Рейтинг користувача: 5 / 5

Активна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зірка
 

Україна

К А Ї Р С Ь К А   С І Л Ь С Ь К А   Р А Д А
Горностаївського району

Херсонської області

П’ята  сесія  сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я 

від 25.12.15                                       № 29

с. Каїри

Про програму індивідуального

житлового будівництва на селі

та поліпшення житлових   умов     

сільського населення  «Власний дім»

 на 2016  рік

          Заслухавши та обговоривши інформацію сільського голови Тарасенка А.І. «Про програму індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлових   умов  сільського населення  «Власний дім»  на 2016 рік, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

В И Р І Ш И Л А :

         1. Затвердити програму індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлових   умов  сільського населення  «Власний дім»  на 2016 рік  (додається).

         2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, екології, охорони навколишнього середовища, соціального розвитку села та раціонального використання природних ресурсів..

Сільський голова                                              А.І.Тарасенко

Додаток

                                                                                     до рішення сільської   ради № 29 від  25.12.15

 

Програма                      

індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлових   умов    сільського населення  «Власний дім» на 2016 рік

 

                                       Загальна характеристика Програми

  

1.

Ініціатор розроблення Програми

Обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі
2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Постанова Кабінету Міністрів України від 19вересня2007р. №1158 «Про затвердження Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015року» ,доручення Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України  (лист від 17 червня 2011р. №16-12/5035/0/6-11) щодо здійснення заходів  з розроблення та затвердження регіональних програм «Власний дім»

Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 04.10.2011 №612 «Про проект регіональної програми індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлових умов сільського населення  «Власний дім» на 2012-2020 роки

3 Розробник Програми Виконком сільської ради , відділ регіонального розвитку містобудування та архітектури  районної державної адміністрації

4

5

6

Відповідальний виконавець Програми

Учасники Програми

Термін реалізації Програми

Виконком сільської ради ,  відділ регіонального розвитку містобудування та архітектури  районної державної адміністрації, обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі

Виконком сільської ради

2016 рік

7 Перелік місцевих бюджетів , які беруть участь у виконанні Програми

Місцеві бюджети , обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів , необхідних для  реалізації Програми, усього
9 Основні джерела фінансування Програми Місцеві бюджети . кошти населення

Загальні положення

               Відповідно до Указу Президента України від 27 березня 1998р. №222/98  «Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі »та Положення про порядок формування і використання коштів фондів підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 серпня 1998 року  № 1211 (зі змінами та доповненнями), на території ради є  необхідність в реалізації  програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлових   умов  сільського населення  «Власний дім»,(далі - Програма)

            Зазначеною  Програмою визначено можливість розв’язання однієї з найважливіших проблем   - забезпечення житлом та поліпшення житлових умов населення в сільській місцевості шляхом надання сільським мешканцям довгострокових цільових кредитів сім’ям, які мають трьох і більше неповнолітніх дітей, на будівництво, на добудову, придбання житла та спорудження інженерних мереж (газифікація та водозабезпечення житлових будинків, електроопалення) з терміном погашення до 20 років, а молодим та неповним сім’ям – до 30 років. Кредити надаються на підставі клопотання органів місцевого самоврядування,  згідно з відповідними регіональними правилами, затвердженими розпорядженнями голови обласної державної адміністрації від17 березня 2010 року № 244. Дані регіональні правила розроблені на підставі Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі, затверджених постановою Кабміну від 05жовтня 1998р. №1597, з урахуванням місцевих умов.

    Програма «Власний дім» впроваджується за сприянням районної державної адміністрації та  районної ради .

    За час дії Програма набула значної популярності серед сільського населення . На сьогодні вона є практично єдиною реальною можливістю для поліпшення умов проживання на селі .

    Програму розроблено з метою поліпшення житлово – побутових умов сільського населення, подальшого провадження державної політики, розвитку сільських населених пунктів, спрямованої насамперед на підвищення рівня інженерного облаштування села(газифікація, водопостачання, електроопалення), що сприятиме підвищенню рівня привабливості села для життєдіяльності та створить передумови для будівництва і придбання житла в сільській місцевості.

                            Проблема, на розв’язання якої спрямована Програма

          Житлова проблема на селі та відсутність умов для підвищення рівня продуктивної зайнятості сільського населення залишаються одними з найгостріших соціально - економічних питань  на селі. На даний час спостерігається відтік молоді з сільської місцевості, головною причиною чого є відсутність належних житлових умов та робочих місць, рівень інженерного забезпечення існуючого житлового фонду  в сільській місцевості залишається вкрай низьким. Нині для переважної більшості селян  обробка землі та ведення господарства є основними або додатковими засобами існування, і тому можливість благоустрою садиби із забезпеченням всіма необхідними комунікаціями, створення належних умов для діяльності, розвитку особистого селянського господарства  - один з основних факторів підвищення рівня життя на селі та стримування міграції населення за межі сільської місцевості.

        Для вирішення питань пов’язаних з будівництвом та придбанням житла на вторинному ринку в сільській місцевості  необхідно насамперед підвищити привабливість сільських населених пунктів, забезпечивши їх водопостачанням та газифікацією.

        Разом  з тим, низький рівень платоспроможності населення, високі відсоткові ставки банків за користування кредитами та зростання вартості будівельних матеріалів, транспортних послуг, енергоносіїв не дозволяють селянам самостійно розв’язувати власні житлові проблеми  (будівництво нового житла, придбання житла на вторинному ринку та його інженерного облаштування).

            Певною мірою на розв’язання цих проблем спрямована Програма «Власний дім». Адже забезпечення селян пільговими кредитними ресурсами є головним чинником активізації індивідуального житлового будівництва на селі, розвитку особистого селянського господарства підвищення само зайнятості населення та поліпшення інфраструктури села.

 

Мета Програми та основні напрямки її реалізації

   Метою Програми є поліпшення житлових і соціально – побутових умов сільського населення, реалізація заходів щодо відродження села шляхом підвищення рівня життєзабезпечення населення.

     Основні напрями реалізації Програми:

-          Спорудження інженерних мереж, підвищення рівня інженерного облаштування села;

-          Підтримка та подальший розвиток індивідуального житлового будівництва на селі;

-          Забезпечення кредитною підтримкою об’єктів житла, що знаходяться в стадії незавершеного будівництва;

-          Реконструкція існуючого житлового фонду та його інженерне облаштування;

-          Сприяння розвитку особистих селянських господарств та збільшенню на цій основі обсягів виробництва власної сільськогосподарської продукції, ,підвищення рівня само зайнятості населення;

-          Поліпшення інфраструктури села, соціально - демографічної ситуації, стимулювання закріплення і зростання чисельності молоді на селі, зменшення міграції сільського населення в міста та за межі району;

-          Залучення нетрадиційних джерел фінансування, власних коштів населення при спорудженні комунальних мереж та систем інженерного забезпечення.

                      

                                       Механізм реалізації та виконавці Програми

   Органи місцевого самоврядування розробляють програми підтримки індивідуального житлового будівництва на місцях, забезпечують фінансову участь у їх реалізації місцевих бюджетів, здійснюють первинний відбір кандидатів на отримання пільгового довгострокового кредиту за напрямами кредитування, надають практичну допомогу Фонду у роботі з позичальниками щодо своєчасного повернення позик .

    Виконавцями програми є виконавчий комітет сільської ради, відділ регіонального розвитку, містобудування та архітектури райдержадміністрації та обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі.

   Учасники програми :виконкоми селищної та сільських рад.

Фінансове забезпечення Програми

      Фінансування програми здійснюється на підставі законів України про державний бюджет на відповідний рік, рішень обласної, районної та сільської  ради, розпоряджень голів обласної та районної державної адміністрацій  і згідно з Положенням про порядок формування і використання коштів фондів підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, затвердженим постановою кабінету Міністрів України від 03 серпня 1998 р.  №1211.

     Джерелами фінансування Програми є кошти державного бюджету, місцевих бюджетів та кошти населення.

                         Очікувані результати від виконання Програми

     Програма спрямована на створення комфортних умов життя та підвищення життєзабезпечення сільського населення, підтримку молодих і багатодітних сімей.

   У результаті реалізації Програми передбачається щорічне коригування у межах наявних фінансових можливостей та надходжень з усіх джерел фінансування.  Показники до Програми додаються .

   Вимоги до позичальників при оформленні кредиту щодо наявності права власності на житло дадуть змогу активізувати державну реєстрацію об’єктів нерухомого майна (житлових будинків) у сільській місцевості у відповідності з чинним законодавством.

     У цілому завдяки багатогранності та доступному фінансовому механізму виконання Програми дасть можливість здійснити комплекс заходів , спрямованих на реалізацію державної політики у галузі індивідуального житлового будівництва на селі , поліпшення житлових і соціально – побутових умов сільського населення та підвищення рівня інженерного облаштування села.

 

Секретар ради                                         Г.О.Заболонкова


                                                                                Додаток до  програми    

   індивідуального житлового   будівництва на селі та

                                                                                                  поліпшення житлових умов  

                                                                                                  сільського населення      

                                                                                               «Власний дім»  на 2016 рік

                                              

Заходи

щодо виконання  програми                      

індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлових   умов  сільського населення  «Власний дім» на 2016 рік

 пп.

Найменування заходів

Поту

жні

сть

Строк

 вико-

нання

Обсяги фінансування

Джерела фінан-

сування

Відповідальні за виконання
Всього

У т.ч.

по роках

2016

1 2 3 4 5 6 7 8
1 співфінансування заходів програми індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлових умов сільського населення «Власний дім» 2016 5000 5000 Місцевий бюджет Виконком ради
Всього 2016  5000 5000

Секретар                                                  Г.О.Заболонкова

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Останні новини

Створено форум...

12.12.2017 | Актуально
55555 Перегляди : 237
З метою спрощення збору інформації про настрої та думки людей з різних питань та їх конструктивне обговорення - на сайті Каїрської громади створено ФОРУМ, який є незалежним ресурсом. Він не є проектом якоїсь політсили або якогось чиновника. Ми сподіваюмось, що наше...
Шановні односельці! Хочу поділитися з Вами своїми думками, пересторогами та щодо процесів,у яких ми всі будемо задіяні як під час виборчого процесу, виборів голови та депутатів ,так і після них. Хочу подякувати усім, хто вірить в мене. Ви даєте мені можливості працювати. Ми з вами...
Газета територіальної громади Єднання зусиль громади для процвітання громади! Газета заснована 18 травня 2010 року _ № 42 (16 8 ) 30 вересня 2017 року Шановні освітяни! З Днем Учителя! Нехай яскрава Зірка Вашої геніальної особистості продовжує зігрівати...
Скоро в с.Каїри ЗАМОВЛЯЙТЕ ВЖЕ ЗАРАЗ (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); надання оптимальних рішень для Приватних та Бізнес-клієнтів в будь-якій точці покриття; забезпечення їх виключно безлімітним доступом до мережі з гарантованими показниками швидкості. Для приватних осіб: Назва тарифу Швидкість Абонентська плата (за місяць*) Summer 100 /100...
КАЇРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ГОРНОСТАЇВСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ Виконавчий комітет Р І Ш Е Н Н Я від 23.08.17...
КАЇРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ГОРНОСТАЇВСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ Виконавчий комітет Р І Ш Е Н Н Я від 23.08.17...
КАЇРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ГОРНОСТАЇВСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ Виконавчий комітет Р І Ш Е Н Н Я від 23.08.17...
КАЇРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ГОРНОСТАЇВСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ Виконавчий комітет Р І Ш Е Н Н Я від 19.07.17...
КАЇРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ГОРНОСТАЇВСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ Виконавчий комітет Р І Ш Е Н Н Я від 19.07.17...
КАЇРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ГОРНОСТАЇВСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ Виконавчий комітет Р І Ш Е Н Н Я від 17.05.17...