Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

Україна

К А Ї Р С Ь К А   С І Л Ь С Ь К А   Р А Д А
Горностаївського району

Херсонської області

Дев’ята  сесія  сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я 

від 14.07.16                                        № 60

с. Каїри

Про встановлення місцевих 

податків та зборів  на 2017 рік

Відповідно до Закону України від 24.12.2015 року № 909-УІІІ  «Про внесення змін до Податкового кодексу  Україні та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році)»,  п.п. 24 ч. 1 ст. 26  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, на виконання ст.ст. 10, 265, 266 ч.1 розд. ХІХ Податкового Кодексу України, та з метою забезпечення надходжень до бюджету села Каїри за рахунок місцевих податків, сільська рада

В И Р І Ш И Л А :

  1. Затвердити  на території Каїрської сільської ради  на 2017 рік  місцеві податки та збори:

- податок на майно (податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; плату за землю та транспортний податок);

         - єдиний податок. 

  1. Встановити, що:

- платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості на території сільської ради;

об’єктом оподаткування на території сільської ради є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка;

- базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

2.1. Встановити ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб у відсотках від розміру від мінімальної заробітної плати , встановленої  законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв.метр бази оподаткування :

            а) для квартири   – 1 %        

            б) для житлового будинку / будинків незалежно від їх кількості –1%

            в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх

часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), – 1%.

г) будівлі готельні - готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, будинки відпочинку -1%;

д) будівлі офісні -  будівлі фінансового обслуговування, адміністративно-побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей -1%;

е) будівлі торговельні - торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки, павільйони та зали для ярмарків, станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування -1%;

є) гаражі - гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки -0,5 %;

ж) будівлі промислові та склади – 0,5%;

з) будівлі для публічних виступів, казино, ігорні будинки - 2%;

к) господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні – 0,5 %

2.2.  Установити  пільги із сплати податку, що сплачується на території

сільської ради :

           База  оподаткування об’єкта/ об’єктів житлової нерухомості, в тому числі  їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується :

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

             2.3. Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік). Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

         2.4.  Пільги з податку, що сплачується  з об’єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб не надаються на:

а) об’єкт/об’єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, затвердженої рішенням органів місцевого самоврядування;

         б) об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

         2.5. Пільги з податку, що сплачується  з об’єктів нежитлової нерухомості, встановлюються в залежності від майна, яке є об’єктом оподаткування.

2.6.Звільнити з 01 січня 2016 року від оподаткування в частині  оплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки органи державної влади та органи місцевого самоврядування, заклади, установи та організації, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів; Каїрське БГПОСН «Промінь»; Горностаївське міжрайонне управління водного господарства, дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади, заклади культури, освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

2.7. Звільнити від сплати даного податку учасників АТО, учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, матерів -героїнь, інвалідів ВВВ,  місцеві релігійні організації, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями). 

2.8. Встановити строки сплати податку

Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 календарних  днів з дня вручення податкового повідомлення - рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації;

      3. Встановити з 01.01.2017  на території сільської ради ставку земельного податку на 2017 рік:

3.1. Затвердити ставки податку на земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі не більше 3 відсотків від їх нормативної грошової оцінки, а для сільськогосподарських угідь та земель загального користування  – не більше 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки. (Додаток 1).

3.2. Затвердити ставки земельного податку на земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) у розмірі не більше 12 відсотків  від їх нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності). (Додаток 2).

        3.3 Затвердити  ставки земельного податку на земельні ділянки, які розташовані за межами населених пунктів, нормативно-грошову оцінку яких не проведено,  в розмірі 5 відсотків від нормативно грошової оцінки одиниці площі ріллі  по Херсонській області.

         3.4. Визначити платниками податку власників земельних ділянок, земельних часток (паїв) та  землекористувачів.

3.5. Визначити об'єктами оподаткування  земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні та  земельні частки (паї), які перебувають у власності.

3.6. Базою оподаткування є:

- нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого цим розділом;

-  площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

         3.7. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

3.8. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

         3.9. Звільнити з 01 січня 2017 року від сплати земельного податку: учасників АТО, матерів-героїнь, учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС,  інвалідів ВВВ, місцеві релігійні організації, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями), органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, суди, заклади, установи та організації, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів; Каїрське БГПОСН «Промінь»; Горностаївське міжрайонне управління водного господарства, дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади, заклади культури, охорони здоров'я, фізичної культури та спорту,  КУ «Територіальний центр», Каїрський психоневрологічний будинок - інтернат, ветустанови, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

4.  Затвердити  ставку  транспортного  податку  з фізичних та юридичних осіб, в тому числі на нерезидентів, які мають зареєстровані в Україні  згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 750 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку, за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, виходячи з марки, моделі, року випуску, типу двигуна, об’єму циліндрів двигуна, типу коробки переключення передач, пробігу легкового автомобіля, та розміщується на його офіційному веб-сайті.

4.1. Порядок сплати податку

 Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

4.2. Строки сплати податку

Транспортний податок сплачується:

фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації".

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

4.3. Положення про порядок справляння транспортного податку на території сільської ради  (додається).

5.  Затвердити фіксовані ставки єдиного податку для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

1) для першої групи платників єдиного податку – 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;

2) для другої групи платників єдиного податку – 15 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

         3) Розмір ставок податку четвертої групи платників єдиного податку:

для ріллі, сіножатей і пасовищ (крім ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, а також ріллі, сіножатей і пасовищ, що перебувають у власності сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті, або надані їм у користування, у тому числі на умовах оренди) - 0,81

для багаторічних насаджень (крім багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях) - 0,49

для земель водного фонду - 2,43

для ріллі, сіножатей і пасовищ, що перебувають у власності сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті, або надані їм у користування, у тому числі на умовах оренди, - 5.4

Базою оподаткування податком для платників єдиного податку четвертої групи для сільськогосподарських товаровиробників є нормативна грошова оцінка одного гектара сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень), з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного за станом на 1 січня базового податкового (звітного) року.

Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої, другої та четвертої груп є календарний рік.

Об’єктом оподаткування для платників єдиного податку четвертої групи є площа сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) та/або земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ), що перебуває у власності сільськогосподарського товаровиробника або надана йому у користування, у тому числі на умовах оренди.

Права власності /користування/ земельними ділянками повинні бути оформлені та зареєстровані відповідно до законодавства.

6. Оприлюднити дане рішення шляхом опублікування в місцевій газеті «Вісник села Каїри» та сайті Каїрської сільської ради.

      7. Дане рішення  набирає чинності з 1 січня 2017 року.

      8.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію

з питань планування бюджету, фінансів, регіональної економіки та інвестиційної діяльності.

Сільський голова                                                        А.І.Тарасенко

Додаток 1
до рішення ____    сесії
сільської ради VI1 скликання
__.__.2016 №
Цільове призначення земельної ділянки

Ставки земельного податку

з 01.01.2017 року

Землі несільськогосподарського призначення

0,5%

0,5 %

0,5 %

0,3 %

- торговельні кіоски

- банківські  та кредитно-фінансові установи

- магазини, кафе, закусочні, ресторани, кафетерії, бари

- перукарні

- базові станції мобільного зв’язку 0,5%

- АЗС

- Газозаправні станції

-Автостанція

- СТО,  автомайстерні, автогаражі

0,5%

0,4 %

0,4%

0,3%

- Майстерні для побутового обслуговування населення

- Пекарні, млини

- Аптеки

0,2 %

0,2 %

0,3 %

- виробництво та розподіл електроенергії

- адміністративні будівлі, офіси  та виробничі будівлі зв’язку

 0,5 %

0,4 %

Комерційні склади для зберігання продукції сільського

сподарського виробництва, техніки, хімічні склади несіль

ськогосподарських підприємств

0,4%
- Літні майданчики                   0,2%
-Благоустрій, озеленення прилеглої території до об’єктів, під проїздами, та площадками (крім земель сільськогосподарського призначення)

0,2%

Землі  сільськогосподарського призначення

Промислові, транспортні, сільськогосподарські підприємства   та виробничі кооперативи площею земельної ділянки:

- до 500 кв. м.

- 501 до 5000 кв. м.

0,3%

0,2%

Нежитлові будівлі, гаражі, господарські приміщення та споруди на землях сільськогосподарського призначення 0,2%
- Гаражі 0,2%
- Інші об’єкти(склади для зберігання сільгосппродукції) 0,2%
- На період реконструкції та будівництва об’єктів 0,3%
- житловий фонд, індивідуальні гаражі, господарські та інші будівлі і споруди 0,2%
Багарні  та зрошувальні землі 0,2%
Пасовища, що знаходяться в користуванні спілок громадян – власників худоби 0,2%

Секретар ради                                                Г.О.Заболонкова

Додаток 1
до рішення ____    сесії
сільської ради VI1 скликання
__.__.2016 №
Цільове призначення земельної ділянки

Ставки земельного податку

з 01.01.2017 року

Землі несільськогосподарського призначення

12%

12%

12%

12%

- торговельні кіоски

- банківські  та кредитно-фінансові установи

- магазини, кафе, закусочні, ресторани, кафетерії, бари

- перукарні

- базові станції мобільного зв’язку 12%

- АЗС

- Газозаправні станції

-Автостанція

- СТО,  автомайстерні, автогаражі

12%

12%

8%

4%

- Майстерні для побутового обслуговування населення

- Пекарні, млини

- Аптеки

6%

6%

5%

- виробництво та розподіл електроенергії

- адміністративні будівлі, офіси  та виробничі будівлі зв’язку

 3 %

5%

Комерційні склади для зберігання продукції сільського

сподарського виробництва, техніки, хімічні склади несіль

ськогосподарських підприємств

6%
- Літні майданчики

(з 01.05 по 30.10) 12%

(з 01.11 по 30.04)  3%

-Благоустрій, озеленення прилеглої території до об’єктів, під проїздами, та площадками (крім земель сільськогосподарського призначення)

3%

(згідно експлікації земель)

Землі  сільськогосподарського призначення

Промислові, транспортні, сільськогосподарські підприємства   та виробничі кооперативи площею земельної ділянки:

- до 500 кв. м.

- 501 до 5000 кв. м.

5%

3%

Нежитлові будівлі, гаражі, господарські приміщення та споруди на землях сільськогосподарського призначення 3%
- Гаражі 3%
- Інші об’єкти(склади для зберігання сільгосппродукції) 3%
- На період реконструкції та будівництва об’єктів 3%
- житловий фонд, індивідуальні гаражі, господарські та інші будівлі і споруди 3%
Багарні  та зрошувальні землі 3%
Пасовища, що знаходяться в користуванні спілок громадян – власників худоби На рівні земельного податку

Секретар ради                                                           Г.О.Заболонкова

Додаток 1
до рішення ____    сесії
сільської ради VI1 скликання
__.__.2016 №

Положення

про порядок справляння транспортного податку

на території Каїрської сільської  ради

             Дане Положення про порядок справляння транспортного податку на території Каїрської сільської ради  (далі — Положення) розроблено відповідно до статтей 7, 10, 12, 265, 267 Податкового кодексу України (із змінами та доповненнями), пункту 24 частини 1 статті 26 та частини 1 статті 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

1. Платники податку

1.1. Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до підпункту 2.1 пункту 2 цього Положення є об’єктами оподаткування.

2. Об'єкт оподаткування

2.1. Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 750 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку, за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, виходячи з марки, моделі, року випуску, типу двигуна, об’єму циліндрів двигуна, типу коробки переключення передач, пробігу легкового автомобіля, та розміщується на його офіційному веб-сайті.

3. База оподаткування

3.1. Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 2.1 пункту 2 цього Положення.

4. Ставка податку

4.1. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 2.1 пункту 2 цього Положення.

5. Податковий період

5.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

6. Порядок обчислення та сплати податку

6.1. Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку.

         6.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (роком).

 Щодо об'єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцем реєстрації об'єктів оподаткування, що перебувають у власності таких нерезидентів.

6.3. Органи внутрішніх справ, зобов'язані до 1 квітня 2017 року подати контролюючим органам за місцем реєстрації об'єкта оподаткування відомості, необхідні для розрахунку податку.

З 1 квітня 2017 року органи внутрішніх справ, зобов'язані щомісячно, у 10 - денний строк після закінчення календарного місяця подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем реєстрації об'єкта оподаткування станом на перше число відповідного місяця.

Форма подачі інформації встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики.

6.4. Платники податку-юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового Кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо об'єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація юридичною особою – платником подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об'єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт.

6.5. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а новим власником – починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей об’єкт.

Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

6.6. За об’єкти оподаткування, придбані протягом року, податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.

6.7. У разі спливу п’ятирічного віку легкового автомобіля протягом звітного року податок сплачується за період з 1 січня цього року до початку місяця, наступного за місяцем, в якому вік такого автомобіля досяг (досягне) п’яти років.

 7. Порядок сплати податку

7.1. Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

         8. Строки сплати податку

8.1. Транспортний податок сплачується:

а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

Секретар ради                                                            Г.О.Заболонкова

 

 

 

 

Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення Каїрської сільської ради

«Про місцеві податки на 2017 рік»

підготовлено згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої Постановою КМУ № 308 від 11.03.2004року.

1.      Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом

державного регулювання.

Місцеві податки та збори – один із значних джерел наповнення доходної частини сільського бюджету, яка направляється насамперед на фінансування бюджетної сфери.

Ставки  місцевих податків та зборів  відповідно до статті 12 Податкового кодексу України встановлюють сільські, селищні, міські ради в межах своїх повноважень шляхом прийняття відповідних рішень.

Важливість проблеми полягає в тому, що від рівня ставок місцевих податків та зборів залежить розвиток підприємництва в селі Каїри і показник наповнення сільського бюджету.

Місцеві податки та збори враховують доходи, отримані суб’єктами господарської діяльності.

2.      Визначення цілей державного регулювання.

Метою прийняття проекту рішення «Про місцеві податки і збори на 2017 рік» є:

1.      Запровадження місцевих податків і зборів відповідно до Кодексу та затвердження Положення про них;

2.      Встановлення рівних умов розвитку підприємництва на території сільської ради на конкурентних засадах відповідно до діючого законодавства;

3.      Забезпечення прозорості та підтримки розвитку підприємництва місцевою владою;

4.      Збільшення надходжень по місцевих податках і зборах до сільського бюджету.

3.      Визначення та оцінка альтернативних способів досягення зазначених цілей.

За умови невстановлення місцевих податків та зборів рішення сільської ради, відповідно до пункту 10.3 ст. 10 Кодексу місцеві податки і збори на території сільської ради стягуватимуться з платників у порядку, встановленому Кодексом за мінімальними ставками та без застосування відповідних коефіцієнтів, що призведе до втрат сільського бюджету. Це суперечить пункту 5 розділу ХІХ Кодексу, регуляторним принципам, принципам конкуренції.

Обраний спосіб досягнення встановлених цілей є раціональним оскільки:

-          Відповідає п. 10.3 ст. 10 Кодексу, Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

-          Забезпечує досягення цілей державного регулювання;

-          Забезпечує реалізацію потребам у вирішенні проблем;

-          Встановлює порядок нарахування і сплати та розміри ставок місцевих податків і зборів, що надходять до місцевого бюджету.

4.      Механізм розв’язання проблеми

Механізм розв’язання проблеми приведений у проекті рішення «Про встановлення місцевих податків та зборів на 2017 рік».

Проектом:

- детально регламентовані розміри всіх місцевих податків та зборів для всіх платників вищезазначених податків з урахуванням результатів проведеного Каїрською сільською радою аналізу рівня сплати місцевих податків та зборів. В результаті запропоновано дещо збільшити ставки місцевих податків та зборів в порівнянні з 2014 – 2016 роками.

5.      Обгрунтування можливості досягення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту.

Прийняття цього регуляторного акту забезпечить належне справляння місцевих податків і зборів в Каїрській сільській раді та надходження зазначених платежів до бюджету в прогнозованих обсягах.

Для адміністрування процесу немає необхідності створювати нові робочі місця. Для впровадження вимог цього регуляторного акта не потрібно додаткових витрат з бюджету.

6.      Очікувані результати від прийняття регуляторного акта.

У разі запровадження запропонованого проекту рішення сільської ради «Про місцеві податки на 2017 рік» очікується наступний результат:

1.      Відповідність місцевих податків і зборів діючому законодавству, зокрема пункту  10.3 ст. 10 Кодексу та Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

2.      Створення рівних умов для суб’єктів господарювання зі сплати місцевих податків;

3.      Надходження до сільського бюджету місцевих податків з метою їх подальшого спрямування на соціально – економічний розвиток села та ремонт об’єктів соціальної сфери.

7.      Строк дії.

Строк дії рішення обмежений та встановлюється на 2017 рік.

8.      Показники ефективності регуляторного акта.

1.      Надходження до сільського бюджету внаслідок прийняття запропонованого проекту рішення сільської ради.

2.      Кількість платників місцевих податків, на яких поширюватиметься дія запропонованого регуляторного акту.

3.      Рівень інформованості суб’єктів господарювання з основних положень регуляторного акту.

9.      Відстеження результативності регуляторного акта.

Відповідно до ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» для відстеження буде застосовано аналіз даних бюджетої звітності.

Терміни відстеження результативності дії запропонованого проекту рішення сільської ради встановлені:

базове – до дня набрання чинності регуляторного акту;

повторно – через  рік після набрання    чинності регуляторного акту;

періодично – кожні три роки з моменту закінчення заходів  з повторного  відстеження результативності цього акту.

Сільський голова                            А.І.Тарасенко

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Останні новини

Релігійні організації включаються до Єдиного державного Реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР) з організаційно-правовою формою «825 - релігійна організація». Для релігійних організацій ознака неприбутковості: в старому Реєстрі -«(0013) - релігійні організації, зареєстровані у порядку, передбаченому законом»; в новому Реєстрі -«(0035) релігійні організації». Для перенесення релігійної...
Платники податку - резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, зобов’язані подати до контролюючого органу податкову декларацію не пізніше 60 календарних днів, що передують виїзду (п.179.3 ст.179 Податкового кодексу України, далі – ПКУ). Податкова декларація подається за звітний період в установлені ПКУ строки контролюючому органу,...
Фізична особа — платник податків може сформувати Запит щодо отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків у електронному вигляді виключно для отримання інформації про себе. Для формування вищезазначеного запиту доопрацьовано «Спеціалізоване клієнтське програмне забезпечення для формування та подання...
Податковим агентом платника податку - орендодавця щодо його доходу від надання в оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення, земельної частки (паю) є орендар. Доходи від надання в оренду нерухомого майна оподатковуються податковим агентом під час їх виплати за їх рахунок. Податковий агент, який нараховує оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов'язаний утримувати...

Створено форум...

12.12.2017 | Актуально
55555 Перегляди : 402
З метою спрощення збору інформації про настрої та думки людей з різних питань та їх конструктивне обговорення - на сайті Каїрської громади створено ФОРУМ, який є незалежним ресурсом. Він не є проектом якоїсь політсили або якогось чиновника. Ми сподіваюмось, що наше...
Шановні односельці! Хочу поділитися з Вами своїми думками, пересторогами та щодо процесів,у яких ми всі будемо задіяні як під час виборчого процесу, виборів голови та депутатів ,так і після них. Хочу подякувати усім, хто вірить в мене. Ви даєте мені можливості працювати. Ми з вами...
Газета територіальної громади Єднання зусиль громади для процвітання громади! Газета заснована 18 травня 2010 року _ № 42 (16 8 ) 30 вересня 2017 року Шановні освітяни! З Днем Учителя! Нехай яскрава Зірка Вашої геніальної особистості продовжує зігрівати...
Скоро в с.Каїри ЗАМОВЛЯЙТЕ ВЖЕ ЗАРАЗ (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); надання оптимальних рішень для Приватних та Бізнес-клієнтів в будь-якій точці покриття; забезпечення їх виключно безлімітним доступом до мережі з гарантованими показниками швидкості. Для приватних осіб: Назва тарифу Швидкість Абонентська плата (за місяць*) Summer 100 /100...
КАЇРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ГОРНОСТАЇВСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ Виконавчий комітет Р І Ш Е Н Н Я від 23.08.17...
КАЇРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ГОРНОСТАЇВСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ Виконавчий комітет Р І Ш Е Н Н Я від 23.08.17...