Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

                                 

КАЇРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ГОРНОСТАЇВСЬКОГО  РАЙОНУ

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я

від  27.01.17                                        №  01

с. Каїри

Про виконання  бюджету

сільської ради за 2016 рік

 Розглянувши звіт про виконання бюджету сільської ради за  2016 рік, виконком сільської ради відмічає, що  прибуткова частина бюджету виконано на 115,30% (план 4190684,00 грн.,  фактичне надходження  – 4831736 грн.,  в тому числі надійшло субвенції 1511904,00 в сумі   грн.

Видатків по сільському бюджету профінансовано на суму 3650996,78 грн. при уточненому плані    3334400,00 грн.

Заробітна плата по всіх установах профінансована повністю.

         Керуючись ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком сільської ради

В И Р І Ш И В :

         1. Рекомендувати сесії сільської ради затвердити звіт  про виконання загального фонду сільського бюджету за 2016 рік  по доходах в сумі  4831736  грн.. та по видатках 3650996,78 грн.

         2. Спільно з Горностаївським відділенням Каховської МДПІ забезпечити повноту надходження до бюджету сільської ради  земельного податку та орендної плати.

         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста 1 категорії, головного бухгалтера сільської ради Горстку О.В.

Сільський   голова                                             А.І.Тарасенко

Секретар                                                             Г.О.Заболонкова

 

Інформація

про виконання бюджету Каїрською сільською радою

за 2016 рік

Загальний фонд

 

            Доходи місцевого бюджету  Каїрської сільської ради за 2016 рік виконано на 115,30% (план 4190684,00 грн.,  фактичне надходження  – 4831736 грн.,  в тому числі надійшло субвенції 1511904,00 в сумі   грн. при плані 1501825 грн. недодано 10079 грн.) відхилення становить + 641052 грн.

            Прибуткова частина сільського бюджету виконана  по податкових надходженнях на 121,0 % (план  грн.,  24900 фактичне надходження  – 30085,40 грн.,) відхилення становить - +5185,45 грн.

            В тому числі:

11020200 - податок на прибуток з підприємств 100% (при плані 6100 грн.  надійшло  6100,00 грн.)

13010200 – рентна плата  за спеціальне використання лісових ресурсів (лісгосп) (при плані 0,00 грн.  надійшло 1934,85 грн.) відхилення становить + 1934,85 грн.

14000000 Внутрішні податки на товари:    

14040000 – акцизний податок з реалізації 117,29%(при плані 18800,00грн.  надійшло 22050,55 грн.) відхилення становить +3250,55 грн.

    Місцеві податки 123,91% (при плані 2650680 грн.  надійшло 3284371 грн.) відхилення становить + 633691 грн.:

В тому числі:

18010000 – податок на майно 93,26% (при плані 899 900,00 грн.  надійшло 839 289,60 грн.) відхилення становить  - 60610,40 грн.

18010400 – податок на нерухоме майно  109,94(при плані 116500,00 грн.  надійшло 128075,60 грн.) відхилення становить + 11575,60 грн

18010500 -  земельний податок з юридичних осіб  виконано на  114,74% (при плані 34440 грн.  надійшло 39516,90 грн.) відхилення становить + 5076,90 грн.

18010600 - орендна плата з юридичних осіб  виконана на  61,41%  (при плані 332100 грн.  надійшло 203943,70 грн.) відхилення становить – 128156,30 грн.

18010700 - земельний податок з фізичних осіб виконана на  122,36% (при плані 74500 грн.  надійшло  91157,75 грн.) відхилення становить +16657,75 грн.

18010900 - орендна плата з фізичних осіб  виконана на  103,53% (при плані 297360 грн.  надійшло 307845,60 грн.) відхилення становить + 10485,60 грн.

18011100 транспортний податок з юридичних осіб  виконана на  152,78%  (при плані 45000,00грн.  надійшло 68750,03 грн.) відхилення становить + 23750,03 грн.

18040100 - збір за провадження  підприємницької торгівельної діяльності (торговий патент з фізичних осіб) виконано на  0% (план 0,00грн.. надійшло -458,80 грн.) відхилення становить - -458,80 грн.

18000000 єдиний податок:

18050400 єдиний податок з фізичних осіб виконано на  173,71% (план 127900 грн.. надійшло 216962,90 грн.) відхилення становить - + 92062,90 грн.

 18050500 єдиний податок з сільськогосподарських виробників виконано на  136,15% (план 1625880 грн.. надійшло 2213674 грн.) відхилення становить - + 587794 грн.

    2000000 Неподаткові надходження

22012500 плата за надання інших адміністративних послуг 93,40% (план 1000 грн.. надійшло 933,98 грн.) відхилення становить - + 66,02 грн.

22012600 адміністративний збір за державну реєстрацію651% (план 2000 грн.. надійшло 13020 грн.) відхилення становить - + 11020 грн.

22090100 -державне мито – 100,37% (план 200 грн.. надійшло 200,74 грн.) відхилення становить – 0,74 грн.

31030000 кошти від відчуження майна на 0% (план 0,00 грн.. надійшло 1300 грн.) відхилення становить - +1300 грн

Спеціальний фонд

            Доходи місцевого бюджету по спеціальному фонду  Каїрської сільської ради за  2016 рік виконано на 178,21% (план 66300 грн.,  фактичне надходження  – 118153,20 грн.,  відхилення становить + 51853,20 грн.

1900000 Інші податки та збори:

19010000 екологічний податок  виконано на  111,93% (план 2500 грн.. надійшло 2798,24 грн.) відхилення становить - +298,24 грн.

19010100 надходження від викидів забруднення  виконано на  121,4% (план 1000 грн.. надійшло 1213,97 грн.) відхилення становить - +213,97 грн.

19010300 надходження від розміщення  відходів виконано на  105,62% (план 1500 грн.. надійшло 1584,27 грн.) відхилення становить - +84,27 грн.

24000000 Інші неподаткові надходження виконано 0,00% (план 0,00 грн.. надійшло 4500,00 грн.) відхилення становить - +4500,00 грн.

24170000 Надходження від пайової участі 0,00% (план 0,00 грн.. надійшло 4500,00 грн.) відхилення становить - +4500,00 грн.

25010100 батьківська плата - виконано 128,06% (план 58800,00 грн.. надійшло 75298,86 грн.) відхилення становить - +16498,86 грн.

25010300 плата за оренду майна надійшло 4771,30грн.)

25020200 громадські роботи надійшло 15844,83грн.)

33010100 кошти від продажу землі виконано на  0% (план 0,00 грн.. надійшло 14940 грн.) відхилення становить - +14940 грн.

       

ВИДАТКИ:

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

        Затверджено кошторисом на  2016 рік 3334400,00 грн.

Надійшло за звітний період 2016 ріку  по   загальному фонду 3650996,78 грн.,

Касові видатки за звітний період  2016 року складають – 3650996,78 грн.

Фактичні видатки за  звітний період  2016 року складають – 3667543,82 грн.

                                                  СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД                            

                                          Кошти, отримані як плата за послуги

Залишок на початок 2016 року становить  - 12458,88  грн.

Затверджено кошторисом на 2016 рік – 76231,22 грн.

Надійшло  коштів за звітний період  2016 року -  80070,16 грн..

Касові видатки за звітний період  2016 року становлять -44519,40 грн.

Фактичні видатки за звітний період  2016 становлять 45647,43 грн.,

Залишок на 01.01.2017 року становить48009,64 грн.

 

 Кошти, отримані з інших джерел власних надходжень

Залишок на початок 2016 року становить  - 0,00 грн.

Затверджено кошторисом на 2016 рік – 17944,57 грн.

Надійшло  коштів за  звітний період  2016 року -  15844,83 грн.

Касові видатки за звітний період  2016 року становлять – 15529,26 грн.,

Фактичні видатки за звітний період  2016 року  складають – 15529,26 грн.

Залишок на 01.01. 2017 року становить  745,43 грн.

 

                Інші кошти спеціального фонду  

Залишок на початок 2016року –   0,00 грн.

Затверджено кошторисом на 2016 рік – 1143442,61 грн.

Надійшло коштів за звітний період  2016 року – 1012502,16 грн.

Касові видатки за звітний період  2016 року становлять – 1012502,16 грн.

Фактичні видатки за звітний період  2016 року  складають – 1012502,16 грн.

Залишок на 01.01. 2017року  – 0,00грн

                               Стан дебіторської та кредиторської заборгованостей

Дебіторська заборгованість

Загальний фонд

Станом  на 01.01.2016 року дебіторська заборгованість по загальному фонду становила – 1826 грн.64 коп.         

КЕКВ 2210 – 1826,64 грн. (передплата періодичних видань на 2016р.)

Станом на 01.01.2017 року дебіторська заборгованість по загальному фонду становила – 00 грн.00 коп.      

                                          Кредиторська заборгованість

                                                   загальний фонд

Станом на 01.01.2016  року  кредиторська заборгованість по загальному фонду 0,00 грн.

Станом на 01.01.2017 року становить 0 грн.00 коп.

         в т.числі;

   прострочена кредиторська заборгованість становить 0 грн.00 коп.

                                                  Дебіторська заборгованість

 

         Спеціальний фонд

Станом на 01.01.2016 року  дебіторської заборгованості не було.

 Станом на 01.01.2017 року дебіторська заборгованість становить 0,00 грн.

Кредиторська заборгованість

                                              Спеціальний фонд

Станом на 01.01.2016 року  кредиторська заборгованість по видаткам 0,00 грн.

Станом на 01.01. 2017 року кредиторська заборгованість становить 0 грн.00 коп.

   Простроченої кредиторської заборгованості станом на 01.01.2017 року – не має.                    

                                    Дані   про фінансові зобов’язання

Загальний фонд

Станом на 01.01.2017 року  зареєстрованих фінансових зобов’язань  0,00 грн..

Розбіжностей між кредиторською заборгованістю та фінансовими зобов’язаннями не має.

Спеціальний фонд

Станом на 01.01.2017 року  зареєстрованих фінансових зобов’язань  0,00 грн.

Розбіжностей між кредиторською заборгованістю та фінансовими зобов’язаннями не має.

Розшифровка позабалансових рахунків

Рішенням сільської ради № 89 від 23 грудня 2016 року списати кредиторську

заборгованість по  КФКВ 2751050 в сумі 589,92 грн. за послуги технагляду.

(СПДФО     Ларченко Г.І. – 589,92 грн.( за технічний нагляд) до договору №20/2.)

кредиторська заборгованість одночасно зі списанням віднислася на за балансовий рахунок 07 "Списані активи та зобов'язання".

Ф 5

                                                               Основні засоби

Станом на 01.01.2016 року вартість необорних активів становила 2684840,00 грн.

За 2016 рік збільшено необоротних активів на суму 961661,00 грн. було придбано

За рахунок спеціального фонду на суму – 814230,48 грн.

За рахунок загального фонду на суму – 147430,52 грн.

Благодійні внески 0,00 грн.

Зменшено необоротних активів на суму 25670,00 списані матеріали які непридатні

для подальшого використання 25670,00 грн.

Станом на 01.01.2017 року вартість необоротних активів становить 3620831,00 грн.

Ф 6

Станом на 01.01.2016 року залишок матеріалів і продуктів харчування становив

61843,96 грн.

Надійшло матеріалів за 2016 рік – 488225,56 грн.

За рахунок загального фонду – 443706,16 грн.

Спеціального фонду – 44519,40 грн.

Витрачено на потреби установи – 504073,99 грн.

Станом на 01.01.2017 року залишок матеріалів і продуктів харчування становив

45995,53грн.

                                         Фінансовий результат по сільській раді

                                                         Загальний  фонд

На 01.01.2016 року по загальному фонду становить – 62377,17 грн.

Отримано доходів за рік на суму – 3650996,78 грн.

Проведено видатків на суму – 3667513,82 грн.

Фінансовий результат на 01.01.2017 року становить –45830,13грн.

                                                         Спеціальний  фонд

На 01.01.2016 року по спеціальному фонду становить – 14182,17 грн.

Отримано доходів за рік на суму – 1108417,15 грн.

Проведено видатків на суму – 1073678,85 грн.

В тому  числі: поточні видатки – 259448,37 грн.

капітальні видатки – 814230,48 грн.

Фінансовий результат на 01.01.2017 року по спеціальному фонду становить – 48920,47грн.

                                                          Додаток 18

             Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями,

які не відображаються у формі № 7д, № 7м “Звіт про заборгованість за бюджетними     

коштами” на кінець звітного періоду рахується сума 403,64 грн. невиплачені лікарняні.

                                                         Додаток 30

          Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують  

відповідні витрати,  затверджені про державний бюджет України (рішенням  

про місцевий бюджет) за 2016 рік

                   Затверджено за звітний рік – 58800,00 грн.

                   Фактично надійшло – 75298,86 грн.

                   Понадпланові надходження – 16498,86 грн.

       Анульованих та відновлених протоколів взаємозаліків, відмінених та відновлених векселів минулих  періодів, реструктурізованої заборгованості немає.

      Сплати до бюджету штрафів, накладених на бюджетну установу контрольними

органами не було.   

                                                        

Головний бухгалтер        _____________                      О.В. Горстка                                                                                        (підпис)             (ініціали і прізвище)

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Останні новини

Створено форум...

12.12.2017 | Актуально
55555 Перегляди : 24
З метою спрощення збору інформації про настрої та думки людей з різних питань та їх конструктивне обговорення - на сайті Каїрської громади створено ФОРУМ, який є незалежним ресурсом. Він не є проектом якоїсь політсили або якогось чиновника. Ми сподіваюмось, що наше...
Шановні односельці! Хочу поділитися з Вами своїми думками, пересторогами та щодо процесів,у яких ми всі будемо задіяні як під час виборчого процесу, виборів голови та депутатів ,так і після них. Хочу подякувати усім, хто вірить в мене. Ви даєте мені можливості працювати. Ми з вами...
Газета територіальної громади Єднання зусиль громади для процвітання громади! Газета заснована 18 травня 2010 року _ № 42 (16 8 ) 30 вересня 2017 року Шановні освітяни! З Днем Учителя! Нехай яскрава Зірка Вашої геніальної особистості продовжує зігрівати...
Скоро в с.Каїри ЗАМОВЛЯЙТЕ ВЖЕ ЗАРАЗ (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); надання оптимальних рішень для Приватних та Бізнес-клієнтів в будь-якій точці покриття; забезпечення їх виключно безлімітним доступом до мережі з гарантованими показниками швидкості. Для приватних осіб: Назва тарифу Швидкість Абонентська плата (за місяць*) Summer 100 /100...
КАЇРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ГОРНОСТАЇВСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ Виконавчий комітет Р І Ш Е Н Н Я від 23.08.17...
КАЇРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ГОРНОСТАЇВСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ Виконавчий комітет Р І Ш Е Н Н Я від 23.08.17...
КАЇРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ГОРНОСТАЇВСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ Виконавчий комітет Р І Ш Е Н Н Я від 23.08.17...
КАЇРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ГОРНОСТАЇВСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ Виконавчий комітет Р І Ш Е Н Н Я від 19.07.17...
КАЇРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ГОРНОСТАЇВСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ Виконавчий комітет Р І Ш Е Н Н Я від 19.07.17...
КАЇРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ГОРНОСТАЇВСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ Виконавчий комітет Р І Ш Е Н Н Я від 17.05.17...