Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

КАЇРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ГОРНОСТАЇВСЬКОГО  РАЙОНУ

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я

від  17.05.17                                        № 22

с. Каїри

Про виконання  бюджету

сільської ради за  1 квартал 2017 року

Розглянувши звіт про виконання бюджету сільської ради за 1 квартал  2017 року, виконком сільської ради відмічає, що  прибуткова частина бюджету виконана на за  1 квартал 2017 року виконана на 121,55% (уточнений план за звітний період 1795196 грн.,  фактичне надходження  – 2181980 грн., відхилення становить + 386784 в тому числі надійшло субвенції  в сумі   973106 грн.).

Видатків по сільському бюджету профінансовано на суму 1270878 грн. при уточненому плані    3602942,00 грн.

         Заробітна плата по всіх установах профінансована повністю.

         Керуючись ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком сільської ради

В И Р І Ш И В :

         1. Рекомендувати сесії сільської ради затвердити звіт  про виконання загального фонду сільського бюджету за 1 квартал  2017 року  по доходах в сумі  2181980  грн.. та по видатках 1270878  грн.

         2. Спільно з Горностаївським відділенням Каховської МДПІ забезпечити повноту надходження до бюджету сільської ради  земельного податку та орендної плати.

         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста 1 категорії, головного бухгалтера сільської ради Горстку О.В.

Сільський   голова                                             А.І.Тарасенко

Секретар                                                             Г.О.Заболонкова

Довідка

 по перевірці виконання рішення виконавчого комітету

         В ході перевірки виконання рішення виконавчого комітету від  21.12.16 № 48 «Про бюджет сільської ради на 2017 рік», виявлено, що виконкомом сільської ради  на протязі 1 кварталу 2017 року проводились заходи по виконанню даного рішення, а саме:

Доходи місцевого бюджету  Каїрської сільської ради за І квартал  2017 року виконано на 121,55% (уточнений план за звітний період 1795196 грн.,  фактичне надходження  – 2181980 грн., відхилення становить + 386784 в тому числі надійшло субвенції  в сумі   973106 грн.)

         Прибуткова частина сільського бюджету виконана  по податкових надходженнях на 96 % (план  6100 грн.,  фактичне надходження  – 5858 грн.,) відхилення становить - 242 грн.

         В тому числі:

11020200 - податок на прибуток з підприємств 100% (при плані 6100 грн.  надійшло  6100,00 грн.)

14000000 Внутрішні податки на товари:    

14040000 – акцизний податок з реалізації 76%(уточнений плані 5550грн.  надійшло 4227 грн.) відхилення становить -1323 грн.

    Місцеві податки 148,96%

В тому числі:

18010000 – податок на майно 97,2% (при плані 764865 грн.  надійшло 743476,1 грн.) відхилення становить -21388,9 грн.

18010400 – податок на нерухоме майно 105,79% (при плані 31200грн.  надійшло 33007,28 грн.) відхилення становить  +1807,28 грн

18010500 -  земельний податок з юридичних осіб  виконано на  225,43% (при плані 8340грн.  надійшло 1880,78 грн.) відхилення становить +10460,78 грн.

18010600 - орендна плата з юридичних осіб  виконана на  168,53%  (при плані 100000 грн.  надійшло 168529 грн.) відхилення становить +68529 грн.

18010700 - земельний податок з фізичних осіб надійшло  820 грн

18010900 - орендна плата з фізичних осіб  виконана надійшло 5330 грн.

18011100 транспортний податок з юридичних осіб  виконана на  88,89%  (при плані 18750грн.  надійшло 16667 грн.) відхилення становить -2083 грн.

    18000000 єдиний податок:

18050300 при плані 3900 грн.. не надійшло нічого

18050400 єдиний податок з фізичних осіб виконано на  93,73% (план 77660 грн.. надійшло 72792 грн.) відхилення становить 4868 грн.

18050500 єдиний податок з сільськогосподарських виробників виконано на  156,26% (план 565550 грн.. надійшло 883751 грн.) відхилення становить + 318201 грн.

    2000000 Неподаткові надходження

22012500 плата за надання інших адміністративних послуг 217,6% (план 300 грн.. надійшло 653 грн.) відхилення становить - + 353 грн.

22012600 адміністративний збір за державну реєстрацію244,51% (план 4740 грн.. надійшло 11590 грн.) відхилення становить - + 6850 грн.

22090100 державне мито надійшло  48,45 грн.

Спеціальний фонд

Доходи місцевого бюджету по спеціальному фонду  Каїрської сільської ради за ІІІ квартал  2016 року виконано на 157,63% (уточнений план 47850 грн.,  фактичне надходження  – 75427,58 грн.,  відхилення становить + 27577,58 грн.

1900000 Інші податки та збори:

19010000 екологічний податок  виконано на  0,00% (план 0,00 грн.. надійшло 1497,61 грн.) відхилення становить +1497,61 грн.

19010100 надходження від викидів забруднення  виконано на  0% (план 0,00 грн.. надійшло 874,20 грн.) відхилення становить + 874,20 грн.

19010300 надходження від розміщення  відходів виконано на  0% (план 0,00 грн.. надійшло 1007,45 грн.) відхилення становить - +1007,45 грн.

24000000 Інші неподаткові надходження виконано 0,00% (план 0,00 грн.. надійшло 4500,00 грн.) відхилення становить - +4500,00 грн.

24170000 Надходження від пайової участі 0,00% (план 0,00 грн.. надійшло 4500,00 грн.) відхилення становить - +4500,00 грн.

25010100 батьківська плата - виконано 120% (план 44100,00 грн.. надійшло 53147,18 грн.) відхилення становить - +9047,18 грн.

25010300 плата за оренду майна надійшло 2640,30грн.)

25020200 громадські роботи надійшло 6958,48грн.)

33010000 кошти від продажу землі виконано на  0% (план 0,00 грн.. надійшло 6300 грн.) відхилення становить - +6300 грн.                                                      

                                                       

ВИДАТКИ:

  ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

        Затверджено кошторисом на  2017 рік 3602942,00 грн.

Надійшло за звітний період 2017 ріку  по загальному фонду -  1040241,91 грн.

Касові видатки за звітний період  2017 року складають –  1038813,65 грн.

Фактичні видатки за  звітний період  2017 року складають – 1014186,71 грн.

Перевищення касових видатків над фактичними:

КЕКВ 2220 – 567,89 грн.  за рахунок залишку придбаних   медикаментів;

КЕКВ 2230 – 3837,05 грн.  рахунок залишку придбаних  продуктів харчування;

КЕКВ 2275 – 20222,00 грн. рахунок залишку придбаного вугілля.

Залишок коштів на 1.03.2017року – 238,00 грн.

                                                           СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

       Кошти, отримані як плата за послуги

Залишок на початок 2017 року становить  48009,64 грн.

Затверджено кошторисом на 2017 рік – 130810,68 грн.

Надійшло  коштів за звітний період  2017 року -  20608,80 грн..

Касові видатки за звітний період  2017року становлять – 39253,75 грн.

Спрямовано на погашення заборгованості загального фонду – 0,00 грн.                                                        

Грошові операції  - 39253,75 грн..

Натуральна форма – 0 грн.00 коп.

Фактичні видатки за звітний період  2016 становлять – 41744,14 грн.,

Перевищення фактичних видатків над  касовими:

КЕКВ 2230– 2490,39 грн. за рахунок залишку придбаних  продуктів харчування;

Залишок на 01.03.2017 року становить – 29364,69 грн.

               Кошти, отримані з інших джерел власних надходжень

Залишок на початок 2017 року становить  - 745,43 грн.

Затверджено кошторисом на 2017 рік – 0,00 грн.

Надійшло  коштів за  звітний період  2017 року -  0,00 грн.

Касові видатки за звітний період  2017 року становлять – 0,00 грн.,

Грошові операції  - 0,00 грн.

Натуральна форма – 0,00 грн.

Фактичні видатки за звітний період  2016 року  складають –0,00 грн.

Залишок на 01.03. 2017 року становить  745,43 грн.

                Інші кошти спеціального фонду  

Залишок на початок 2017 року –   0,00 грн.

Затверджено кошторисом на 2017 рік – 2156400,00 грн.

Надійшло коштів за звітний період  2017 року – 256691,00 грн.

Касові видатки за звітний період  2017 року становлять – 256691,00 грн.

Фактичні видатки за звітний період  2017 року  складають – 256691,00 грн.

Залишок на 01.03. 2017 року  – 0,00 грн.

                               Стан дебіторської та кредиторської заборгованостей

Дебіторська заборгованість

Загальний фонд

Станом  на 01.01.2017 року дебіторська заборгованість по загальному фонду  – 0,00 грн.

Станом на 01.03.2017 року дебіторська заборгованість 0,00 грн.

 Простроченої  дебіторської заборгованості станом на 01.03.2017 року не має.

                                          Кредиторська заборгованість

                                                   загальний фонд

Станом на 01.01.2017  року  кредиторська заборгованість по загальному фонду 0,00 грн.

Станом на 01.03.2017 року кредиторська заборгованість 0,00 грн.

Прострочена кредиторська  заборгованості станом на 01.03.2017 року не має. Прострочена кредиторської заборгованості по заробітній платі відсутня.

По видатках  за енергоносії та   інші комунальні послуги  прострочена кредиторська заборгованість відсутня. Термін оплати якої не настав  становить – 0,00 грн.

Дебіторська заборгованість

Спеціальний фонд

 Станом на 01.01.2017 року  дебіторської заборгованості по доходам і видаткам не було.

 Станом на 01.03.2017 року дебіторська заборгованість становить 0,00грн.

Кредиторська заборгованість

                                              Спеціальний фонд

Станом на 01.01.2017 року  кредиторська заборгованість по доходам і видаткам складала 0,00 грн.

Станом на 01.03.2017 р.  року кредиторська заборгованість по доходам і видаткам в порівняні з початком року не змінилась і становить 0,00 грн.

Прострочена кредиторська заборгованість становить 0,00 грн.

                                   Дані   про фінансові зобов’язання

Загальний фонд

Станом на 01.03.2017 року  фінансових зобов’язань зареєстровано в сумі 0,00 грн.

Розбіжностей між кредиторською заборгованістю та фінансовими зобов’язаннями не має.

Дані про фінансові зобов’язання

Спеціальний фонд

Станом на 01.03.2017 року  зареєстровані  фінансові зобов’язання становлять   0,00 грн..

             Розбіжність між зареєстрованими фінансовими зобов’язаннями і кредиторською заборгованістю становить 0,00 грн.

             За І квартал 2017 року нараховано амортизацію на основні засоби в сумі 63087,00 грн.    

Головний бухгалтер        _____________                  О.В. Горстка                                                                   (підпис)                                                                          ініціали і прізвище)

“06” квітня 2017р.

Додати коментар


Захисний код
Оновити