Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

На протязі 2015 року в Каїрській сільській раді зареєстровано 48 шлюбів.

Державна реєстрація шлюбу  проводиться відповідно до сімейного  законодавства України.   Коротко інформуємо про основне, що необхідно знати для укладення шлюбу:

        Шлюб - це інститут, який регулює відносини між чоловіком та жінкою. Саме шлюб в людському суспільстві вважається єдино прийнятною, соціально схваленою та закріпленою законом формою.

        Сімейний кодекс України (далі – Кодекс), що набув чинності 1 січня 2004 року, визначає засади шлюбу, особисті немайнові та майнові права і обов’язки подружжя, підстави виникнення, зміст особистих немайнових і майнових прав та обов’язків батьків і дітей, усиновлювачів та усиновлених, інших членів сім’ї та родичів.

        В Кодексі вперше дається законодавче поняття шлюбу. Відповідно до статті 21 «шлюбом є сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований у органі державної реєстрації актів цивільного стану». 

        Конститутивною (правостворюючою) ознакою шлюбу визнається реєстрація шлюбу у органі державної реєстрації актів цивільного стану. Саме з цього моменту виникають права й обов'язки чоловіка і жінки як подружжя. Державна реєстрація шлюбу встановлена для забезпечення стабільності відносин між жінкою та чоловіком, охорони прав та інтересів подружжя, їхніх дітей, а також в інтересах держави та суспільства. Так званий «цивільний шлюб» - це побутова категорія, яка віддзеркалює наявність лише однієї ознаки шлюбу – сімейного союзу жінки та чоловіка. Відсутність державної реєстрації не робить цей союз актом цивільного стану, тобто шлюбом у правовому розумінні цього слова. Жінка та чоловік у цьому союзі мають статус сім’ї, але не мають статусу подружжя. Релігійний обряд шлюбу не є підставою для виникнення у жінки та чоловіка прав та обов'язків подружжя, крім випадків, коли релігійний обряд шлюбу відбувся до створення або відновлення органів державної реєстрації актів цивільного стану. 

Шлюбний вік

      Шлюбний вік для чоловіків та  жінок встановлюється у  вісімнадцять років (стаття 22 Кодексу). Особи, які бажають зареєструвати шлюб, мають досягти шлюбного віку на день державної реєстрації шлюбу.

       За заявою особи, яка досягла шістнадцяти років, за рішенням суду їй може бути надано право на шлюб, якщо буде встановлено, що це відповідає її інтересам.

Подання заяви про державну реєстрацію шлюбу

       Для державної реєстрації шлюбу жінка та чоловік подають заяву за встановленою формою до будь-якого виконавчого органу сільської, селищної і міської (крім міст обласного значення) ради за їх вибором.

       Заява про державну реєстрацію шлюбу подається жінкою та чоловіком особисто.

       Якщо жінка і (або) чоловік не можуть через поважні причини особисто подати заяву про державну реєстрацію шлюбу до виконавчого органу сільської, селищної і міської (крім міст обласного значення) ради, то таку заяву, справжність підписів на якій має бути нотаріально засвідченою, можуть подати їх представники. Повноваження представника мають ґрунтуватися на  нотаріально посвідченій довіреності.

       При поданні заяви про державну реєстрацію шлюбу жінка та чоловік пред'являють на посвідчення своєї особи паспорт або паспортний документ. Заяви про державну реєстрацію шлюбу від громадян України, які постійно проживають за кордоном, приймаються за паспортом громадянина України для виїзду за кордон.

       Заяви про державну реєстрацію шлюбу від громадян України, які тимчасово перебувають за кордоном, приймаються при пред'явленні паспорта громадянина України.

       Особи, які раніше перебували в шлюбі, можуть зареєструвати повторний шлюб за умови пред'явлення документів, що підтверджують припинення попереднього шлюбу або визнання шлюбу недійсним (свідоцтво про розірвання шлюбу, рішення суду про розірвання шлюбу, про визнання шлюбу недійсним, яке набрало законної сили, свідоцтво про смерть одного з подружжя, висновок відділу державної реєстрації актів цивільного стану про анулювання актового запису про шлюб, який є недійсним тощо).

Терміни державної реєстрації шлюбу

       Державна реєстрація шлюбу проводиться посадовою особою виконавчого органу сільської, селищної і міської (крім міст обласного значення) ради  після закінчення одного місяця з дня подання нареченими заяви про державну реєстрацію шлюбу.

       За наявності поважної причини і з дозволу керівника органу державної реєстрації актів цивільного стану державна реєстрація шлюбу проводиться до закінчення зазначеного строку на підставі спільної заяви наречених та документів, які підтверджують наявність поважної причини.

       У разі вагітності нареченої, народження нею дитини та якщо є безпосередня загроза для життя нареченої або нареченого, за наявності документів, що підтверджують викладені факти, державна реєстрація шлюбу проводиться в день подання відповідної заяви або у будь-який інший день за бажанням наречених протягом одного місяця.

       Якщо наречені не можуть з’явитися з поважної причини для проведення державної реєстрації шлюбу у встановлений день, строк такої реєстрації переноситься за їх письмовою заявою на інший день, про що робиться відповідна відмітка на заяві про державну реєстрацію шлюбу та в журналі обліку заяв про шлюб.

      У такому разі строк перенесення державної реєстрації шлюбу не може перевищувати одного року від дня подання відповідної заяви.

      Якщо наречені не з’явилися для проведення державної реєстрації шлюбу і не повідомили про причину неявки протягом трьох місяців з дня подання відповідної заяви, заява втрачає чинність.

Місце державної реєстрації шлюбу

      Державна реєстрація шлюбу проводиться у приміщенні виконавчого органу сільської, селищної і міської (крім міст обласного значення) ради.

      За заявою наречених державна реєстрація шлюбу може проводитися за місцем їх проживання, за місцем надання стаціонарної медичної допомоги або в іншому місці, якщо вони не можуть з поважної причини прибути до органу державної реєстрації актів цивільного стану.

       У цих випадках наявність поважної причини необхідно підтвердити документально.

       Про державну реєстрацію шлюбу в лікарні, удома або в іншому відповідному місці, а також про документ, що підтверджує наявність поважної причини, зазначається в графі "Для відміток" актового запису про шлюб.

       За заявою наречених державна реєстрація шлюбу проводиться в урочистій обстановці. Про таке бажання наречені зазначають у заяві про державну реєстрацію шлюбу.

Право на вибір прізвища при державній реєстрації шлюб

        Наречені мають право обрати прізвище одного з них як спільне прізвище подружжя, або надалі іменуватись дошлюбними прізвищами, або приєднати до свого прізвища прізвище нареченого (нареченої).

       Якщо наречені бажають мати подвійне прізвище, то за їх спільною заявою визначається, з якого прізвища буде починатися обране ними прізвище, про що робиться відповідна відмітка у графі "Для відміток" актового запису про шлюб.

       Складання більше двох прізвищ не допускається, якщо інше не випливає із звичаю національної меншини, до якої належить наречена і (або) наречений.

      Якщо на момент державної реєстрації шлюбу прізвище нареченої (нареченого) вже є подвійним, вона (він) має право замінити одну із частин свого прізвища на прізвище другого, про що вказується у заяві про державну реєстрацію шлюбу та проставляється відповідна відмітка у графі "Для відміток" актового запису про шлюб.

Державна реєстрація шлюбу проводиться у присутності нареченої та нареченого. Державна реєстрація шлюбу через представника не допускається.

Додати коментар


Захисний код
Оновити