Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

tryzub

КАЇРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ГОРНОСТАЇВСЬКОГО  РАЙОНУ

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я

від  30.11.16                                    №  46

с. Каїри

Про затвердження Порядку демонтажу

тимчасових споруд для здійснення

підприємницької діяльності, побутового,

 соціально-культурного чи іншого

призначення та рекламних засобів

З метою врегулювання питання демонтажу тимчасових споруд та рекламних засобів  на території сільської ради, керуючись Законами України "Про регулювання містобудівної діяльності" (Закон N 3038-VI), "Про рекламу", пункту 5 частини 2 статті 10 Закону України "Про благоустрій населених пунктів", постановою КМУ від 29.12.2003 N 2067 "Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами", Порядком розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженим наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 року N 244 (Порядок N 244), ст. 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" виконком сільської ради

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити Порядок демонтажу тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення та рекламних засобів згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову виконавчого комітету Каїрської сільської ради Тарасенка А.І.

Сільський голова                            А.І.Тарасенко

Секретар                                         Г.О.Заболонкова

Додаток
до рішення виконавчого комітету Каїрської сільської ради № 46 від
30.11.2016   

ПОРЯДОК
Демонтажу тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення та рекламних засобів

1. Загальні положення

1.1. Даний Порядок розроблений відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про регулювання містобудівної діяльності" (Закон N 3038-VI), "Про рекламу", пункту 5 частини 2 статті 10 Закону України "Про благоустрій населених пунктів", постанови КМУ від 29.12.2003 N 2067 "Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами", Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 року N 244 (Порядок N 244)

1.2. Цей Порядок передбачає механізм, підстави, строки і порядок проведення демонтажу тимчасових споруд (надалі - ТС) для здійснення підприємницької діяльності та рекламних засобів (далі - РЗ) на території Каїрської сільської ради, що розміщені з порушенням вимог чинного законодавства України та рішень органів місцевого самоврядування, а також подальше поводження з демонтованими тимчасовими спорудами та відшкодуванням витрат, пов'язаних з демонтажем.

1.3. У Порядку застосовуються наступні терміни:

- тимчасова споруда для здійснення підприємницької діяльності, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення (далі - ТС) одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до таких споруд;

- рекламний засіб (далі - РЗ) - засіб, що використовуються для доведення до споживача інформації про особу, послугу, товар, призначеної сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару;

- демонтаж ТС чи РЗ- комплекс заходів, які передбачають відокремлення ТС чи РЗ від місця розташування, завантаження та транспортування до місця її подальшого тимчасового зберігання, у випадках, передбачених даним Порядком та у випадках передбачених чинним законодавством, інших рішень Каїрської сільської ради, її виконавчого комітету;

- уповноважена особа - орган, підприємство уповноважені відповідним рішенням Каїрської сільської ради або її виконавчого комітету на проведення демонтажу ТС чи РЗ.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про благоустрій населених пунктів", Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженому наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 р. N 244 (Порядок N 244).

2. Порядок демонтажу ТС та РЗ

2.1. ТС підлягає демонтажу, а відповідна земельна ділянка приведенню у належний стан з відновленням її благоустрою у таких випадках:

2.1.1. Анулювання паспорта прив'язки.

2.1.2. Закінчення строку дії паспорта прив'язки.

2.1.3. Відсутності паспорта прив'язки ТС, інших дозвільних документів.

2.1.4. У разі невідповідності розташування ТС паспорту прив'язки ТС, будівельним нормам.

2.1.5. Самовільне розміщення ТС.

2.1.6. Виявлення безхазяйної ТС.

2.1.7. Закінчення терміну дії документації для встановлення ТС, яка видавалася до набрання чинності Порядком.

2.1.8. В інших випадках, передбачених законодавством.

2.2. РЗ підлягає демонтажу з приведенням у належний стан місця його розташування та відновленням благоустрою у таких випадках:

2.2.1. якщо власника РЗ встановити неможливо;

2.2.2. у разі самовільного розміщення рекламних засобів (у разі відсутності дозволу, закінчення терміну дії або скасування дозволу, невідповідності місця розташування та зовнішнього вигляду РЗ виданому дозволу) та у інших випадках передбачених чинним законодавством;

2.2.3. якщо рекламні засоби, створюють загрозу життю або здоров'ю людей та/або заподіянню шкоди майну третіх осіб або технічний стан РЗ не відповідає вимогам безпеки, а також якщо відповідні порушення чи недоліки не були усунуті у термін, зазначений у відповідному приписі;

2.2.4 якщо рекламний засіб перебуває у неналежному санітарному та/або технічному стані (забруднений, неналежним чином пофарбований, містить несправні конструктивні елементи тощо), а також у разі неусунення наведених недоліків у термін, зазначений у відповідному приписі.

2.3. Підставою для проведення демонтажу ТС та РЗ є рішення виконавчого комітету Каїрської сільської ради про демонтаж ТС чи РЗ. На засідання виконавчого комітету можуть бути запрошені власники (користувачі) ТС. Не прибуття на засідання виконавчого комітету даних осіб не є перешкодою для розгляду питання про знесення (демонтажу) ТС. 

2.4. Після прийняття виконавчим комітетом Каїрської сільської  ради рішення про демонтаж ТС (РЗ) представником Уповноваженої особи вноситься припис власнику (користувачу) ТС чи РЗ з вимогою усунення порушень благоустрою Каїрської сільської ради  шляхом проведення демонтажу ТС чи РЗ.

2.5. Припис може здійснюватися шляхом наклеювання його примірнику на фронтальній частині ТС (РЗ) або в інший спосіб (рекомендованим поштовим повідомленням).

2.6. Особа, яка винесла припис, здійснює фотофіксацію наклеєного припису на ТС (РЗ). При цьому, щонайменше на одній з фотографій має бути чітко та розбірливо видно інформацію про номер та дату складення припису.

Матеріали фотофіксації долучаються до припису, про що в приписі робиться відповідний запис, а власник (користувач) ТС (РЗ) вважається повідомленим про винесення припису належним чином.

2.7. ТС або РЗ, власник якої не встановлений, вважається знахідкою. Уповноважена особа повідомляє про знахідку орган Національної поліції по місцю знаходження ТС чи РЗ та надає до ЗМІ оголошення про виявлення безхазяйного майна та його демонтаж, після чого проводиться демонтаж ТС (РЗ) у встановленому порядку за виключенням направлення поштою припису на адресу власника (користувача) ТС (РЗ).

2.8. Якщо протягом чотирнадцяти календарних днів з моменту повідомлення органу Національної поліції про ТС чи РЗ, власник яких не встановлений, не буде встановлено власника, власник не заявить про свої права в органи Національної поліції або до Уповноваженої особи, - такі ТС чи РЗ підлягають демонтажу.

2.9. Якщо протягом шести місяців з моменту демонтажу ТС (РЗ), зазначених у п. 2.7 Порядку, не буде встановлено власника знахідки, ТС (РЗ) стає власністю територіальної громади Каїрської сільської ради. В такому випадку ТС (РЗ), придатні для подальшого використання за призначенням, або такі, що мають певну цінність - реалізуються Уповноваженою особою на прилюдних торгах із зарахуванням виручених коштів до міського бюджету. ТС (РЗ), непридатні для подальшого використання за призначенням утилізуються Уповноваженою особою. За необхідності для утилізації можуть залучатися інші суб'єкти господарювання на договірній основі.

2.10. Якщо протягом шести місяців з моменту демонтажу ТС (РЗ), власник яких вважається не встановленим, буде встановлено власника або власник заявить про свої права в орган Національної поліції або до Уповноваженої особи, така ТС повертається власнику після сплати всіх платежів, зазначених в п. 3.1 даного Порядку.

2.11. Власник (користувач) самовільно розміщених ТС чи РЗ протягом семи календарних днів з дня внесення припису зобов'язаний здійснити демонтаж ТС чи РЗ за власний рахунок.

2.12. В разі нездійснення демонтажу власником (користувачем), демонтаж ТС (РЗ) здійснюється в примусовому порядку Уповноваженою особою.

2.13. Демонтаж самовільно розміщених ТС (РЗ) здійснюється в такому порядку:

2.13.1. Демонтаж ТС (РЗ) здійснюється у такий послідовності:

- відключення від електро-, водопостачання (щодо ТС);

- розбирання, демонтаж частин ТС (РЗ);

- завантаження на транспортний засіб в місці демонтажу;

- перевезення до місця зберігання ТС (РЗ);

- розвантаження ТС (РЗ) в місці зберігання.

Для виконання цих функцій Уповноважена особа може використовувати послуги суб'єктів господарювання на підставі відповідних договорів. У залежності від обставин та технічних особливостей ТС (РЗ), Уповноважена особа може змінювати послідовність демонтажу.

2.13.2. До початку здійснення демонтажу комісія у складі представників Уповноваженої особи, ГУ НП в Горностаївському районі, розпочинає складати акт про демонтаж ТС у трьох примірниках, який містить такі дані:

- дата, час, адреса розташування ТС (РЗ) і підстава для демонтажу;

- прізвище, ім'я, по батькові та посади членів комісії;

- посада, місце роботи, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка бере участь у демонтажі та перевезенні ТС (РЗ);

- опис ТС (РЗ) (геометричні параметри, матеріал, наявність підключення до мереж електро- та водопостачання), перелік візуально виявлених недоліків, пошкоджень з обов'язковою фотофіксацією з усіх боків до проведення робіт з демонтажу;

- опис ТС (РЗ) після фактичного демонтажу (геометричні параметри, опис демонтованих частин), перелік візуально виявлених недоліків, пошкоджень з обов'язковою фотофіксацією з усіх боків після проведення робіт з демонтажу;

 - опис майна, що знаходиться в тимчасовій споруді. За втрату чи пошкодження майна , що знаходиться в тимчасовій споруді відповідальність несе власник (користувач) такої споруди.   Після складання акта про демонтаж ( знесення) ТС опечатується, демонтується і перевозиться на майданчик тимчасового зберігання.

Акт підписується представниками Уповноваженої особи, органу Національної поліції, власником (користувачем) ТС (РЗ) (у разі присутності) після передання ТС (РЗ) на місце зберігання.

2.14. На місці зберігання ТС (РЗ) передається відповідальній особі під розписку.

2.15. Уповноважена особа протягом трьох днів з моменту демонтажу ТС (РЗ) повідомляє виконавчий комітет Каїрської сільської  ради та орган з питань містобудування та архітектури про демонтаж ТС та прикладає копію припису, акту демонтажу та матеріали фотофіксації.

3. Повернення ТС власнику та відшкодування витрат власником

3.1. Демонтовані ТС чи РЗ повертається власнику або його представнику після оплати ним робіт з демонтажу, перевезення, розвантаження та зберігання ТС (РЗ), відновленню благоустрою на місці самовільного розміщення ТС (РЗ). Повернення демонтованих ТС (РЗ) їх власнику здійснюється на підставі його письмової заяви, що подається до Уповноваженої особи у довільній формі. До заяви обов'язково додаються документи, що підтверджують право власності заявника на демонтовані ТС (РЗ) та виконання вимог, зазначених у наведеному пункті. Протягом семи робочих днів з дня отримання заяви Уповноважена особа готує розрахунок витрат на проведення демонтажу ТС (РЗ) та його зберігання й вручає його власнику або представнику останнього.

Для власників ТС розмір плати встановлюється та складається таким чином:
1) за демонтування, завантаження та доставку до місця зберігання ТС – згідно з калькуляцією наданою суб’єктом господарювання, який безпосередньо здійснював демонтаж (знесення) ТС;
2) за зберігання – в розмірі одного неоподаткованого мінімуму доходів громадян за добу зберігання;
3) за відключення від інженерних мереж - згідно з калькуляціями, наданими суб’єктами господарювання, які безпосередньо здійснили (виконали) відключення;
4) за відновлення благоустрою на місці демонтажу (знесення) ТС -згідно з калькуляцією , яка обраховується відповідно до Порядку визначення відновної вартості об’єктів благоустрою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 № 826,та Методики визначення відновної вартості об'єкта благоустрою, затвердженої наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 03.11.2008 № 326. 

3.2. Видача ТС (РЗ) здійснюється протягом двох робочих днів з дня отримання документа, що підтверджує внесення власником ТС (РЗ) в рахунок відшкодування витрат, пов'язаних з проведенням демонтажу ТС (РЗ). Видача ТС (РЗ) здійснюється за актом приймання-передачі, один з яких видається власнику ТС (РЗ), а інший залишається у Уповноваженої особи. У випадку отримання ТС (РЗ) представником власника до акта приймання-передачі додається також копія документа, що підтверджує право такого представника на вчинення відповідних дій від імені власника ТС (РЗ). Повернення ТС (РЗ) без відшкодування витрат, пов'язаних із проведенням демонтажу не допускається.

3.3. Якщо протягом 6 місяців з моменту демонтажу ТС (РЗ) їх власник не звертається із заявою про повернення майна, або відмовляється відшкодувати витрати, пов'язані з проведенням демонтажу, ТС (РЗ) реалізуються або утилізуються відповідно до п. 2.9 Порядку.

3.4. Відшкодування витрат Уповноваженої особи, понесених під час демонтажу, перевезення та зберігання ТС, здійснюється в порядку, встановленому Каїрською сільською  радою або її виконавчим комітетом.

Секретар                                                         Г.О.Заболонкова

Додаток 1
до Порядку демонтажу тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності

АКТ
про демонтаж самовільно розміщеної тимчасової споруди

с. Каїри "___" 201_ р.
_______ год. _______ хв.

Комісія у складі представників:

__
__
_,

ГУ НП України в Горностаївському районі
__
_,

власника, користувача ТС або їх представника (необхідне підкреслити) _,

за участі ______
__
__,

на підставі рішення виконавчого комітету Каїрської сільської  ради від 201__ N ________ "Про демонтаж самовільно розміщених тимчасових споруд" здійснили демонтаж тимчасової споруди, розміщеної за адресою:  с. Каїри, ___.

Опис тимчасової споруди: ___
__
__
__
__
__.

Демонтована ТС буде розміщена на зберігання за адресою: село Каїри, вул. Хрещата,__, БГПОСН «Промінь»

Додаток: фотоматеріали.

Підписи членів комісії:

___________       
___________       
___________       
___________        ___________

Додаток 2
до Порядку демонтажу тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності

АКТ
про демонтаж рекламного засобу

с. Каїри "___" 201_ р.
_______ год. _______ хв.

Комісія у складі представників:

__
__
_,

ГУ НП України в Горностаївському районі
_
_,

власника, користувача РЗ або їх представника (необхідне підкреслити) _,

за участі ______
__
_,

на підставі рішення виконавчого комітету Каїрської сільської  ради від 201_ N ________ "Про демонтаж рекламних конструкцій" здійснили демонтаж рекламного засобу, розміщеного за адресою: с. Каїри, _____.

Опис рекламного засобу: ____
__
__
__
_.

Демонтований РЗ буде розміщений на зберігання за адресою: село Каїри, вул. Хрещата,__, БГПОСН «Промінь»

Додаток: фотоматеріали.

Підписи членів комісії:

___________       ___________
___________       ___________
___________       ___________
___________       ___________

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Останні новини

Релігійні організації включаються до Єдиного державного Реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР) з організаційно-правовою формою «825 - релігійна організація». Для релігійних організацій ознака неприбутковості: в старому Реєстрі -«(0013) - релігійні організації, зареєстровані у порядку, передбаченому законом»; в новому Реєстрі -«(0035) релігійні організації». Для перенесення релігійної...
Платники податку - резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, зобов’язані подати до контролюючого органу податкову декларацію не пізніше 60 календарних днів, що передують виїзду (п.179.3 ст.179 Податкового кодексу України, далі – ПКУ). Податкова декларація подається за звітний період в установлені ПКУ строки контролюючому органу,...
Фізична особа — платник податків може сформувати Запит щодо отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків у електронному вигляді виключно для отримання інформації про себе. Для формування вищезазначеного запиту доопрацьовано «Спеціалізоване клієнтське програмне забезпечення для формування та подання...
Податковим агентом платника податку - орендодавця щодо його доходу від надання в оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення, земельної частки (паю) є орендар. Доходи від надання в оренду нерухомого майна оподатковуються податковим агентом під час їх виплати за їх рахунок. Податковий агент, який нараховує оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов'язаний утримувати...

Створено форум...

12.12.2017 | Актуально
55555 Перегляди : 402
З метою спрощення збору інформації про настрої та думки людей з різних питань та їх конструктивне обговорення - на сайті Каїрської громади створено ФОРУМ, який є незалежним ресурсом. Він не є проектом якоїсь політсили або якогось чиновника. Ми сподіваюмось, що наше...
Шановні односельці! Хочу поділитися з Вами своїми думками, пересторогами та щодо процесів,у яких ми всі будемо задіяні як під час виборчого процесу, виборів голови та депутатів ,так і після них. Хочу подякувати усім, хто вірить в мене. Ви даєте мені можливості працювати. Ми з вами...
Газета територіальної громади Єднання зусиль громади для процвітання громади! Газета заснована 18 травня 2010 року _ № 42 (16 8 ) 30 вересня 2017 року Шановні освітяни! З Днем Учителя! Нехай яскрава Зірка Вашої геніальної особистості продовжує зігрівати...
Скоро в с.Каїри ЗАМОВЛЯЙТЕ ВЖЕ ЗАРАЗ (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); надання оптимальних рішень для Приватних та Бізнес-клієнтів в будь-якій точці покриття; забезпечення їх виключно безлімітним доступом до мережі з гарантованими показниками швидкості. Для приватних осіб: Назва тарифу Швидкість Абонентська плата (за місяць*) Summer 100 /100...
КАЇРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ГОРНОСТАЇВСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ Виконавчий комітет Р І Ш Е Н Н Я від 23.08.17...
КАЇРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ГОРНОСТАЇВСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ Виконавчий комітет Р І Ш Е Н Н Я від 23.08.17...