Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

ПРОЕКТ

Україна

К А Ї Р С Ь К А   С І Л Ь С Ь К А   Р А Д А
Горностаївського району

Херсонської області

П’ятнадцята  сесія  сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я 

від __.__.17                                             №

с. Каїри

Про встановлення місцевих 

податків та зборів  на 2018 рік

Відповідно до Закону України від 24.12.2015 року № 909-УІІІ  «Про внесення змін до Податкового кодексу  Україні та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році)»,  п.п. 24 ч. 1 ст. 26  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, на виконання ст.ст. 10, 265, 266 ч.1 розд. ХІХ Податкового Кодексу України, та з метою забезпечення надходжень до бюджету села Каїри за рахунок місцевих податків, сільська рада

В И Р І Ш И Л А :

  1. Затвердити  на території Каїрської сільської ради  на 2018 рік  місцеві податки та збори:

- податок на майно (податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; плату за землю та транспортний податок);

         - єдиний податок. 

  1. Встановити, що:

- платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості на території сільської ради;

об’єктом оподаткування на території сільської ради є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка;

- базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

2.1. Встановити ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб у відсотках від розміру від мінімальної заробітної плати , встановленої  законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв.метр бази оподаткування :

            а) для квартири   – 1 %        

            б) для житлового будинку / будинків незалежно від їх кількості –0,44 %

            в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх

часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), – 0,44 %.

г) будівлі готельні - готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, будинки відпочинку – 0,22 %;

д) будівлі офісні -  будівлі фінансового обслуговування, адміністративно-побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей -0,22 %;

е) будівлі торговельні - торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки, павільйони та зали для ярмарків, станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування -0,22%;

є) гаражі - гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки -0,22 %;

ж) будівлі промислові та склади – 0,22%;

з) будівлі для публічних виступів, казино, ігорні будинки – 0,44%;

к) господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні – 0,22 %.

2.2.  Установити  пільги із сплати податку, що сплачується на території

сільської ради :

           База  оподаткування об’єкта/ об’єктів житлової нерухомості, в тому числі  їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується :

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

             2.3. Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік). Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

          2.4.  Пільги з податку, що сплачується  з об’єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб не надаються на:

а) об’єкт/об’єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, затвердженої рішенням органів місцевого самоврядування;

         б) об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

         2.5. Пільги з податку, що сплачується  з об’єктів нежитлової нерухомості, встановлюються в залежності від майна, яке є об’єктом оподаткування.

2.6.Звільнити з 01 січня 2018 року від оподаткування в частині  оплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки органи державної влади та органи місцевого самоврядування, заклади, установи та організації, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів; Каїрське БГПОСН «Промінь»; Горностаївське міжрайонне управління водного господарства, дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади, заклади культури, освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

2.7. Звільнити від сплати даного податку учасників АТО, учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, матерів -героїнь, інвалідів ВВВ,  місцеві релігійні організації, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями). 

2.8. Встановити строки сплати податку

Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 календарних  днів з дня вручення податкового повідомлення - рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації;

      3. Встановити з 01.01.2018  на території сільської ради ставку земельного податку на 2018 рік:

3.1. Затвердити ставки податку на земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі не більше 3 відсотків від їх нормативної грошової оцінки, а для сільськогосподарських угідь та земель загального користування  – не більше 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки. (Додаток 1).

3.2. Ставка податку встановлюється у розмірі не більше 12 відсотків від їх нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності) (Додаток 2).

 3.3 «Ставка податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, встановлюється у розмірі 5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Херсонській області, а для сільськогосподарських угідь – 0,3 відсотка від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі  по Херсонській області».

         3.4. Визначити платниками податку власників земельних ділянок, земельних часток (паїв) та  землекористувачів.

3.5. Визначити об'єктами оподаткування  земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні та  земельні частки (паї), які перебувають у власності.

3.6. Базою оподаткування є:

- нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого цим розділом;

-  площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

         3.7. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

3.8. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

         3.9. Звільнити з 01 січня 2018 року від сплати земельного податку: учасників АТО, матерів-героїнь, учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС,  інвалідів ВВВ, місцеві релігійні організації, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями), органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, суди, заклади, установи та організації, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів; Каїрське БГПОСН «Промінь»; Горностаївське міжрайонне управління водного господарства, дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади, заклади культури, охорони здоров'я, фізичної культури та спорту,  КУ «Територіальний центр», Каїрський психоневрологічний будинок - інтернат, ветустанови, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

4.  Затвердити  ставку  транспортного  податку  з фізичних та юридичних осіб, в тому числі на нерезидентів, які мають зареєстровані в Україні  згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 750 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку, за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, виходячи з марки, моделі, року випуску, типу двигуна, об’єму циліндрів двигуна, типу коробки переключення передач, пробігу легкового автомобіля, та розміщується на його офіційному веб-сайті.

4.1. Порядок сплати податку

 Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

4.2. Строки сплати податку

Транспортний податок сплачується:

фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації".

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

4.3. Положення про порядок справляння транспортного податку на території сільської ради  (додається).

5.  Затвердити фіксовані ставки єдиного податку для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

1) для першої групи платників єдиного податку – 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;

2) для другої групи платників єдиного податку – 15 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

         3) Розмір ставок податку четвертої групи платників єдиного податку:

для ріллі, сіножатей і пасовищ (крім ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, а також ріллі, сіножатей і пасовищ, що перебувають у власності сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті, або надані їм у користування, у тому числі на умовах оренди) - 0,81

для багаторічних насаджень (крім багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях) - 0,49

для земель водного фонду - 2,43

для ріллі, сіножатей і пасовищ, що перебувають у власності сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті, або надані їм у користування, у тому числі на умовах оренди, - 5.4

Базою оподаткування податком для платників єдиного податку четвертої групи для сільськогосподарських товаровиробників є нормативна грошова оцінка одного гектара сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень), з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного за станом на 1 січня базового податкового (звітного) року.

Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої, другої та четвертої груп є календарний рік.

Об’єктом оподаткування для платників єдиного податку четвертої групи є площа сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) та/або земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ), що перебуває у власності сільськогосподарського товаровиробника або надана йому у користування, у тому числі на умовах оренди.

Права власності /користування/ земельними ділянками повинні бути оформлені та зареєстровані відповідно до законодавства.

6. Оприлюднити дане рішення шляхом опублікування в місцевій газеті «Вісник села Каїри» та сайті Каїрської сільської ради.

      7. Дане рішення  набирає чинності з 1 січня 2018 року.

      8.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію

з питань планування бюджету, фінансів, регіональної економіки та інвестиційної діяльності.

Сільський голова                                               А.І.Тарасенко

Додаток 1
до рішення ХУ  сесії
сільської ради VI1 скликання
__ № __

Цільове призначення земельної ділянки

Ставки земельного податку за земельні ділянки, які перебувають у приватній власності

з 01.01.2017 року

- торговельні кіоски

- банківські  та кредитно-фінансові установи

- магазини, кафе, закусочні, ресторани, кафетерії, бари

- перукарні

- земельні ділянки під рекламними щитами

0,5%

0,5%

0,5%

0,3%

0,5%

- базові станції мобільного зв’язку

0,5%

- АЗС

- Газозаправні станції

-Аптеки

-Автостанія

-СТО

0,5%

0,4%

0,3%

0,4%

0,3%

- Інші об’єкти несільськогосподарських підприємств

0,2 %

- Заклади для побутового обслуговування населення

- Об’єкти харчової або переробної промисловості (пекарні, млини, маслобійні та інші)

- Склади для зберігання продукції сільськогосподарського виробництва, техніки, хімічні склади несільськогосподарських підприємств

- Промислові, транспортні підприємства та виробничі кооперативи 

 0,2 %

0,2 %

0,4%

0,3%

- виробництво та розподіл електроенергії

- адміністративні та виробничі будівлі зв’язку, офіси та інші

0,5%

0,4%

- Літні, танцювальні майданчики

0,2%

- під проїздами, та площадками (крім земель сільськогосподарського призначення)

0,2%

- всі землі сільськогосподарського призначення, в тому числі для виробництва і зберігання сільськогосподарської продукції та об’єктів нерухомого майна

0,3%

- на період реконструкції для будівництва об’єктів (за умови надання підтверджуючих документів будівництва або реконструкції об’єктів)

0,3%

- житловий фонд, індивідуальні гаражі, господарські та інші будівлі і споруди, об’єкти комунальних господарств

0,02%

- богарні та зрошувальні землі

0,3%

- пасовища, що знаходяться в користуванні спілок громадян – власників худоби

0,3%

Сільський голова                                                       А.І.Тарасенко

 
 

Додаток 2
до рішення ХУ  сесії
сільської ради VI1 скликання
__ № __

Цільове призначення земельної ділянки

Ставки земельного податку за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форм власності)

з 01.01.2017 року

- торговельні кіоски

- банківські  та кредитно-фінансові установи

- магазини, кафе, закусочні, ресторани, кафетерії, бари

- перукарні

- земельні ділянки під рекламними щитами

5%

12%

5%

5%

12%

- базові станції мобільного зв’язку

12%

- АЗС

- Газозаправні станції

-Аптеки

-Автостанія

-СТО

12%

12%

12%

8%

8%

- Інші об’єкти несільськогосподарських підприємств

8%

- Заклади для побутового обслуговування населення

- Об’єкти харчової або переробної промисловості (пекарні, млини, маслобійні та інші)

- Склади для зберігання продукції сільськогосподарського виробництва, техніки, хімічні склади несільськогосподарських підприємств

- Промислові, транспортні підприємства та виробничі кооперативи 

 6%

6%

6%

6%

- виробництво та розподіл електроенергії

- адміністративні та виробничі будівлі зв’язку, офіси та інші

12%

5%

- Літні, танцювальні майданчики

(з 01.05 по 30.10) 12%

(з 01.11 по 30.04) 3%

- під проїздами, та площадками (крім земель сільськогосподарського призначення)

3%

- всі землі сільськогосподарського призначення, в тому числі для виробництва і зберігання сільськогосподарської продукції та об’єктів нерухомого майна

3%

- на період реконструкції для будівництва об’єктів (за умови надання підтверджуючих документів будівництва або реконструкції об’єктів)

3%

- житловий фонд, індивідуальні гаражі, господарські та інші будівлі і споруди, об’єкти комунальних господарств

3%

- богарні та зрошувальні землі

3%

- пасовища, що знаходяться в користуванні спілок громадян – власників худоби

На рівні земельного податку

Сільський голова                                                                   А.І.Тарасенко

Затверджено рішенням ХУ сесії  сільської ради                                                  сьомого скликання

         __ № _

Положення

про порядок справляння транспортного податку

на території Каїрської сільської  ради

             Дане Положення про порядок справляння транспортного податку на території Каїрської сільської ради  (далі — Положення) розроблено відповідно до статтей 7, 10, 12, 265, 267 Податкового кодексу України (із змінами та доповненнями), пункту 24 частини 1 статті 26 та частини 1 статті 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

1. Платники податку

1.1. Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до підпункту 2.1 пункту 2 цього Положення є об’єктами оподаткування.

2. Об'єкт оподаткування

2.1. Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 750 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку, за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, виходячи з марки, моделі, року випуску, типу двигуна, об’єму циліндрів двигуна, типу коробки переключення передач, пробігу легкового автомобіля, та розміщується на його офіційному веб-сайті.

3. База оподаткування

3.1. Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 2.1 пункту 2 цього Положення.

4. Ставка податку

4.1. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 2.1 пункту 2 цього Положення.

5. Податковий період

5.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

6. Порядок обчислення та сплати податку

6.1. Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку.

         6.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (роком).

 Щодо об'єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцем реєстрації об'єктів оподаткування, що перебувають у власності таких нерезидентів.

6.3. Органи внутрішніх справ, зобов'язані до 1 квітня 2017 року подати контролюючим органам за місцем реєстрації об'єкта оподаткування відомості, необхідні для розрахунку податку.

З 1 квітня 2017 року органи внутрішніх справ, зобов'язані щомісячно, у 10 - денний строк після закінчення календарного місяця подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем реєстрації об'єкта оподаткування станом на перше число відповідного місяця.

Форма подачі інформації встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики.

6.4. Платники податку-юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового Кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо об'єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація юридичною особою – платником подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об'єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт.

6.5. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а новим власником – починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей об’єкт.

Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

6.6. За об’єкти оподаткування, придбані протягом року, податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.

6.7. У разі спливу п’ятирічного віку легкового автомобіля протягом звітного року податок сплачується за період з 1 січня цього року до початку місяця, наступного за місяцем, в якому вік такого автомобіля досяг (досягне) п’яти років.

 7. Порядок сплати податку

7.1. Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

         8. Строки сплати податку

8.1. Транспортний податок сплачується:

а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

Секретар ради                                                             Г.О.Заболонкова

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Останні новини

Створено форум...

12.12.2017 | Актуально
55555 Перегляди : 24
З метою спрощення збору інформації про настрої та думки людей з різних питань та їх конструктивне обговорення - на сайті Каїрської громади створено ФОРУМ, який є незалежним ресурсом. Він не є проектом якоїсь політсили або якогось чиновника. Ми сподіваюмось, що наше...
Шановні односельці! Хочу поділитися з Вами своїми думками, пересторогами та щодо процесів,у яких ми всі будемо задіяні як під час виборчого процесу, виборів голови та депутатів ,так і після них. Хочу подякувати усім, хто вірить в мене. Ви даєте мені можливості працювати. Ми з вами...
Газета територіальної громади Єднання зусиль громади для процвітання громади! Газета заснована 18 травня 2010 року _ № 42 (16 8 ) 30 вересня 2017 року Шановні освітяни! З Днем Учителя! Нехай яскрава Зірка Вашої геніальної особистості продовжує зігрівати...
Скоро в с.Каїри ЗАМОВЛЯЙТЕ ВЖЕ ЗАРАЗ (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); надання оптимальних рішень для Приватних та Бізнес-клієнтів в будь-якій точці покриття; забезпечення їх виключно безлімітним доступом до мережі з гарантованими показниками швидкості. Для приватних осіб: Назва тарифу Швидкість Абонентська плата (за місяць*) Summer 100 /100...
КАЇРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ГОРНОСТАЇВСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ Виконавчий комітет Р І Ш Е Н Н Я від 23.08.17...
КАЇРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ГОРНОСТАЇВСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ Виконавчий комітет Р І Ш Е Н Н Я від 23.08.17...
КАЇРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ГОРНОСТАЇВСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ Виконавчий комітет Р І Ш Е Н Н Я від 23.08.17...
КАЇРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ГОРНОСТАЇВСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ Виконавчий комітет Р І Ш Е Н Н Я від 19.07.17...
КАЇРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ГОРНОСТАЇВСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ Виконавчий комітет Р І Ш Е Н Н Я від 19.07.17...
КАЇРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ГОРНОСТАЇВСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ Виконавчий комітет Р І Ш Е Н Н Я від 17.05.17...