Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

tryzub

Україна

К А Ї Р С Ь К А   С І Л Ь С Ь К А   Р А Д А
Горностаївського району

Херсонської області

Одинадцята  сесія  сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я 

від 26.10.16                                              № 69

с. Каїри

Про виконання  бюджету

сільської ради за 9 місяців 2016 року

Розглянувши поданий виконкомом сільської ради  звіт про виконання бюджету сільської ради за 9 місяців 2016 року,  сільська рада відмічає, що  прибуткова частина бюджету виконано на 101,72% (уточнений план за звітний період 3152262 грн.,  фактичне надходження  – 3206453 грн.,  в тому числі надійшло субвенції  в сумі   1290709 грн. при плані 1327709 грн.).

         Видатків по сільському бюджету профінансовано на суму 2401400,99 грн.. при уточненому плані    2840278,00 грн.

Заробітна плата по всіх установах профінансована повністю.

         Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

В И Р І Ш И Л А :

         1. Затвердити звіт  про виконання загального фонду сільського бюджету за 9 місяців 2016 року по доходах в сумі  – 3206453 грн. та по видатках 2401400,99 грн.

 

         2. Спільно з Горностаївським відділенням Каховської МДПІ забезпечити повноту надходження до бюджету сільської ради  земельного податку та орендної плати.

         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету, фінансів, регіональної економіки та інвестиційної діяльності.

Сільський голова                                      А.І.Тарасенко

Інформація

про виконання бюджету Каїрською сільською радою

за 9 місяців 2016 року

Загальний фонд

 

 Доходи місцевого бюджету  Каїрської сільської ради за 9 місяців  2016 року виконано на 101,72% (уточнений план за звітний період 3152262 грн.,  фактичне надходження  – 3206453 грн., відхилення становить + 54191 в тому числі надійшло субвенції 1290709 в сумі   грн. при плані 1327709 грн.) відхилення становить - 37000,00 грн.

            Прибуткова частина сільського бюджету виконана  по податкових надходженнях на 115% (план  грн.,  201400,00 фактичне надходження  – 23149,55 грн.,) відхилення становить - +3009,55 грн.

            В тому числі:

11020200 - податок на прибуток з підприємств 100% (при плані 6100 грн.  надійшло  6100,00 грн.)

14000000 Внутрішні податки на товари:    

14040000 – акцизний податок з реалізації 121,44%(уточнений плані 14040грн.  надійшло 17049,55 грн.) відхилення становить 3009,55 грн.

    Місцеві податки 104,36%

В тому числі:

18010000 – податок на майно 97,2% (при плані 764865 грн.  надійшло 743476,1 грн.) відхилення становить -21388,9 грн.

18010400 – податок на нерухоме майно 97,7% (при плані 97375грн.  надійшло 95131,57 грн.) відхилення становить  -2243,43 грн

18010500 -  земельний податок з юридичних осіб  виконано на  97,05% (при плані 31530грн.  надійшло 30599,25 грн.) відхилення становить 930,75 грн.

18010600 - орендна плата з юридичних осіб  виконана на  76,38%  (при плані 229100 грн.  надійшло 174975,6 грн.) відхилення становить +54124,4 грн.

18010700 - земельний податок з фізичних осіб виконана на  118,27%  (при плані 74500 грн.  надійшло  88113,68 грн.) відхилення становить +13613,68 грн.

18010900 - орендна плата з фізичних осіб  виконана на  100,35%   (при плані 297360 грн.  надійшло 298405,9 грн.) відхилення становить + 1045,90 грн.

18011100 транспортний податок з юридичних осіб  виконана на  160,71%  (при плані 35000грн.  надійшло 56249,97 грн.) відхилення становить +21249,97 грн.

18040100 - збір за провадження  підприємницької торгівельної діяльності (торговий патент з фізичних осіб) виконано на  0% (план 0,00грн.. надійшло 0,00

18000000 єдиний податок:

18050300 (план 62400 грн.. надійшло 12845 грн.) відхилення становить грн.

18050400 єдиний податок з фізичних осіб виконано на  107,62% (план 93600 грн.. надійшло 100730 грн.) відхилення становить +7130,00 грн.

18050500 єдиний податок з сільськогосподарських виробників виконано на  108,55% (план 944798 грн.. надійшло 1025576 грн.) відхилення становить - + 80778,00 грн.

    2000000 Неподаткові надходження

22012500 плата за надання інших адміністративних послуг 271,91% (план 280 грн.. надійшло 761,36 грн.) відхилення становить - + 481,36 грн.

22012600 адміністративний збір за державну реєстрацію972,73% (план 770 грн.. надійшло 7490 грн.) відхилення становить - + 6720 грн.

22090100 державне мито – 147,00% (уточнений план 100 грн.,  фактичне надходження  – 147,02 грн.,) відхилення становить +47,02 грн.

22090200 +11,90

31010200 кошти від реалізації безхазяйного майна – 800,00 грн.

Спеціальний фонд

Доходи місцевого бюджету по спеціальному фонду  Каїрської сільської ради за 9 місяців  2016 року виконано на 157,63% (уточнений план 47850 грн.,  фактичне надходження  – 75427,58 грн.,  відхилення становить + 27577,58 грн.

 

1900000 Інші податки та збори:

19010000 екологічний податок  виконано на  0,00% (план 0,00 грн.. надійшло 1497,61 грн.) відхилення становить +1497,61 грн.

19010100 надходження від викидів забруднення  виконано на  0% (план 0,00 грн.. надійшло 874,20 грн.) відхилення становить + 874,20 грн.

19010300 надходження від розміщення  відходів виконано на  0% (план 0,00 грн.. надійшло 1007,45 грн.) відхилення становить - +1007,45 грн.

24000000 Інші неподаткові надходження виконано 0,00% (план 0,00 грн.. надійшло 4500,00 грн.) відхилення становить - +4500,00 грн.

24170000 Надходження від пайової участі 0,00% (план 0,00 грн.. надійшло 4500,00 грн.) відхилення становить - +4500,00 грн.

25010100 батьківська плата - виконано 120% (план 44100,00 грн.. надійшло 53147,18 грн.) відхилення становить - +9047,18 грн.

25010300 плата за оренду майна надійшло 2640,30 грн.)

25020200 громадські роботи надійшло 6958,48 грн.)

33010000 кошти від продажу землі виконано на  0% (план 0,00 грн.. надійшло 6300 грн.) відхилення становить - +6300 грн.                                                     

                                                        

ВИДАТКИ:

  ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

        Затверджено кошторисом на  2016 рік 2922849,00 грн.

Надійшло за звітний період 2016 ріку  по загальному фонду -  2432787,76 грн.

Касові видатки за звітний період  2016 року складають –  2432549,76 грн.

Фактичні видатки за  звітний період  2016 року складають – 2401400,99 грн.

Залишок коштів на 1.10.2016року – 238,00 грн.

                                                           СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

       Кошти, отримані як плата за послуги

Залишок на початок 2016 року становить  12458,88 грн.

Затверджено кошторисом на 2016 рік – 63800,00 грн.

Надійшло  коштів за звітний період  2016 року -  55787,48 грн..

Касові видатки за звітний період  2016 року становлять – 40819,40 грн.

Фактичні видатки за звітний період  2016 становлять – 42208,51 грн.,

Залишок на 01.10.2016 року становить – 27426,96 грн.

 

               Кошти, отримані з інших джерел власних надходжень

Залишок на початок 2016 року становить  - 429,86 грн.

Затверджено кошторисом на 2016 рік – 8698,03 грн.

Надійшло  коштів за  звітний період  2016 року -  6958,45 грн.

Касові видатки за звітний період  2016 року становлять – 7369,04грн.,

Фактичні видатки за звітний період  2016 року  складають –7369,04 грн.

Залишок на 01.10. 2016 року становить  19,27 грн.

                Інші кошти спеціального фонду  

Залишок на початок 2016 року –   0,00 грн.

Затверджено кошторисом на 2016 рік – 1472927,61 грн.

Надійшло коштів за звітний період  2016 року – 807164,69 грн.

Касові видатки за звітний період  2016 року становлять – 8074164,69 грн.

Фактичні видатки за звітний період  2016 року  складають – 807164,69 грн.

Залишок на 01.10. 2016 року  – 0,00 грн. 

           

                               Стан дебіторської та кредиторської заборгованостей

Дебіторська заборгованість

Загальний фонд

      Станом  на 01.01.2016 року дебіторська заборгованість

по загальному фонду становила – 1826,64 грн.

Станом на 01.10.2016  року заборгованість в порівнянні з початком року зменшилась і становить 547,02 грн. за рахунок передплати періодичних видань на ІІ півріччя 2016 року.

Простроченої  дебіторської заборгованості станом на 01.10.2016 року не має.

                                          Кредиторська заборгованість

                                                   загальний фонд

Станом на 01.01.2016  року  кредиторська заборгованість по загальному фонду 0,00 грн.

Станом на 01.10.2016  року кредиторська заборгованість 0,00 грн.

Прострочена кредиторської заборгованості по заробітній платі відсутня.

Дебіторська заборгованість

Спеціальний фонд

 Станом на 01.01.2016 року  дебіторської заборгованості не було.

 Станом на 01.10.2016 року дебіторська заборгованість становить 0,00грн.

Кредиторська заборгованість

                                              Спеціальний фонд

Станом на 01.01.2016 року  кредиторська заборгованість складала 0,00 грн.

Станом на 01.10.2016 р.  року кредиторська заборгованість в порівняні з початком року не змінилась і становить 0,00 грн.

Прострочена кредиторська заборгованість становить 0,00 грн.

          Керівник                               __________               А.І. Тарасенко

            Головний бухгалтер        _____________             О.В. Горстка      

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Останні новини

Релігійні організації включаються до Єдиного державного Реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР) з організаційно-правовою формою «825 - релігійна організація». Для релігійних організацій ознака неприбутковості: в старому Реєстрі -«(0013) - релігійні організації, зареєстровані у порядку, передбаченому законом»; в новому Реєстрі -«(0035) релігійні організації». Для перенесення релігійної...
Платники податку - резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, зобов’язані подати до контролюючого органу податкову декларацію не пізніше 60 календарних днів, що передують виїзду (п.179.3 ст.179 Податкового кодексу України, далі – ПКУ). Податкова декларація подається за звітний період в установлені ПКУ строки контролюючому органу,...
Фізична особа — платник податків може сформувати Запит щодо отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків у електронному вигляді виключно для отримання інформації про себе. Для формування вищезазначеного запиту доопрацьовано «Спеціалізоване клієнтське програмне забезпечення для формування та подання...
Податковим агентом платника податку - орендодавця щодо його доходу від надання в оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення, земельної частки (паю) є орендар. Доходи від надання в оренду нерухомого майна оподатковуються податковим агентом під час їх виплати за їх рахунок. Податковий агент, який нараховує оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов'язаний утримувати...

Створено форум...

12.12.2017 | Актуально
55555 Перегляди : 402
З метою спрощення збору інформації про настрої та думки людей з різних питань та їх конструктивне обговорення - на сайті Каїрської громади створено ФОРУМ, який є незалежним ресурсом. Він не є проектом якоїсь політсили або якогось чиновника. Ми сподіваюмось, що наше...
Шановні односельці! Хочу поділитися з Вами своїми думками, пересторогами та щодо процесів,у яких ми всі будемо задіяні як під час виборчого процесу, виборів голови та депутатів ,так і після них. Хочу подякувати усім, хто вірить в мене. Ви даєте мені можливості працювати. Ми з вами...
Газета територіальної громади Єднання зусиль громади для процвітання громади! Газета заснована 18 травня 2010 року _ № 42 (16 8 ) 30 вересня 2017 року Шановні освітяни! З Днем Учителя! Нехай яскрава Зірка Вашої геніальної особистості продовжує зігрівати...
Скоро в с.Каїри ЗАМОВЛЯЙТЕ ВЖЕ ЗАРАЗ (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); надання оптимальних рішень для Приватних та Бізнес-клієнтів в будь-якій точці покриття; забезпечення їх виключно безлімітним доступом до мережі з гарантованими показниками швидкості. Для приватних осіб: Назва тарифу Швидкість Абонентська плата (за місяць*) Summer 100 /100...
КАЇРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ГОРНОСТАЇВСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ Виконавчий комітет Р І Ш Е Н Н Я від 23.08.17...
КАЇРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ГОРНОСТАЇВСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ Виконавчий комітет Р І Ш Е Н Н Я від 23.08.17...