Фото

 • IMG_0560.jpg
 • IMG_8509.jpg
 • IMG_8492.jpg
 • IMG_8488.jpg
 • IMG_8560.jpg
 • IMG_8513.jpg
 • IMG_8565.jpg
 • IMG_8557.jpg
 • IMG_0571.jpg
 • IMG_0545.jpg
 • IMG_8516.jpg
 • IMG_8498.jpg
 • IMG_8545.jpg
 • hscOUrj06JI.jpg
 • IMG_8549.jpg
 • IMG_8518.jpg
 • IMG_8532.jpg

Рейтинг:  0 / 5

Звезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активна
 

Україна

К А Ї Р С Ь К А   С І Л Ь С Ь К А   Р А Д А
Горностаївського району

Херсонської області

П’ята  сесія  сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я 

від 25.12.15                                       № 34

с. Каїри

Про програму приватизації

майна  власності територіальної

громади села Каїри на 2016 рік

         Керуючись Законом України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)» та ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

         1. Затвердити програму приватизації майна  власності територіальної громади села Каїри на 2016 рік  (додається).

         2. Сільському голові  розпочати процедуру визначення експертної оцінки об’єкту нерухомого майна, та подальшу реалізацію програми приватизації даного об’єкту.

         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, екології, охорони навколишнього середовища, соціального розвитку села та раціонального використання природних ресурсів.

Сільський голова                                   А.І.Тарасенко

                                                                          

 

Додаток

                                                                           до рішення  У сесії

                                                                           У11 скликання  № 34 

                                                                           від 25.12.15

Програма

приватизації майна власності територіальної  громади села Каїри на 2016 рік

Загальні положення

         Програма приватизації майна  власності територіальної громади села Каїри є складовою відтворення ринкової економіки та розвитку підприємницької діяльності. Головною ланкою програми є забезпечення умов розвитку виробництва, послуг, ефективного використання та якісного відтворення відносин власності як основи соціально – орієнтованої економіки.

         Програму розроблено відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положення «Про порядок продажу на аукціоні, за конкурсом основних засобів, що є державною власністю» затвердженого наказом Фонду державного майна України від 22 вересня 2000 року № 1976.

         Програма приватизації передбачає: за рахунок зміни відносин власності на засоби виробництва, за рахунок праці власника створити сприятливе ринкове середовище для розвитку існуючого промислового потенціалу, насамперед в сфері переробки сільськогосподарської продукції в обслуговуючих підприємствах агропромислового комплексу та сфери побуту.

         Програма визначає:

1.Пріоритет та умови приватизації майна  власності територіальної громади села Каїри.

2. Об’єкти приватизації.

3. Способи приватизації майна власності територіальної громади села Каїри.

4. Оцінку майна, що приватизується.

5. Фінансові відносини приватизації.

6. Основні вимоги до власників об’єктів, що приватизуються.

7. Реалізація та контроль за виконання договірних умов.

8. Перелік об’єктів  власності, що підлягають приватизації.

Розділ 1. Пріоритетні напрямки приватизації

Програмою визначаються такі пріоритетні напрямки стосовно реалізації державної політики в сфері приватизації:

- проведення приватизації об’єктів групи А,Ж.

- забезпечення участі фізичних та юридичних осіб у приватизації.

Розділ ІІ. Об’єкти приватизації

Першочерговій приватизації підлягають об’єкти, які найбільше впливають на розвиток споживчого ринку, а також ті, що руйнуються, стримують процес фінансової стабілізації, гальмують економічний розвиток формування ринкової економіки .

2.1 До таких об’єктів належать:

- об’єкти малої приватизації, які перебувають у  власності територіальної громади села, в тому числі майно підприємств і структурних підрозділів переданих в оренду які відносяться до групи «А»;

- збиткові підприємства всіх галузей, якщо їх збитковість не зумовлена застосуванням державних фіксованих і регульованих цін і тарифів;

- підприємства, та об’єкти у яких загальний знос основних  фондів перевищує 70 відсотків;

- об’єкти та майно ліквідованих підприємств;

- об’єкти та майно підприємств, які відносяться до групи «Ж».

2.2 Не підлягають приватизації, об’єкти  власності  територіальної громади села:

- об’єкти дошкільної освіти комунальної власності які  не виключені з реєстру дошкільних навчальних закладів, об’єкти культури, охорони здоров’я, які фінансуються з бюджету, а також підрозділи технологічно пов’язані з учбовими і науковими процесами.

Розділ ІІІ. Способи приватизації

3.1 У процесі приватизації застосовуються слідуючі способи приватизації:

- викуп об’єктів малої приватизації товариством покупців створеним працівниками цих об’єктів;

- продаж на відкритому аукціоні;

- продаж за конкурсом;

- у разі надходження на участь у конкурсі заяви тільки від однієї фізичної чи юридичної особи приватизація здійснюється шляхом викупу об’єктів відповідним заявником;

При реалізації об’єктів допускається зниження ціни об’єкту від її початкової  вартості до межі ринкової вартості попиту.

Розділ ІУ. Оцінка майна, що приватизується

4.1 Порядок визначення початкової ціни продажу об’єктів приватизації проводиться на засадах незалежної експертної оцінки вартості активів та встановлюється Методикою оцінки.

В оцінку майна, що приватизується не включається вартість земельної ділянки на якій розташований об’єкт приватизації, надр та інших складових частин навколишнього середовища.

Розділ У. Фінансові відносини приватизації

5.1 Кошти, одержані від продажу майна  власності територіальної громади села, інші надходження, безпосередньо пов’язані з процесом приватизації (від покупців за подання заяви на приватизацію; реєстраційний збір за реєстрацію покупців для участі в аукціоні, конкурсі, суми штрафних санкцій за несвоєчасні розрахунки за придбані об’єкти приватизації; відсотки нараховані на суму відстрочених платежів тощо) зараховуються відповідно до  місцевого бюджету.

Розділ УІ. Основні вимоги до власників об’єктів, що приватизуються

При приватизації майна, що є об’єктом  власності територіальної громади села Каїри  вважати за головне:

 1. Визначеність і перспективу розвитку  об’єкта.
 2. Збереження соціальної гарантії та робочих місць, та створення нових

робочих місць,  додержання вимог законодавства України про працю та зайнятість населення, дотримання режиму роботи, що задовольняє населення.

 1. Виконання необхідних заходів щодо створення безпечних умов праці

і відпочинку працюючих, своєчасне виконання екологічних заходів та охорони навколишнього середовища.

 1. Участь  у розвитку соціальної інфраструктури села, насамперед у

сфері охорони здоров’я, дошкільного та шкільного виховання, культури і спорту.

 1. Участь  в розвитку і будівництві об’єктів загального користування –

доріг та тротуарів, парків і скверів, спортивних майданчиків, музеїв, пам’ятників та інших заходів по зміцненню культури села.

 1. Участь  в благодійних акціях на підтримку ветеранів війни і праці,

одиноких і пристарілих громадян, дітей, сиріт та інвалідів.

 1. Чітке дотримання чинного законодавства України, обов’язкове

виконання рішень органів місцевого самоврядування.

Розділ УІІ. Реалізація та контроль за виконанням договірних умов

 1. До договору купівлі – продажу об’єкта приватизації включаються

санкції за порушення його умов відповідно до законодавства про приватизацію.

 1. В умовах договору купівлі – продажу щодо внесення інвестицій (в

разі включення таких умов до договору) визначається порядок внесення таких інвестицій з розподілом за роками та кварталами. Розмір інвестицій зазначається у грошовому виразі незалежно від форми внесення.

 1. У разі розірвання договору  купівлі – продажу майна  власності 

територіальної громади села за рішенням суду у зв’язку з невиконанням покупцем договірних зобов’язань об’єкт приватизації підлягає поверненню у власність територіальної громади села.

 1. Контроль за виконанням договорів купівлі – продажу здійснює 

постійна комісія з  питань планування, бюджету, фінансів, регіональної економіки та інвестиційної діяльності яка уклала відповідний договір.

 1. За результатами перевірки виконання умов договорів купівлі –

продажу складаються акти перевірок.

 1. Покупець об’єкта приватизації зобов’язаний надавати сільській  раді

інформацію, склад та термін подання,  якої встановлюється договором купівлі – продажу.

Розділ УІІІ. Перелік об’єктів  власності територіальної громади села Каїри,  які підлягають приватизації в 2016 році

№ п/п Назва об’єкта Група приватизації Спосіб приватизації Примітка
1 дві земельні ділянки розташовані під об’єктами нерухомого майна приватної власності А Придбання у власність шляхом викупу.

Секретар                                                  Г.О.Заболонкова

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить