Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

КАЇРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ГОРНОСТАЇВСЬКОГО  РАЙОНУ

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я

від  19.07.17                                        № 29

с. Каїри

Про виконання  бюджету

сільської ради за  11 квартал 2017 року

Розглянувши звіт про виконання бюджету сільської ради за 11 квартал  2017 року, виконком сільської ради відмічає, що  прибуткова частина бюджету за  11 квартал 2017 року виконана на 102,29% (уточнений план за звітний період по власним надходженням 1596380 грн.,  фактичне надходження  – 1632984 грн., відхилення становить + 36604,00 надійшло субвенції  в сумі   1285808 при плані 2067212 грн.)

Видатків по сільському бюджету профінансовано на суму 1987572,71  грн. при уточненому плані    3921855,00 грн.

         Заробітна плата по всіх установах профінансована повністю.

         Керуючись ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком сільської ради

В И Р І Ш И В :

         1. Рекомендувати сесії сільської ради затвердити звіт  про виконання загального фонду сільського бюджету за 11 квартал  2017 року  по доходах в сумі  1632984 грн.. та по видатках 1987572,71   грн.

 

         2. Спільно з Горностаївським відділенням Каховської МДПІ забезпечити повноту надходження до бюджету сільської ради  земельного податку та орендної плати.

         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста 1 категорії, головного бухгалтера сільської ради Горстку О.В.

Сільський   голова                                             А.І.Тарасенко

Секретар                                                             Г.О.Заболонкова

Довідка

 по перевірці виконання рішення виконавчого комітету

         В ході перевірки виконання рішення виконавчого комітету від  21.12.16 № 48 «Про  бюджет сільської ради на 2017 рік», виявлено, що виконкомом сільської ради  на протязі 11 кварталу 2017 року проводились заходи по виконанню даного рішення, а саме:

 Доходи місцевого бюджету  Каїрської сільської ради за ІІ квартал  2017 року виконано на 102,29% (уточнений план за звітний період по власним надходженням 1596380 грн.,  фактичне надходження  – 1632984 грн., відхилення становить + 36604,00 надійшло субвенції  в сумі   1285808 при плані 2067212 грн.) недофінансовано 781404 грн.

         Прибуткова частина сільського бюджету виконана  по податкових надходженнях на 92 % (план  17200 грн.,  фактичне надходження  – 15823 грн.,) відхилення становить - 1377 грн.

         В тому числі:

11020200 - податок на прибуток з підприємств 96% (при плані 6100 грн.  надійшло  5858 грн.)

14000000 Внутрішні податки на товари:    

14040000 – акцизний податок з реалізації 89,8% (уточнений плані 11100 грн.  надійшло 9965 грн.) відхилення становить -1135 грн.

    Місцеві податки 148,96% (при плані 1569100 грн.  надійшло 1597601 грн.) відхилення становить +28501,00 грн.

В тому числі:

18010000 – податок на майно 229,7% (при плані 226480 грн.  надійшло 520326 грн.) відхилення становить -293846 грн.

18010400 – податок на нерухоме майно 174,84% (при плані 62400грн.  надійшло 109099,8 грн.) відхилення становить  +46699,80 грн

18010500 -  земельний податок з юридичних осіб  виконано на  165,23% (при плані 16680грн.  надійшло 27560,10 грн.) відхилення становить +10880 грн.

18010600 - орендна плата з юридичних осіб  виконана на  297,85%  (при плані 109900 грн.  надійшло 327334,8 грн.) відхилення становить +217434,80 грн.

18010700 - земельний податок з фізичних осіб надійшло  1254,62 грн

18010900 - орендна плата з фізичних осіб  виконана надійшло 7160,03 грн.

18011100 транспортний податок з юридичних осіб  виконана на  127,78%  (при плані 37500грн.  надійшло 47916,65 грн.) відхилення становить -10416,65 грн.

    18000000 єдиний податок:

18050300 виконана на  216,75%  (при плані 7800 грн.. надійшло 16906,88 грн.) відхилення становить -9106,88 грн.

18050400 єдиний податок з фізичних осіб виконано на  98,96% (план 135320 грн.. надійшло 133908 грн.) відхилення становить -1412 грн.

18050500 єдиний податок з сільськогосподарських виробників виконано на  77,24% (план 1199500 грн.. надійшло 926460грн.) відхилення становить -273040 грн.

    2000000 Неподаткові надходження

22012500 плата за надання інших адміністративних послуг 178,41% (план 600 грн.. надійшло 1070,44 грн.) відхилення становить - + 470,44 грн.

22012600 адміністративний збір за державну реєстрацію333,65% (план 9480 грн.. надійшло 31630 грн.) відхилення становить - + 22150 грн.

22090100 державне мито надійшло  57,80 грн.

Вилучили кошти в сумі 13198,50 грн. (відшкодування з/плати учасникам АТО)

Спеціальний фонд

Доходи місцевого бюджету по спеціальному фонду  Каїрської сільської ради за ІІІ квартал  2017 року виконано на 142,69% (уточнений план 43230 грн.,  фактичне надходження  – 61685,49 грн.,  відхилення становить + 18455,49 грн.

 

1900000 Інші податки та збори:

19010000 екологічний податок  виконано на  349,53% (план 730,00 грн.. надійшло 2551,58 грн.) відхилення становить +1821,58 грн.

19010100 надходження від викидів забруднення  виконано на  536,17% (план 330 грн.. надійшло 1769,36 грн.) відхилення становить + 1439,36 грн.

19010300 надходження від розміщення  відходів виконано на  195,56% (план 400,00 грн.. надійшло 782,22 грн.) відхилення становить - +382,22 грн.

24170000 Надходження від пайової участі 0,00% (план 0,00 грн.. надійшло 4500,00 грн.) відхилення становить - +4500,00 грн.

25010100 батьківська плата - виконано 110,17% (план 42500,00 грн.. надійшло 46822,49 грн.) відхилення становить - +9047,18 грн.

25010300 плата за оренду майна надійшло 532,75грн.)

25020100 благодійна допомога на встановлення вуличних тренажерів надійшло 10350,00 грн.

25020200 громадські роботи надійшло 1629,41грн.)

33010000 кошти від продажу землі виконано надійшло 332,01 грн.  

                                                 

ВИДАТКИ:

  ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

                Затверджено кошторисом на  2017 рік 3921855,00 грн.

Надійшло за звітний період 2017 ріку  по загальному фонду -  1942794,78 грн.

Касові видатки за звітний період  2017 року складають –  1942740,78 грн.

Фактичні видатки за  звітний період  2017 року складають – 1987572,71 грн.

Перевищення касових видатків над фактичними:

КЕКВ 2230 – 957,93 грн.  рахунок залишку придбаних  продуктів харчування;

КЕКВ 2275 – 16940,00 грн. рахунок залишку придбаного вугілля.

Залишок коштів на 1.07.2017року – 54,00 грн.

                                                           СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

       Кошти, отримані як плата за послуги

Залишок на початок 2017 року становить  48009,64 грн.

Затверджено кошторисом на 2017 рік – 132910,68 грн.

Надійшло  коштів за звітний період  2017 року -  46822,49 грн..

Касові видатки за звітний період  2017року становлять – 60078,40 грн.

Спрямовано на погашення заборгованості загального фонду – 0,00 грн.                                                        

Грошові операції  - 60078,40 грн..

Натуральна форма – 0 грн.00 коп.

Фактичні видатки за звітний період  2017 становлять – 60328,76 грн.,

Перевищення фактичних видатків над  касовими:

КЕКВ 2230– 250,36 грн. за рахунок використання залишку  продуктів харчування;

Залишок на 01.07.2017 року становить – 34753,73 грн.

 

               Кошти, отримані з інших джерел власних надходжень

Залишок на початок 2017 року становить  - 745,43 грн.

Затверджено кошторисом на 2017 рік – 0,00 грн.

Надійшло  коштів за  звітний період  2017 року -  11979,41 грн.

Касові видатки за звітний період  2017 року становлять – 0,00 грн.,

Грошові операції  - 0,00 грн.

Натуральна форма – 0,00 грн.

Фактичні видатки за звітний період  2017 року  складають –0,00 грн.

Залишок на 01.07. 2017 року становить  12724,84 грн.

                Інші кошти спеціального фонду  

Залишок на початок 2017 року –   0,00 грн.

Затверджено кошторисом на 2017 рік – 2220710,00 грн.

Надійшло коштів за звітний період  2017 року – 603844,35 грн.

Касові видатки за звітний період  2017 року становлять – 603824,35 грн.

Фактичні видатки за звітний період  2017 року  складають – 42620,00 грн.

Залишок на 01.07. 2017 року  – 0,00 грн.

                               Стан дебіторської та кредиторської заборгованостей

Дебіторська заборгованість

Загальний фонд

Станом  на 01.01.2017 року дебіторська заборгованість по загальному фонду  – 0,00 грн.

Станом на 01.07.2017 року дебіторська заборгованість в порівняні з початком року не змінилась і становить 0,00 грн.

 Простроченої  дебіторської заборгованості станом на 01.04.2017 року не має.

                                          Кредиторська заборгованість

                                                   загальний фонд

Станом на 01.01.2017  року  кредиторська заборгованість по загальному фонду 0,00 грн.

Станом на 01.07.2017 року кредиторська заборгованість 0,00 грн.

Прострочена кредиторська  заборгованості станом на 01.04.2017 року не має. Прострочена кредиторської заборгованості по заробітній платі відсутня.

По видатках  за енергоносії та   інші комунальні послуги  прострочена кредиторська заборгованість відсутня. Термін оплати якої не настав  становить – 0,00 грн.

Дебіторська заборгованість

Спеціальний фонд

 Станом на 01.01.2017 року  дебіторської заборгованості по доходам і видаткам не було.

 Станом на 01.07.2017 року дебіторська заборгованість в порівняні з початком року не змінилась і становить 0,00 грн.

Кредиторська заборгованість

                                              Спеціальний фонд

Станом на 01.01.2017 року  кредиторська заборгованість по доходам і видаткам складала 0,00 грн.

Станом на 01.07.2017 р.  року кредиторська заборгованість по доходам і видаткам в порівняні з початком року не змінилась і становить 0,00 грн.

Прострочена кредиторська заборгованість становить 0,00 грн.

Прострочена кредиторської заборгованості по заробітній платі відсутня.

 По видатках  за енергоносії та  інші комунальні послуги  прострочена     кредиторська заборгованість відсутня.  

 

             За ІІ квартал 2017 року нараховано амортизацію на основні засоби та необоротні активи в сумі 104271,00 грн.                                               

             Анульованих та відновлених протоколів взаємозаліків, відмінених та відновлених векселів минулих  періодів, реструктуризованої заборгованості немає.

Грандів, дарунків та інвестицій протягом звітного періоду не було.

     Сплати до бюджету штрафів, накладених на бюджетну установу

Контрольними органами не було.         

 

                                            

Керівник                           _____________           А.І. Тарасенко

                                                (підпис)                         (ініціали і прізвище)

Головний бухгалтер        _____________            О.В. Горстка                                                                                    (підпис)                        (ініціали і прізвище)

“12” липня 2017 р.

Додати коментар


Захисний код
Оновити