газета заснована 18 травня 2010 року _ № 42 (16 8 ) 30 вересня 2017 року Шановні освітяни! З Днем Учителя! Нехай яскрава Зірка Вашої геніальної особистості продовжує зігрівати...
Скоро в с.Каїри ЗАМОВЛЯЙТЕ ВЖЕ ЗАРАЗ (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); надання оптимальних рішень для Приватних та Бізнес-клієнтів в будь-якій точці покриття; забезпечення їх виключно безлімітним доступом до мережі з гарантованими показниками швидкості. Для приватних осіб: Назва тарифу Швидкість Абонентська плата (за місяць*) Summer 100 /100...
КАЇРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ГОРНОСТАЇВСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ Виконавчий комітет Р І Ш Е Н Н Я від 23.08.17...
КАЇРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ГОРНОСТАЇВСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ Виконавчий комітет Р І Ш Е Н Н Я від 23.08.17...
КАЇРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ГОРНОСТАЇВСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ Виконавчий комітет Р І Ш Е Н Н Я від 23.08.17...
КАЇРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ГОРНОСТАЇВСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ Виконавчий комітет Р І Ш Е Н Н Я від 19.07.17...
КАЇРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ГОРНОСТАЇВСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ Виконавчий комітет Р І Ш Е Н Н Я від 19.07.17...
КАЇРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ГОРНОСТАЇВСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ Виконавчий комітет Р І Ш Е Н Н Я від 17.05.17...