Рейтинг користувача: 5 / 5

Активна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зірка
 

Україна

К А Ї Р С Ь К А   С І Л Ь С Ь К А   Р А Д А
Горностаївського району

Херсонської області

Сьома  сесія  сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я 

від 13.04.16                                            № 48

с. Каїри

Про створення офіційного Веб-сайту Каїрської сільської ради

З метою створення дієвої системи оприлюднення інформації про роботу сільської ради, підвищення  ефективності та прозорості її діяльності, забезпечення впливу на процеси, які відбуваються на території ради та для власного розміщення проектів нормативно-правових актів, рішень органу місцевого самоврядування, на підставі ст. 5 Законів України від 13 січня 2011 року № 2939-УI “Про доступ до публічної інформації”,  статті 26 Закону України від 21 травня 1997 року   № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанови Кабінету Міністрів України № 1302 від 29 серпня 2002 р. "Про заходи щодо подальшого забезпечення відкритості в діяльності органів виконавчої влади", на підставі висновків постійних комісій сільської ради від 08 квітня 2016 року, сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Створити офіційний Веб-сайт Каїрської сільської ради  в глобальній інформаційній мережі Інтернет  - www.каїри.укр.

2. Затвердити Положення про офіційний Веб-сайт Каїрської сільської ради в глобальній інформаційній мережі Інтернет (додається).

3. Призначати відповідальною особою за створення та супроводження Web-сайту Заболонкова Олександра Вікторовича.


4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову.


Сільський голова                               
А.І.Тарасенко

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення сільської ради

 13  квітня  2016  №  48

Положення про офіційний Веб-сайт

Каїрської сільської ради

в глобальній інформаційній мережі Інтернет

1. Загальне положення

     1.1. Це Положення розроблено відповідно до Конституції України, Законів України “Про інформацію”, “Про захист інформації в автоматизованих системах”, “Про державну таємницю”, “Про авторське право і суміжні права”; Указів Президента України від 31.07.2000 №928/2000 “Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі в Україні”, від 01.08.2002 №683/2002 “Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади”, від 31.07.2004/2004 №854 “Про забезпечення умов для більш широкої участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики”, від 15.09.2005/2005 №1276 “Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики”; постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 №996 “Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики”.
     Веб-сайт Каїрської сільської ради (далі – веб-сайт) – це сукупність програмних та технічних засобів з визначеною адресою в мережі Інтернет

www.каїри.укр разом з інформаційними ресурсами, які перебувають у розпорядженні Каїрської сільської ради та забезпечують доступ юридичних і фізичних осіб до цих інформаційних ресурсів.
     1.2. Веб-сайт є офіційним джерелом інформації, що забезпечує висвітлення діяльності керівництва сільської ради, постійних комісій,  депутатів сільської ради, надання інформаційних послуг громадськості, взаємний обмін інформацією з іншими громадськими організаціями, органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями з питань, пов’язаних з діяльністю Каїрської сільської ради.
    1.3. Веб-сайт функціонує відповідно до чинного законодавства України.
     1.4. Веб-сайт не може використовуватись у цілях, не пов’язаних з діяльністю сільської  ради.       

    1.5. Усі права зберігаються й охороняються відповідно до статті 54 Конституції України, статтей 472-555 Цивільного кодексу України, Закону України “Про авторське право і суміжні права”.
Будь-яке використання матеріалів та інформації з офіційного Веб-сайту Каїрської сільської ради для подальшого розповсюдження, розміщення чи друкування дозволяється тільки з посиланням на джерело інформації.

     2. Структура та дизайн веб-сайту
    2.1. Веб-сайт складається з таких основних розділів:

  -  головна сторінка: навігаційна сторінка, яка містить назви основних розділів, новини;

  -  керівництво, графіки особистого прийому;

  -  основні завдання та нормативно-правові засади діяльності:  Статут  територіальної громади;  Регламент роботи сільської ради; 

  -  історія села;                                                                         

  -  паспорт сільської ради;

    -  новини:  інформація щодо новин місцевого самоврядування, інформації про події,  оголошення про заплановані заходи, тощо;
  -  депутатський  корпус сільської ради:  інформація про діючий склад ради;
  -  виконавчий комітет сільської ради;

  -  постійні  комісії  сільської  ради;

  -  рішення сільської ради;
    -  рішення виконавчого  комітету;

  -  інформація про соціально-економічний та культурний розвиток сільської ради;
  -  сільські програми;
  -  інвестиційна діяльність;

  -  тендер;

  -  регуляторна діяльність: план роботи у сфері регуляторної діяльності, проекти регуляторних актів, аналізи регуляторних впливів, регуляторні акти, затверджені рішеннями сільської ради, звіти про відстеження регуляторних актів;
  -  майно комунальної власності територіальної громади сіл сільської ради: інформація про об’єкти комунальної власності;

  -  декларації;

  -  інформація про використання публічних коштів, що підлягає  оприлюдненню;

  - матеріали газети «Вісник села Каїри»;

  -  фотогалерея;

  -  привітання:  привітання з нагоди державних, професійних, релігійних свят, тощо;
   Інші рубрики можуть розміщуватися на веб-сайті за пропозиціями сільського голови, депутатів сільської ради,  визначеному відповідальним за організаційне забезпечення функціонування, інформаційне наповнення та поновлення, технічний супровід веб-сайту.


     2.2. Дизайн та структура окремих частин веб-сайту (розділи, підрозділи, сторінки) визначаються відповідальним за організацію наповнення і технічний супровід офіційного веб-сайту з урахуванням пропозицій виконавчого комітету сільської ради, відповідальних за подання інформації до окремих розділів веб-сайту.
     2.3. Основна мова Веб-сайту – українська.

     2.4. Структура веб-сайту не є сталою і в разі потреби може змінюватись без внесення змін до даного Положення.

   3. Порядок інформаційного наповнення веб-сайту
  3.1. Нормативно-правові акти сільської ради розміщуються на офіційному веб-сайті згідно чинного законодавства.

  3.2. Депутати  сільської ради, постійні комісії ради, виконавчий  комітет сільської ради  можуть поширювати інформацію про свою діяльність через веб-сайт сільської ради.

  3.3. Всі проекти рішень сільської ради, інша інформація для розміщення на веб-сайті сільської ради подаються секретарю сільської ради в паперовому та електронному вигляді.

  3.4. Підготовлена та завізована інформація передається відповідальній  особі для розміщення цієї інформації на веб-сайті сільської ради.
  3.5. Депутати сільської ради, постійні комісії сільської ради,  виконавчий  апарат сільської ради, автори проектів рішень сільської ради несуть повну відповідальність за зміст поданої інформації на веб-сайт сільської ради та своєчасність її оновлення.

     4. Організаційне забезпечення функціонування веб-сайту.
     4.1. Відповідальний за організаційне забезпечення функціонування, інформаційне наповнення та поновлення, технічне супроводження веб-сайту:
  –  погоджує з сільським головою зміст та періодичність поновлень розділів веб-сайту;
  – погоджує та подає на затвердження сільському голові  зміни до структури веб-сайту;
  – забезпечує підготовку, збір, узагальнення, оперативне висвітлення інформації на веб-сайті про діяльність сільської ради, постійних комісій, депутатів сільської ради, відповідає за зміст і своєчасність інформаційного наповнення та поновлення веб-сайту;

  – вирішує поточні питання, пов’язані з інформаційним наповненням та поновленням веб-сайту;

  – вносить, у разі потреби, поточні зміни до стилістичного вирішення окремих елементів дизайну веб-сайту.

    4.2.  Виконавчий апарат сільської ради у межах визначених повноважень співпрацює між собою щодо надання інформації для розміщення на офіційному веб - сайті сільської ради.

    4.3. Сільська рада може укладати угоди про надання послуг з адміністрування веб-сайту сільської ради.

    4.4. Не допускається розміщення на веб-сайті інформації, яка забороняється законодавством України.

    4.5. Оновлення  інформації  на  веб-сайті  здійснюється  в міру  необхідності.

Секретар сільської ради                               Г.О.Заболонкова

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Останні новини

Релігійні організації включаються до Єдиного державного Реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР) з організаційно-правовою формою «825 - релігійна організація». Для релігійних організацій ознака неприбутковості: в старому Реєстрі -«(0013) - релігійні організації, зареєстровані у порядку, передбаченому законом»; в новому Реєстрі -«(0035) релігійні організації». Для перенесення релігійної...
Платники податку - резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, зобов’язані подати до контролюючого органу податкову декларацію не пізніше 60 календарних днів, що передують виїзду (п.179.3 ст.179 Податкового кодексу України, далі – ПКУ). Податкова декларація подається за звітний період в установлені ПКУ строки контролюючому органу,...
Фізична особа — платник податків може сформувати Запит щодо отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків у електронному вигляді виключно для отримання інформації про себе. Для формування вищезазначеного запиту доопрацьовано «Спеціалізоване клієнтське програмне забезпечення для формування та подання...
Податковим агентом платника податку - орендодавця щодо його доходу від надання в оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення, земельної частки (паю) є орендар. Доходи від надання в оренду нерухомого майна оподатковуються податковим агентом під час їх виплати за їх рахунок. Податковий агент, який нараховує оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов'язаний утримувати...

Створено форум...

12.12.2017 | Актуально
55555 Перегляди : 402
З метою спрощення збору інформації про настрої та думки людей з різних питань та їх конструктивне обговорення - на сайті Каїрської громади створено ФОРУМ, який є незалежним ресурсом. Він не є проектом якоїсь політсили або якогось чиновника. Ми сподіваюмось, що наше...
Шановні односельці! Хочу поділитися з Вами своїми думками, пересторогами та щодо процесів,у яких ми всі будемо задіяні як під час виборчого процесу, виборів голови та депутатів ,так і після них. Хочу подякувати усім, хто вірить в мене. Ви даєте мені можливості працювати. Ми з вами...
Газета територіальної громади Єднання зусиль громади для процвітання громади! Газета заснована 18 травня 2010 року _ № 42 (16 8 ) 30 вересня 2017 року Шановні освітяни! З Днем Учителя! Нехай яскрава Зірка Вашої геніальної особистості продовжує зігрівати...
Скоро в с.Каїри ЗАМОВЛЯЙТЕ ВЖЕ ЗАРАЗ (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); надання оптимальних рішень для Приватних та Бізнес-клієнтів в будь-якій точці покриття; забезпечення їх виключно безлімітним доступом до мережі з гарантованими показниками швидкості. Для приватних осіб: Назва тарифу Швидкість Абонентська плата (за місяць*) Summer 100 /100...
КАЇРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ГОРНОСТАЇВСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ Виконавчий комітет Р І Ш Е Н Н Я від 23.08.17...
КАЇРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ГОРНОСТАЇВСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ Виконавчий комітет Р І Ш Е Н Н Я від 23.08.17...