Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

Україна

К А Ї Р С Ь К А   С І Л Ь С Ь К А   Р А Д А
Горностаївського району

Херсонської області

П’ята  сесія  сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я 

від 25.12.15                                       № 28

с. Каїри

Про  заходи щодо виконання

сільської програми  поліпшення

життєзабезпечення, реабілітації,

соціального захисту людей похилого

віку та інвалідів на 2016 рік

         Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

В И Р І Ш И Л А :

         1. Затвердити  заходи щодо виконання сільської програми  поліпшення життєзабезпечення, реабілітації, соціального захисту людей похилого віку та інвалідів на 2016 рік (додаються). 

         2. Інформацію про виконання програми за 2015 рік   прийняти до відома (додається).

         3.   Контроль за виконанням даного рішення покласти  на постійну комісію сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, екології, охорони навколишнього середовища, соціального розвитку села та раціонального використання природних ресурсів.

Голова сільської ради                                       А.І.Тарасенко

Затверджено

                                                                           рішенням У  сесії У11

                                                                           скликання від  25.12.15  № 28

  Заходи щодо виконання

сільської програми  поліпшення

життєзабезпечення, реабілітації,

соціального захисту людей похилого

віку та інвалідів на 2016 рік

    1. Забезпечити надання необхідної допомоги, в межах повноважень виконавчого комітету сільської ради,  пенсіонерам при оформленні субсидій, соціальної допомоги, тощо.

                                               Термін: на протязі всього періоду

                                               Виконавці: виконком сільської ради

            2. Забезпечити фінансування соціальної програми «Поліпшення життєзабезпечення, реабілітації, соціального захисту людей похилого віку та інвалідів на 2015 – 2018 роки» в частині  надання матеріальної  допомоги сім’ям на поховання  інвалідів війни, учасників бойових дій з можливістю надання  грошової допомоги на придбання лікарських препаратів,  часткову компенсацію  при стаціонарному    лікуванні  тяжких хвороб ветеранів, на суму  - 5000 грн..

                                               Термін: на протязі року

                                               Виконавці: виконком сільської ради

         3. Сприяти ФГ «Катюша» (В. директор Гуменюк С.П.) в облаштуванні декоративної огорожі біля Могили  загиблих воїнів за рахунок коштів самого господарства. 

                                               Термін: на протязі 2016 року

                                               Виконавці: Виконавчий директор ФГ                                                            «Катюша», виконком сільської ради

            4. Забезпечити фінансування урочистих заходів, а саме придбання вінків для покладання до пам’ятника «Загиблим воїнам» та «Обеліску Слави», надання, музичного супроводу мітингу – реквієму, придбання продуктів та напоїв для організації приготування козацького куліша, з нагоди святкування    річниці Перемоги нашого народу у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр., на суму – 10,0 тис. грн.

                                               Термін: до 9 травня

                                               Виконавці: виконком сільської ради

         5. Забезпечити надання грошової матеріальної допомоги ветеранам ВВ війни  1941-1945рр., не охвачених іншою допомогою за кошти місцевого бюджету на загальну суму – 1,8 тис. грн..

Термін: до 9 травня

                                               Виконавці: виконком сільської ради

          6. Забезпечити  надання матеріальної допомоги сім’ям померлих воїнів – інтернаціоналістів до дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав   з бюджету сільської ради на загальну суму 800 грн. (200 грн. на сім’ю).

                                               Термін:  до 15.02.2016

                                               Виконавці: виконком сільської ради.

            7.  Забезпечити, до дня Ветерана, надання матеріальної допомоги ветеранам праці  бюджетних установ Каїрської сільської ради з розрахунку орієнтовно 25 осіб на загальну суму 5,0 тис.  грн..

                                               Термін:  до 01 жовтня

                                               Виконавці: виконком сільської ради

         8. Проводити обстеження умов життя ветеранів війни та праці, Збройних Сил, звернути особливу увагу на одиноких ветеранів з метою взяття їх на облік та надання допомоги.

Двічі на рік                                               Тарасенко А.І., Барановська Л.Р.

         9. Сприяти в забезпеченні реалізації адресної грошової допомоги ветеранам війни та праці, що користуються пільгами на придбання твердого палива та скрапленого газу.

         Протягом року                               Тарасенко А.І., Козир Є.В.

         10. Продовжити практику обслуговування соціальними працівниками  одиноких непрацездатних громадян вдома за рахунок бюджетних коштів, благодійної діяльності підприємств, господарств, комерційних структур. охопити цією формою 100% тих, хто цього потребує.

         Протягом року                               Тарасенко А.І., Кривошеєв В.А.

         11. Рекомендувати трудовим колективам підприємств, організацій, установ, комерційних структур, фермерським господарствам сільської ради продовжити  практику надання матеріальної допомоги ветеранам праці, які працювали в цих колективах.

         Протягом року                               керівники підприємств, установ,

організацій всіх форм власності

         12.  Забезпечити фінансування  надання матеріальної  допомоги на поховання  інвалідів війни,  грошової допомоги на придбання лікарських препаратів та часткову компенсацію  при стаціонарному    лікуванні  тяжких хвороб членів громади.

         2016 рік                                          Тарасенко А.І., Горстка О.В.

         13. Забезпечити  позачергове оформлення документів на призначення субсидій на житлово – комунальні послуги, тверде паливо, скраплений газ ветеранам війни та праці, одиноким непрацездатним громадянам, які мають на це право.

         Протягом року                               Тарасенко А.І., Тагієва  О.А.

         14. Забезпечити  виконання  Закону України «Про  статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» щодо надання  безоплатного проїзду ветеранам війни пасажирським транспортом на території сільської ради.

         Протягом року                               Тарасенко А.І.

         15. В Каїрській сімейній лікарській  амбулаторії, аптеці здійснювати позачергове обслуговування ветеранів війни та праці.

         Протягом року                               Садикова В.О.,  Ковтун Л.

         16. Сприяти в організації виїздів лікарських бригад на територію сільської ради для надання медичної допомоги сільським ветеранам.

         Протягом року                               Тарасенко А.І., Садикова В.О.

         17. Організувати при Каїрській  ЗОШ роботу  ради ветеранів для активізації патріотичної роботи з молоддю.

         11 півріччя 2016 року                    Тарасенко А.І., Бєліков А.В.

         18. На базі Каїрської ЗОШ створити  за згодою       батьків групи старшокласників для обробітку городів, ремонту інвентарю, побутового обслуговування ветеранів.

         Червень – серпень                                    Бєліков А.В.

         19. Створити та щороку поновлювати банк даних дітей з обмеженими фізичними можливостями (в тому числі з вадами зору та слуху), психічними захворюваннями та розумовою відсталістю, формувати толерантне ставлення до них.

         Щороку                                           Виконком сільської ради, Бєліков А.В.

         20. Залучати дітей – інвалідів до систематичних занять  фізичною культурою і спортом, забезпечення їх участі у спортивних змаганнях різних рівнів.

         Щороку                                           Виконком сільської ради, Бєліков

                                                                  А.В.,          Надєєва Ю.О.

         21. Забезпечити роботу з обслуговування користувачів з особливими потребами в бібліотечному закладі сільської ради.

         Постійно                                         Коваленко Н.М.

                                              

Секретар ради                                         Г.О.Заболонкова

  Додаток до  сільської програми

   поліпшення життєзабезпечення,                          реабілітації, соціального захисту                          людей похилого віку та інвалідів на                             2015 – 2018 роки та заходи щодо її                           реалізації  на 2016 рік

                                              

Заходи

щодо виконання сільської програми   поліпшення життєзабезпечення, реабілітації, соціального захисту людей похилого віку та інвалідів  на 2016 рік

 пп.

Найменування заходів

Поту

жні

сть

Строк

 вико-

нання

Обсяги фінансування

Джерела фінан-

сування

Відповідальні за виконання
Всього

У т.ч.

по роках

2016

1 2 3 4 5 6 7 8
1

Надання матеріальної  допомоги на поховання та надання допомоги на лікування   ветеранів війни 

2016 5000 5000 Місцевий бюджет Виконком ради
2 Фінансування заходів до 9 Травня 2016 10000 10000 Місцевий бюджет Виконком ради
3 Надання матеріальної  допомогисім’ям померлих воїнів – інтернаціоналістів 2016 800 800 Місцевий бюджет Виконком ради
4 надання грошової матеріальної допомоги ветеранам війни  2016 1800 1800 Місцевий бюджет Виконком ради
Всього 2016 17600 17600 Місцевий бюджет Виконком ради

Секретар ради                                         Г.О.Заболонкова

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Останні новини

Релігійні організації включаються до Єдиного державного Реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР) з організаційно-правовою формою «825 - релігійна організація». Для релігійних організацій ознака неприбутковості: в старому Реєстрі -«(0013) - релігійні організації, зареєстровані у порядку, передбаченому законом»; в новому Реєстрі -«(0035) релігійні організації». Для перенесення релігійної...
Платники податку - резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, зобов’язані подати до контролюючого органу податкову декларацію не пізніше 60 календарних днів, що передують виїзду (п.179.3 ст.179 Податкового кодексу України, далі – ПКУ). Податкова декларація подається за звітний період в установлені ПКУ строки контролюючому органу,...
Фізична особа — платник податків може сформувати Запит щодо отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків у електронному вигляді виключно для отримання інформації про себе. Для формування вищезазначеного запиту доопрацьовано «Спеціалізоване клієнтське програмне забезпечення для формування та подання...
Податковим агентом платника податку - орендодавця щодо його доходу від надання в оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення, земельної частки (паю) є орендар. Доходи від надання в оренду нерухомого майна оподатковуються податковим агентом під час їх виплати за їх рахунок. Податковий агент, який нараховує оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов'язаний утримувати...

Створено форум...

12.12.2017 | Актуально
55555 Перегляди : 402
З метою спрощення збору інформації про настрої та думки людей з різних питань та їх конструктивне обговорення - на сайті Каїрської громади створено ФОРУМ, який є незалежним ресурсом. Він не є проектом якоїсь політсили або якогось чиновника. Ми сподіваюмось, що наше...
Шановні односельці! Хочу поділитися з Вами своїми думками, пересторогами та щодо процесів,у яких ми всі будемо задіяні як під час виборчого процесу, виборів голови та депутатів ,так і після них. Хочу подякувати усім, хто вірить в мене. Ви даєте мені можливості працювати. Ми з вами...
Газета територіальної громади Єднання зусиль громади для процвітання громади! Газета заснована 18 травня 2010 року _ № 42 (16 8 ) 30 вересня 2017 року Шановні освітяни! З Днем Учителя! Нехай яскрава Зірка Вашої геніальної особистості продовжує зігрівати...
Скоро в с.Каїри ЗАМОВЛЯЙТЕ ВЖЕ ЗАРАЗ (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); надання оптимальних рішень для Приватних та Бізнес-клієнтів в будь-якій точці покриття; забезпечення їх виключно безлімітним доступом до мережі з гарантованими показниками швидкості. Для приватних осіб: Назва тарифу Швидкість Абонентська плата (за місяць*) Summer 100 /100...
КАЇРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ГОРНОСТАЇВСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ Виконавчий комітет Р І Ш Е Н Н Я від 23.08.17...
КАЇРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ГОРНОСТАЇВСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ Виконавчий комітет Р І Ш Е Н Н Я від 23.08.17...