Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

Україна

К А Ї Р С Ь К А   С І Л Ь С Ь К А   Р А Д А
Горностаївського району

Херсонської області

Дев’ята  сесія  сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я 

від 14.07.16                                        № 58

с. Каїри

Про виконання  бюджету

сільської ради  за 11 квартал 2016 року

Розглянувши поданий виконкомом сільської ради  звіт про виконання бюджету сільської ради за 11 квартал  2016 року, виконком сільської ради відмічає, що  прибуткова частина бюджету виконана на 119,17% (уточнений план за звітний період 911250 грн.,  фактичне надходження  – 1085943,47 грн., відхилення становить + 174693,47 в тому числі надійшло субвенції 743100 в сумі   грн. при плані 1008477 грн.) відхилення становить - 265377,00 грн.

         Прибуткова частина сільського бюджету виконана  по податкових надходженнях на 186 % (план  грн.,  8500,00 фактичне надходження  – 15798,02 грн.,) відхилення становить - +7298,02 грн.

         Видатків по сільському бюджету профінансовано на суму 843788,87 грн.. при уточненому плані    2840278,00 грн.

Заробітна плата по всіх установах профінансована повністю.

         Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

В И Р І Ш И Л А :

         1. Затвердити звіт  про виконання загального фонду сільського бюджету за 11 квартал 2016 року по доходах в сумі  – 1085943,47 грн. та по видатках 1497168,30 грн.

         2. Спільно з Горностаївським відділенням Каховської МДПІ забезпечити повноту надходження до бюджету сільської ради  земельного податку та орендної плати.

         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету, фінансів, регіональної економіки та інвестиційної діяльності.

Сільський голова                                              А.І.Тарасенко

Інформація

про виконання бюджету Каїрською сільською радою

за ІІ квартал  2016 року

 

Загальний фонд

Доходи місцевого бюджету  Каїрської сільської ради за ІІ квартал  2016 року виконано на 119,17% (уточнений план за звітний період 911250 грн.,  фактичне надходження  – 1085943,47 грн., відхилення становить + 174693,47 в тому числі надійшло субвенції 743100 в сумі   грн. при плані 1008477 грн.) відхилення становить - 265377,00 грн.

         Прибуткова частина сільського бюджету виконана  по податкових надходженнях на 186 % (план  грн.,  8500,00 фактичне надходження  – 15798,02 грн.,) відхилення становить - +7298,02 грн.

         В тому числі:

11020200 - податок на прибуток з підприємств 381,25% (при плані 1600 грн.  надійшло  6100,00 грн.) відхилення становить +4500,00 грн.

14000000 Внутрішні податки на товари:    

14040000 – акцизний податок з реалізації 96,58%(уточнений плані 9360,00грн.  надійшло 9039,55 грн.) відхилення становить – 652,45 грн.

    Місцеві податки 117,39% (при плані 900290 грн.  надійшло 1067323,35 грн.) відхилення становить + 167033,35 грн.:

В тому числі:

18010000 – податок на майно 182,70% (при плані 191570грн.  надійшло 349991,53грн.) відхилення становить + 158421,53 грн.

18010400 – податок на нерухоме майно 79,47% (при плані 78250грн.  надійшло 62187,56 грн.) відхилення становить  -16062,44 грн

18010500 -  земельний податок з юридичних осіб  виконано на  120,14% (при плані 17820грн.  надійшло 21409,47 грн.) відхилення становить + 3589,47 грн.

18010600 - орендна плата з юридичних осіб  виконана на  264,79%  (при плані 55500 грн.  надійшло 146957 грн.) відхилення становить +91457,00 грн.

18010700 - земельний податок з фізичних осіб виконана на  903,62%  (при плані 2000,00 грн.  надійшло  18072,33 грн.) відхилення становить +16072,33 грн.

18010900 - орендна плата з фізичних осіб  виконана на  903,62%   (при плані 13000,00 грн.  надійшло 57615,19 грн.) відхилення становить + 44615,19 грн.

18011100 транспортний податок з юридичних осіб  виконана на  175%  (при плані 25000грн.  надійшло 43749,98 грн.) відхилення становить +18749,98 грн.

18040100 - збір за провадження  підприємницької торгівельної діяльності (торговий патент з фізичних осіб) виконано на  0% (план 0,00грн.. надійшло 0,00

18000000 єдиний податок:

18050400 єдиний податок з фізичних осіб виконано на  93,06% (план 62400 грн.. надійшло 58070,20 грн.) відхилення становить - 4329,80 грн.

18050500 єдиний податок з сільськогосподарських виробників виконано на  100,14% (план 646320 грн.. надійшло 647216,62 грн.) відхилення становить - + 896,62 грн.

    2000000 Неподаткові надходження

22090100 державне мито – 0,00% (уточнений план 0 грн.,  фактичне надходження  – 68,68 грн.,) відхилення становить – 68,68 грн.

22012500 плата за надання інших адміністративних послуг – 280,49 грн.

22012600 адміністративний збір за державну реєстрацію – 770,00 грн.

31010200 кошти від реалізації безхазяйного майна – 800,00 грн.

Спеціальний фонд

Доходи місцевого бюджету по спеціальному фонду  Каїрської сільської ради за ІІ квартал  2016 року виконано на 190,77% (уточнений план 31900,00 грн.,  фактичне надходження  – 60855,23 грн.,  відхилення становить + 28955,23 грн.

1900000 Інші податки та збори:

19010000 екологічний податок  виконано на  0,00% (план 0,00 грн.. надійшло 1497,61 грн.) відхилення становить +1497,61 грн.

19010100 надходження від викидів забруднення  виконано на  0% (план 0,00 грн.. надійшло 718,50 грн.) відхилення становить + 718,50 грн.

19010300 надходження від розміщення  відходів виконано на  0% (план 0,00 грн.. надійшло 779,11 грн.) відхилення становить - +779,11 грн.

24000000 Інші неподаткові надходження виконано 0,00% (план 0,00 грн.. надійшло 4500,00 грн.) відхилення становить - +4500,00 грн.

24170000 Надходження від пайової участі 0,00% (план 0,00 грн.. надійшло 4500,00 грн.) відхилення становить - +4500,00 грн.

25010100 батьківська плата - виконано 139,39% (план 29400,00 грн.. надійшло 40099,11 грн.) відхилення становить - +10699,11 грн.

25010300 плата за оренду майна виконано 105,61% (план 2500,00 грн.. надійшло 2640,30грн.) відхилення становить - +140,30 грн.

25020200 громадські роботи виконано 0% (план 5818,21,00 грн.. надійшло 5818,21грн.) відхилення становить - 0 грн.

31030000 кошти від відчуження майна на 0% (план 0,00 грн.. надійшло 6300 грн.) відхилення становить - +6300 грн.

33010000 кошти від продажу землі виконано на  0% (план 0,00 грн.. надійшло 6300 грн.) відхилення становить - +6300 грн.

                                                              

ВИДАТКИ:

  ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

        Затверджено кошторисом на  2016 рік 2796278,00 грн.

Надійшло за звітний період 2016 ріку  по загальному фонду -  1450986,45 грн.

Касові видатки за звітний період  2016 року складають –  1447268,45 грн.

Фактичні видатки за  звітний період  2016 року складають – 1497168,30 грн.

Перевищення фактичних видатків над  касовими видатками  становлять:

КЕКВ 2275 – 49549 грн. за рахунок використання вугілля, яке рахувалось на залишку станом на 01.01.2016 року.

КЕКВ 2230 – 2177,49 грн.  рахунок використання продуктів харчування, які рахувались на залишку станом на 01.01.2016 року;

Перевищення касових видатків над фактичними:

КЕКВ 2210 – 1826,64 грн.  за рахунок погашення дебіторської заборгованості;

Залишок коштів на 1.07.2016року – 3718,00 грн.

                                                           СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

       Кошти, отримані як плата за послуги

Залишок на початок 2016 року становить  12458,88 грн.

Затверджено кошторисом на 2016 рік – 63800,00 грн.

Надійшло  коштів за звітний період  2016 року -  42739,41 грн..

Касові видатки за звітний період  2016 року становлять – 12660,20 грн.

Спрямовано на погашення заборгованості загального фонду – 0,00 грн.                                                         

Грошові операції  - 12660,20 грн..

Натуральна форма – 0 грн.00 коп.

Фактичні видатки за звітний період  2016 становлять – 14085,24 грн.,

Перевищення фактичних видатків над  касовими:

КЕКВ 2230 – 25,24 грн. за рахунок використання продуктів харчування, які рахувались на залишку станом на 01.01.2016 року;

КЕКВ 2275– 1400,00 грн. за рахунок списання дров, які рахувались на залишку станом на 01.01.2016 року;

Залишок на 01.07.2016 року становить – 42538,09 грн.

 

               Кошти, отримані з інших джерел власних надходжень

Залишок на початок 2016 року становить  - 429,86 грн.

Затверджено кошторисом на 2016 рік – 7545,29 грн.

Надійшло  коштів за  звітний період  2016 року -  5818,21 грн.

Касові видатки за звітний період  2016 року становлять – 6513,30грн.,

Грошові операції  - 6513,30 грн.

Натуральна форма – 0,00 грн.

Фактичні видатки за звітний період  2016 року  складають –6216,30 грн.

Залишок на 01.07. 2016 року становить  31,77 грн.

                Інші кошти спеціального фонду  

Залишок на початок 2016 року –   0,00 грн.

Затверджено кошторисом на 2016 рік – 1391561,00 грн.

Надійшло коштів за звітний період  2016 року – 683286,77 грн.

Касові видатки за звітний період  2016 року становлять – 683286,77 грн.

Фактичні видатки за звітний період  2016 року  складають – 683286,77 грн.

Залишок на 01.07. 2016 року  – 0,00 грн.

    Невідповідності сум річного розпису асигнувань загального  і спеціального    фондів  місцевого бюджету сумам кошторисних призначень не було. Розбіжностей між даними форм звітності та  між показниками звітності на кінець 2015року та на початок 2016 року  не було.          

           

                               Стан дебіторської та кредиторської заборгованостей

Дебіторська заборгованість

Загальний фонд

 Станом  на 01.01.2016 року дебіторська заборгованість по загальному фонду становила – 1826,64 грн.

Станом на 01.07.2016  року заборгованість становить 0,00 грн.

Простроченої  дебіторської заборгованості станом на 01.07.2016 року не має.

                                          Кредиторська заборгованість

                                                   загальний фонд

Станом на 01.01.2016  року  кредиторська заборгованість по загальному фонду 0,00 грн.

Станом на 01.07.2016  року кредиторська заборгованість 0,00 грн.

Прострочена кредиторська  заборгованості складає – 0,00 грн. Прострочена кредиторської заборгованості по заробітній платі відсутня.

По видатках  за енергоносії та   інші комунальні послуги  прострочена кредиторська заборгованість відсутня. Термін оплати якої не настав  становить – 0,00 грн.

Дебіторська заборгованість

Спеціальний фонд

 Станом на 01.01.2016 року  дебіторської заборгованості не було.

 Станом на 01.07.2016 року дебіторська заборгованість становить 0,00грн.

Кредиторська заборгованість

                                              Спеціальний фонд

Станом на 01.01.2016 року  кредиторська заборгованість складала 0,00 грн.

Станом на 01.07.2016 р.  року кредиторська заборгованість в порівняні з початком року не змінилась і становить 0,00 грн.

Прострочена кредиторська заборгованість становить 0,00 грн.

Прострочена кредиторської заборгованості по заробітній платі відсутня.

 По видатках  за енергоносії та  інші комунальні послуги  прострочена     кредиторська заборгованість відсутня.  

                                    Дані   про фінансові зобов’язання

Загальний фонд

Станом на 01.07.2016 року  фінансових зобов’язань зареєстровано в сумі 0,00 грн.

Розбіжностей між кредиторською заборгованістю та фінансовими зобов’язаннями не має.

Дані про фінансові зобов’язання

Спеціальний фонд

Станом на 01.07.2016 року  зареєстровані  фінансові зобов’язання становлять   0,00 грн..

             Розбіжність між зареєстрованими фінансовими зобов’язаннями і кредиторською заборгованістю становить 0,00 грн.

             За перше півріччя 2016 року нараховано амортизацію на основні засоби в сумі 44708,00 грн.    

                                              Фінансовий результат :

              Станом на 01.07.2016 року фінансовий результат по загальному фонду в порівняні з початком року не змінився і становить 62377,17 грн.

               Станом на 01.07.2016 року фінансовий результат по спеціальному фонду в порівняні з початком року не змінився і становить 14182,17 грн.

             Анульованих та відновлених протоколів взаємозаліків, відмінених та відновлених векселів минулих  періодів, реструктурізованої заборгованості немає.

Грандів, дарунків та інвестицій протягом звітного періоду не було.

     Сплати до бюджету штрафів, накладених на бюджетну установу

Контрольними органами не було.         

 

                                           

 Керівник                               __________               А.І. Тарасенко

Головний бухгалтер            _____________          О.В. Горстка   

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Останні новини

Релігійні організації включаються до Єдиного державного Реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР) з організаційно-правовою формою «825 - релігійна організація». Для релігійних організацій ознака неприбутковості: в старому Реєстрі -«(0013) - релігійні організації, зареєстровані у порядку, передбаченому законом»; в новому Реєстрі -«(0035) релігійні організації». Для перенесення релігійної...
Платники податку - резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, зобов’язані подати до контролюючого органу податкову декларацію не пізніше 60 календарних днів, що передують виїзду (п.179.3 ст.179 Податкового кодексу України, далі – ПКУ). Податкова декларація подається за звітний період в установлені ПКУ строки контролюючому органу,...
Фізична особа — платник податків може сформувати Запит щодо отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків у електронному вигляді виключно для отримання інформації про себе. Для формування вищезазначеного запиту доопрацьовано «Спеціалізоване клієнтське програмне забезпечення для формування та подання...
Податковим агентом платника податку - орендодавця щодо його доходу від надання в оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення, земельної частки (паю) є орендар. Доходи від надання в оренду нерухомого майна оподатковуються податковим агентом під час їх виплати за їх рахунок. Податковий агент, який нараховує оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов'язаний утримувати...

Створено форум...

12.12.2017 | Актуально
55555 Перегляди : 402
З метою спрощення збору інформації про настрої та думки людей з різних питань та їх конструктивне обговорення - на сайті Каїрської громади створено ФОРУМ, який є незалежним ресурсом. Він не є проектом якоїсь політсили або якогось чиновника. Ми сподіваюмось, що наше...
Шановні односельці! Хочу поділитися з Вами своїми думками, пересторогами та щодо процесів,у яких ми всі будемо задіяні як під час виборчого процесу, виборів голови та депутатів ,так і після них. Хочу подякувати усім, хто вірить в мене. Ви даєте мені можливості працювати. Ми з вами...
Газета територіальної громади Єднання зусиль громади для процвітання громади! Газета заснована 18 травня 2010 року _ № 42 (16 8 ) 30 вересня 2017 року Шановні освітяни! З Днем Учителя! Нехай яскрава Зірка Вашої геніальної особистості продовжує зігрівати...
Скоро в с.Каїри ЗАМОВЛЯЙТЕ ВЖЕ ЗАРАЗ (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); надання оптимальних рішень для Приватних та Бізнес-клієнтів в будь-якій точці покриття; забезпечення їх виключно безлімітним доступом до мережі з гарантованими показниками швидкості. Для приватних осіб: Назва тарифу Швидкість Абонентська плата (за місяць*) Summer 100 /100...
КАЇРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ГОРНОСТАЇВСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ Виконавчий комітет Р І Ш Е Н Н Я від 23.08.17...
КАЇРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ГОРНОСТАЇВСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ Виконавчий комітет Р І Ш Е Н Н Я від 23.08.17...